Kritiky.cz > Novinky ze světa her > FIFA 16 – Hodnocení hráčů 10-1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 10-1

hodnocení
hodnocení
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A máme tu závě­reč­ný člá­nek o nej­lep­ších hrá­čích ve FIFA 16. Nebudu to zdr­žo­vat a jde­me se na to podí­vat!

10. David Silva
Hodnocení: 88
Ofenzivní střed­ní zálož­ník Manchesteru City je spí­še tech­nic­ký typ hrá­če, ale za jeho výbor­né služ­by zís­ká­vá jeden bod navíc.

10. silva

9. Thiago Silva
Hodnocení: 88
Výborný bra­zil­ský obrán­ce týmu PSG, kte­rý se dočkal zvý­še­ní hod­no­ce­ní na 88 a tím se stá­vá nej­lé­pe hod­no­ce­ným obrán­cem ve hře!

9. Thiago

8. Neymar Jr.
Hodnocení: 88
Hráč Barcelony, kte­rý se v prů­bě­hu minu­lé­ho roku se dočkal upgra­du a toto hod­no­ce­ní si pře­ne­sl i do nové­ho roč­ní­ku FIFA 16.

8. Neymar

7. Zlatan Ibrahimović
Hodnocení: 89
Hlavní útoč­ná síla PSG, kte­rý stá­le stří­lí góly, ale hod­no­ce­ní se mu sni­žu­je o 1 bod.

7. Zlatan

6. Eden Hazard
Hodnocení: 89
Chelsea pro­žil výbor­nou sezó­nu, a pro­to se mu zlep­ši­lo hod­no­ce­ní o 1 bod.

6. Hazard

5. Arjen Robben
Hodnocení: 90
Přesto že vět­ši­nu sezó­ny pro­se­děl kvů­li zra­ně­ní, tak je až pře­kva­pu­jí­cí, že si udr­žel ten­to hráč stej­né hod­no­ce­ní. Doufejme, že se v Bayernu Mnichov zase zapo­jí více do hry.

5. Robben

4. Manuel Neuer
Hodnocení: 90
Nejlépe hod­no­ce­ný bran­kář v tom­to roč­ní­ku pat­ří Bayrnu Mnichov. Toto hod­no­ce­ní si za svo­je výko­ny zaslou­ží.

4. Neuer

3. Luis Suárez
Hodnocení: 90
Řadí se mezi důle­ži­té ofen­ziv­ní hrá­če Barcelony a když není na hřiš­ti Messi, tak je prá­vě on kdo by se měl sta­rat o góly. Tuto úlo­hu plnil a vyslou­žil si zlep­še­ní hod­no­ce­ní z 89 na 90.

3. Suarez

2. Cristiano Ronaldo
Hodnocení: 93
Levé kří­d­lo Realu Madrid, kte­ré je v úto­če­ní snad nena­hra­di­tel­ný, i přes zlep­še­ní hod­no­ce­ní z 92 obsa­zu­je 2. mís­to.

2. Ronaldo

1. Lionel Messi
Hodnocení: 94
Již není pře­kva­pe­ním, že prv­ní příč­ku obsa­dí hráč Barcelony, jeli­kož má s EA uza­vře­nou smlou­vu, a tudíž musí být ten nej­lep­ší. Neříkám, že si toto hod­no­ce­ní neza­slou­ží, ale mohl by své mís­to dělit prá­vě s dru­hým Ronaldem!

1. Messi

Nejlepší hrá­če, kte­ré v roč­ní­ku FIFA 16 najde­te, už jste všech­ny vidě­li a budu se těšit u dal­ší­ho člán­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65096 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71660 KB. | 20.06.2024 - 13:58:29