Kritiky.cz >

Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

V pra­cov­ním seši­tě nalez­nou děti mno­ho zába­vy, je vel­mi krás­ně zpra­co­ván. Některá cvi­če­ní mi při­jdou těž­ká, na věko­vou kate­go­rii od 4 let. Úkoly jsou spí­še urče­né, oprav­du, až pro před­škol­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,56171 s | počet dotazů: 178 | paměť: 46612 KB. | 23.06.2024 - 09:44:39