Kritiky.cz > Videa > Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů

Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů

herci a basketbal2 BUC FILM Patrick Nguyen
herci a basketbal2 BUC FILM Patrick Nguyen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kliky, míč, kli­ky, míč, kli­ky. Tréninky her­ců před začát­kem natá­če­ní Zlatého pod­ra­zu byly tvr­dé a nároč­né. Herci odje­li i na sku­teč­ný kemp do Nymburka, kde hra­jí mno­ho­ná­sob­ní bas­ket­ba­lo­ví šam­pi­o­ni. Trenéři spo­čí­ta­li, že během tré­nin­ků a natá­če­ní udě­lal kaž­dý mimo jiné sko­ro 10 000 kli­ků. A také nastří­le­li stov­ky košů. Někteří her­ci měli pří­mo roz­ka­zem od Radima Špačka že muse­jí zesí­lit. O někte­ré se zase bál pro­du­cent Jaroslav Bouček kvů­li zra­ně­ní. Zdeněk Piškula labo­ro­val s bola­vým kot­ní­kem ješ­tě ze STAR DANCE a fyzi­o­te­ra­peut ho nau­čil spe­ci­ál­ní tejp na kot­ník. Na prv­ní tré­nink při­šel v poně­kud rozšmajda­ných kec­kách a hned dostal boty NIKE JORDAN. Stejné měli na tré­nink i ostat­ní. Ve fil­mu muse­li ale hrát ve sta­rých, tvr­dých botách, jako jejich před­chůd­ci. Vylepšovala je jen spe­ci­ál­ní vlož­ka.

Pokrok, jaký her­ci udě­la­li v bas­ke­tu, oce­ni­li i ti nej­po­vo­la­něj­ší. Například býva­lý hráč NBA, spo­lu­hráč slav­né­ho LeBrona Jamese Jiří Welsch her­ce chvá­lil a říkal, že nevě­řil, že se mohou nau­čit tak dob­ře hrát. Během natá­če­ní se ke kli­ko­vá­ní při­dal i reži­sér Radim Špaček. A proč vlast­ně tolik kli­ků? Nejen kvů­li sva­lům. Při natá­če­ní se pot stří­kal z roz­pra­šo­va­če, ale to správ­né zarud­nu­tí tvá­ře a úna­vu si her­ci navo­zo­va­li prá­vě per­ma­nent­ním kli­ko­vá­ním. Vše ve zdra­ví pře­ži­li. Navíc jim díky pří­pra­vě na film narost­ly sku­teč­ně tvr­dé sva­ly. Bez dopin­gu.

Foto: BUC FILM, Patrick Nguyen


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12832 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71807 KB. | 20.07.2024 - 12:40:49