Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Citadel: Amazonův špionský seriál se zbytečně představoval jako megahit režírovaný Bratry Rusoovými

Citadel: Amazonův špionský seriál se zbytečně představoval jako megahit režírovaný Bratry Rusoovými

Photo © Amazon Prime Video
Photo © Amazon Prime Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Největší zkla­má­ní roku, nej­vět­ší Joke a pod­vrh! Amazon divá­ky lákal na jeden z nej­draž­ších seri­á­lů ( téměř 300 mili­ó­no­vý roz­po­čet) a na reži­sé­ry Bratry Rusoovy, tvůr­ce Avengers, tak­že divák se zkrát­ka mohl těšit na vel­ko­le­pou akč­ní špi­ón­skou jízdu a ve výsled­ku dosta­ne hnus­ně vypa­da­jí­cí špi­on­ské dra­ma téměř bez pořád­né akce, kte­ré reží­ro­val úpl­ně někdo jiný. Tomu říkám sluš­ná kopač­ka do hla­vy divá­ko­vi.

První dva díly byly ješ­tě v poho­dě, došlo na sluš­né kon­takt­ní sou­bo­je a akcí se tam nešet­ři­lo, ale dal­ší 4 díly byly už bohu­žel zou­fa­lé.  Herecky je to OK. Richard Madden je sym­paťák, Priyanka Chopra je kočka a Roland Møller je skvě­lý kde­ko­liv, ale to je tak vše. Dějově je to neza­jí­ma­vé a taky doce­la nuda, zvra­ty jak z tele­no­ve­ly úsměv­né, vizu­ál­ně to oprav­du moc vel­ko­le­pě nevy­pa­dá, oprav­du nevím kde se ty pra­chy podě­ly ( nevy­stu­pu­jí zde žád­né vel­ké hvězdy ani vel­ko­le­pé akč­ní scé­ny, para­dox­ně vět­ši­nu času se zde spíš kon­ver­zu­je nebo něco neza­jí­ma­vé­ho řeší).

Že ani ve finá­le nedo­jde k něče­mu vět­ší­mu je už na pová­že­nou a proč to nako­nec reží­ru­je jaký­si kame­ra­man a reži­sér bez zku­še­nos­tí namís­to bra­trů Rusooových nechá­pu už vůbec. Nedoporučuji a to bývám k akč­ňá­kům vel­mi milo­srd­ný, ale tohle je krok ved­le.

4/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70178 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71721 KB. | 13.07.2024 - 00:18:32