Kritiky.cz > Filmová místa

6 tipů co vidět v USA pro milovníky filmů

Universal Studios Hollywood Jako prv­ní mís­to, kte­ré bych dopo­ru­či­la, jsou Universal Studios Hollywood. Je to jako vstou­pit pří­mo do svě­ta fil­mu. Zde se nato­či­lo tolik skvě­lých fil­mů, že je... Read more »

Kino v Praze zadarmo? Ano!

Letní kino Černošice již popáté oži­ví závěr let­ních prázd­nin od 24. do 27. srp­na v Parku Berounka. Letošní pro­gram uve­de rodin­ný pohád­ko­vý pří­běh Kuky se vra­cí, šoku­jí­cí živo­to­pis­ný thriller Snowden, sní­mek Quentina... Read more »

Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny

Královo Přístaviště je krá­lov­ské hlav­ní měs­to Westerosu a Sedmi Království. Populace je při­bliž­ně 500 000 oby­va­tel. Nachází se na Černovodě v mís­tě, kde popr­vé při­stál Aegon Dobyvatel. Město samot­né je obehná­no zdí,... Read more »

Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos

„Jeden kámen se roz­pad­ne, dal­ší zaujme jeho mís­to a chrám drží pohro­ma­dě více než tisíc let. A to je přes­ně Železná Banka Braavosu…chrám. Všichni žije­me ve stí­nu ale sko­ro nikdo to... Read more »
Stránka načtena za 2,91184 s | počet dotazů: 192 | paměť: 46984 KB. | 19.06.2024 - 19:40:38