Kritiky.cz > Recenze knih > Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

Foto
Foto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pra­cov­ním seši­tě nalez­nou děti mno­ho zába­vy, je vel­mi krás­ně zpra­co­ván. Některá cvi­če­ní mi při­jdou těž­ká, na věko­vou kate­go­rii od 4 let. Úkoly jsou spí­še urče­né, oprav­du, až pro před­škol­ní děti, ve spo­lu­prá­ci s rodi­či. Zábavnými úko­ly si děti tré­nu­jí správ­né drže­ní tuž­ky, či pera a učí se také mimo jiné sou­sře­dě­ní.  V seši­tě nalez­ne­te i mno­ho uvol­ňo­va­cích cvi­ků, a mno­ho krás­ných obráz­ků k dokres­le­ní a vybar­ve­ní, a samo­zřej­mě úko­ly s tím spo­je­né. Sešit je roz­dě­len na jed­not­li­vá téma­ta, a tak se postup­ně pro­pí­še­te celým rokem. Na kaž­dé strán­ce nalez­ne­te popis, co má přes­ně před­ško­lák dělat, a dal­ší dopl­ňu­jí­cí otáz­ky moti­vu­jí­cí k mlu­ve­ní, a dal­ší­mu kres­le­ní. Jednotlivé pra­cov­ní lis­ty, tak nabí­ze­jí dětem spous­tu prá­ce i zába­vy, kte­ré ho postup­ně při­pra­vu­jí na nástup do ško­ly.

IMG 1830

V pra­cov­ním seši­tě nalez­ne­te tyto téma­ta: zim­ní kra­ji­na, ptá­ci na krmít­ku, maso­pust, Velikonoce, jaro na zahrád­ce, mláďát­ka, pále­ní čaro­děj­nic, Den dětí, Den matek, Den otců, let­ní výle­ty, ovo­ce a zele­ni­na, ško­la, hou­ba­ře­ní, Halloween, Vánoce.

IMG 1832

  • Datum vydá­ní: 19.01.2023
  • Počet stran: 48
  • Věk: od 4

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51809 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72247 KB. | 20.05.2024 - 19:35:27