Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Filip Renč (režisér filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Filip Renč (režisér filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Zoufale
Zoufale
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komedie Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci vznik­la na moti­vy dvou knih spi­so­va­tel­ky a sce­nárist­ky Haliny Pawlowské, vybí­ra­li jste před­sta­vi­te­le jed­not­li­vých rolí spo­lu? 

Jen hlav­ní před­sta­vi­tel­ku Kláru.

Je pro vás jed­no­duš­ší, když se při prá­ci může­te opřít o kniž­ní před­lo­hu, nebo je to nao­pak slo­ži­těj­ší a více sva­zu­jí­cí?

Opíral jsem se už o scé­nář Halinky, kte­rý napsa­la pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh, a my jsme to pak spo­leč­ně tro­chu ocuk­ro­va­li.

 Naposledy jsme od vás v kinech vidě­li živo­to­pis­né roman­tic­ké dra­ma Lída Baarová, nyní divá­kům před­klá­dá­te kome­dii plnou uni­ver­zál­ní­ho humo­ru. Baví vás stří­dá­ní fil­mo­vých žánrů? 

Ano, baví. Pořád se tím něco učím a vlast­ně pokaž­dé začí­nám od nuly. Nechtěl bych točit jed­no téma a jeden žánr celý život pořád doko­la jen v urči­tých per­so­nál­ních obmě­nách.

Před lety jsme se bavi­li u roman­tic­ké kome­die Román pro ženy, kte­rá je též kniž­ní adap­ta­cí. Tenkrát jsme sle­do­va­li milost­né patá­lie Laury a její mamin­ky Jany.  Nabídne sní­mek Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci podob­ný styl humo­ru?

Ano, ale bude více cra­zy a v mexic­kém duchu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50810 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71626 KB. | 19.06.2024 - 00:46:27