Kritiky.cz > Recenze knih > Má paní

Má paní

kniha ma pani
kniha ma pani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anglického krá­le Jindřicha VIII. urči­tě není potřeb­né před­sta­vo­vat - a to samé pla­tí i pro Annu Boleynovou, jeho dru­hou man­žel­ku. On byl nej­moc­něj­ší muž Anglie, výbuš­ný, ale cha­risma­tic­ký, sobec­ký i okouz­lu­jí­cí. Ona byla uro­ze­ná dív­ka s uhran­či­vým pohle­dem, bys­trá a cti­žá­dosti­vá, a spo­leč­ně tvo­ři­li doko­na­lý pár. Jejich lás­ka roz­vrá­ti­la zave­de­né pořád­ky, od zákla­du změ­ni­la celou zemi a pře­ko­na­la všech­ny pře­káž­ky, kte­ré jí stá­ly v ces­tě - výsměch monar­chů, výhrůž­ky pape­že a pohr­dá­ní pros­té­ho lidu...

Zdálo se, že tahle lás­ka je věč­ná. Ona jako­by žili jen jeden pro dru­hé­ho. Jakoby se jich nic z okol­ní­ho svě­ta netý­ka­lo. Ano, svým vzta­hem šoko­va­ly, ale ješ­tě šoku­jí­cí byl konec jejich lás­ky. Konec, kte­ré­mu se i dnes zdrá­há­me uvě­řit.

Většina kni­hy je psa­ná v ich - for­mě. Příběh ale nevy­prá­vá Jindřich ani Anna, nýbrž krá­lov­ský šašek, kte­rý se díky své­mu posta­ve­ní všu­de dostal a všech­no viděl a sly­šel. Neméně pod­stat­nou část tvo­ří Jindřichovy auten­tic­ké dopi­sy, ve kte­rých se vyzná­vá ze své lás­ky k Anně.  Teměř za kaž­dým dopi­sem pak čas­to násle­du­jí krát­ké odstav­ce, ve kte­rých autor­ka vysvět­lu­je his­to­ric­ké sou­vis­los­ti a pro­zra­zu­je, co mají spo­leč­né s tímhle pří­bě­hem lás­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la spíš lidem, kte­ří toho moc o Jindřichovi VIII. a Anně Boleynové moc nevě­dí, pro­to­že autor­ka jejich pří­běh nero­ze­bí­rá do hloub­ky, ale sou­stře­dí se jen na ty nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti. Ty však lidé, kte­ří se o tohle téma zají­ma­jí, už prav­dě­po­dob­ně zna­jí, a tak by pro ně kni­ha moh­la být zkla­má­ním. Pokud však je tohle téma pro vás nové, kni­hu vám dopo­ru­ču­ji. Je psa­ná pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­ně, tak­že jed­not­li­vé sou­vis­los­ti snad­no pocho­pí­te, a oce­ní­te taky Jindřichovy dopi­sy, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi část­mi kni­hy.

Hodnocení: 100%

MÁ PANÍ

Autorka: Veronika Moreira

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 160


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Říkali jí Tigřice z Forli18. května 2019 Říkali jí Tigřice z Forli Caterina Sforza, dcera vévody z Milána a manželka Girolama Riaria, vládce Forli a Imoly, byla nejodvážnějším válečníkem, jakého renesanční Itálie poznala. Vládla svým vlastním zemím, […] Posted in Recenze knih
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […] Posted in Recenze knih
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […] Posted in Recenze knih
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […] Posted in Recenze knih
  • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17568 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71916 KB. | 22.02.2024 - 03:40:50