Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Zoufale
Zoufale
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smy­sl pro humor a oči, kte­ré berou za srd­ce. Bylo nároč­né najít hereč­ku, kte­rá by tato kri­té­ria spl­ňo­va­la?

Ano, bylo. Měli jsme oprav­du vel­ké náro­ky. Smysl pro humor, sexap­peal, vyni­ka­jí­cí herec­ké schop­nos­ti a dojem­nost a taky odpo­ví­da­jí­cí věk. Lépe řeče­no, muse­li jsme najít hereč­ku, kte­rá zahra­je to, že je jí osm­náct, i to, že je jí sko­ro čty­ři­cet.

Snímek Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci vychá­zí z vašich dvou knih Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci a Zase zou­fa­lé ženy děla­jí zou­fa­lé věci. Bylo pro vás výho­dou psát scé­nář na zákla­dě vašich děl, nebo jste nao­pak nes­la s těž­kým srd­cem změ­ny, kte­rý­mi muse­li kniž­ní hrdi­no­vé při pře­ro­du do fil­mo­vé podo­by pro­jít?

Bylo to tro­chu jinak.  Napsala jsem kdy­si kni­hu Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci, o tu měli už dáv­no zájem fil­mo­ví pro­du­cen­ti. Teď v sou­čas­nos­ti jsem se roz­hod­la napsat jiný pří­běh s podob­nou hrdin­kou, a prá­vě pod­le kníž­ky Zase zou­fa­lé ženy děla­jí zou­fa­lé věci vzni­kl film.  Jenže kdy­by v názvu nesl slo­vo ZASE bylo by to zavá­dě­jí­cí, pro­to­že film Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci nikdy nato­čen nebyl. V tom je ten roz­díl.  Jsem vystu­do­va­ná sce­nárist­ka, učím sce­náris­ti­ku. Vím, že scé­nář je úpl­ně jiná dis­ci­plí­na než kni­ha. Změny mi neva­dí.

Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci byl váš kniž­ní debut. Kde jste při psa­ní čer­pa­la inspi­ra­ci?

Inspiraci čer­pám vždyc­ky v sobě. Ve svých poci­tech, ve svých vzpo­mín­kách, ve své fan­ta­zii. Je omyl se domní­vat,  že poslou­chám kama­rád­ky a pak přes­ně otis­ku­ji jejich zpo­vě­di do svých knih. Ne. Vůbec. Já vytvá­řím své lite­rár­ní kama­rád­ky bez sou­vis­los­ti s rea­li­tou. Stává se ale čas­to, a to jsem ráda, a je to znám­kou toho, že se mi to poved­lo, že si někte­ré ženy řek­nou: „Jé, ta Halina má stej­né kámoš­ky jako já!“

S reži­sé­rem Filipem Renčem jste spo­lu­pra­co­va­la popr­vé. Vycházeli jste si vzá­jem­ně vstříc?

Nemohu si na spo­lu­prá­ci s Filipem stě­žo­vat. Myslím si, že jsme se vzá­jem­ně respek­to­va­li. Oba jsme byli věc­ní. Je tře­ba tohle a tohle a tohle… Náš pří­stup byl doce­la, aspoň si mys­lím, kon­struk­tiv­ní.

Představovala jste si během prá­ce na scé­ná­ři, kte­ří her­ci by jed­not­li­vé role měli ztvár­nit?

Ani ne. Většinou si před­sta­vu­ji, jak by ten člo­věk měl jed­nat, píšu ho pod­le svých před­stav, pak hle­dám něko­ho, kdo by před­sta­vě odpo­ví­dal.

V kni­ze Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci se část děje ode­hrá­vá v OD Kotva. Probíhalo i natá­če­ní v tom­to iko­nic­kém praž­ském obchod­ním domě, nebo byl fil­mo­vý pří­běh zasa­zen do jiných pro­stor?

Točili jsme v Kladně, ne v Praze.

Zahrála jste si také ve fil­mu?

Hraju tam. I když jsem tak „veli­ká“ malin­kou roli zbo­hat­lic­ké Rusky, kte­rá tou­ží po ide­ál­ní pod­prsen­ce a tero­ri­zu­je své­ho man­že­la.

Ve fil­mu i v kni­ze se dvě posta­vy jme­nu­jí Ondra, a to man­žel Olgy a pra­se rodi­ny Halíkových, což ústí v řadu vtip­ných situ­a­cí. Zakládají se tyto momen­ty na reál­ných zákla­dech?

Vůbec ne. Ale mít selát­ko Ondru by se mi moc líbi­lo. A já nejím vep­řo­vé!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště25. října 2005 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště Do té doby „pouze“ vynikající divadelní režisér Vladimír Morávek vzbudil před 2 roky obrovský rozruch se svou Nudou v Brně, s níž sklidil nemalý úspěch – z udílení Českých lvů si odnesl 5 […] Posted in Filmové recenze
  • Tajný život mazlíčků - BRIGITTE12. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - BRIGITTE Q. Kdy sis poprvé uvědomila, že máš Maxe ráda nejen jako kamaráda? A. Já? Že mám Maxe ráda nejen jako kamaráda? Aha! Vy myslíte jako dobrého kamaráda! Protože já ho rozhodně nemiluju, […] Posted in Rozhovory
  • Soldier, The (2007)16. ledna 2012 Soldier, The (2007) Válečný krátkometrážní snímek, který je malou ochutnávkou toho, co přijde na filmovou scénu příští rok. 19. června 1944: Ve druhé světové válce má dojít k zásadnímu zlomu. Spojenci […] Posted in Horory
  • Návrat do Západozemí | Dračí rod (HBO)25. července 2022 Návrat do Západozemí | Dračí rod (HBO) Posted in Videa
  • Příhody z praxe 3 - A bude hůř17. září 2019 Příhody z praxe 3 - A bude hůř Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Hollywood je místo práce i nesplněných snů2. září 2019 Hollywood je místo práce i nesplněných snů Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu dokáže přenést diváka do města filmového průmyslu šedesátých let lehce a bez zbytečných řečí. Je to živé město, kde jedni se snaží prostřednictvím […] Posted in Filmové recenze
  • Barbar28. října 2022 Barbar Řádně intenzivní divočina, která mi svou náladou připomíná mou oblíbenou pecku Incident in the Ghostland. Jsem rád, že se každý rok urodí nějaký talentovaný a neznámý hororový tvůrce, […] Posted in Krátké recenze
  • Captain America: Občanská válka11. března 2016 Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru! https://www.youtube.com/watch?v=dKrVegVI0Us Posted in Trailery
  • Sahara15. června 2005 Sahara Matthew McConnaghey vyměnil obleky za ležérní a coby dobrodruh Dirk Pitt se spolu se svým kamarádem Alem (Steve Zahn) a s krásnou lékařkou Evou Rojas (Penelope Cruz) se vydávají do Sahary, […] Posted in Filmové recenze
  • Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark11. dubna 2019 Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark    V epizodě The Spoils of War pokračujeme tam, kde jsme v předchozí skočili. Jaime, Bronn a Tarlyové  jsou na cestě z Vysoké zahrady spolu s kořistí, kterou tam získali. Pro Cersei v […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49976 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71604 KB. | 18.06.2024 - 23:15:32