Kritiky.cz > Recenze knih > Moje super nerealita, Claire Frosto

Moje super nerealita, Claire Frosto

128648 600 0 fit
128648 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak moc se liší náš sku­teč­ný život od uhla­ze­né super rea­li­ty, kte­rou se chlubí­me na Facebooku či Instagramu? Jak moc potře­bu­je­me přá­te­le z masa a kos­tí? A uvě­do­mu­je­me si, že nás soci­ál­ní sítě ovliv­ňu­jí víc, než jsme ochot­ni si při­pus­tit?

Román Moje super nere­a­li­ta vyprá­ví pří­běh dvou žen a to sko­ro čty­ři­cát­ni­ce Bell a pět­a­dva­ce­ti­le­té Millie. Bell pra­cu­je v mód­ním odvět­ví a prá­vě ji opus­til pří­tel. Millie je mód­ní blo­ger­ka a pro­pa­gu­je módu, a tro­chu i svo­je sou­kro­mí na svém instagra­mu, na kte­rém si dost zaklá­dá.

Bell, zná Millie pro­za­tím jen z její­ho onli­ne živo­ta, kde obdi­vu­je její oso­bi­tý mód­ní styl, doko­na­lý život. Zvláště když po dese­ti letech ode­šel pří­tel za mlad­ší a nyní jejich vztah bere jen jako obchod­ní zále­ži­tost, spo­je­nou s pro­de­jem jejich spo­leč­né­ho domu. A tak zane­vře na život, věnu­je se prá­ci v mod­ním a víken­dy trá­ví osa­mě­le doma u sle­do­vá­ní tele­vi­ze a instagra­mu.

Millie, má se slav­ným fot­ba­lis­tou, pěti­le­té­ho syna Wolfa, kte­ré­mu tatí­nek kou­pí nač si vzpo­me­ne, zatím­co Millie musí den­ně šet­řit a vyžít z prá­ce influ­en­cer­ky. Bell se s Millie sezná­mí na jed­né spo­le­čen­ské a vlast­ně i pra­cov­ní akci, kde se setká­vá mód­ní prů­my­sl. Přátelství mezi nimi, se ale roz­vi­ne o něco poz­dě­ji, když obě navště­vu­jí míst­ní komu­nit­ní cen­t­rum. Millie cho­dí pra­vi­del­ně se syn­kem pla­vat a Bell se při­hlá­sí do foto­gra­fic­ké­ho kur­zu, aby nese­dě­la jen doma, za což jí kri­ti­zu­je její kole­gy­ně Suze. Když se Bell dozví, že komu­nit­ní cen­t­rum, chce měst­ská rada zru­šit, roz­hod­ne se zapo­jit všech­ny síly a dob­ré lidi, pro jeho záchra­nu.

Kniha je roz­dě­le­na do stří­da­vých kapi­tol, kde se jed­not­li­vě popi­su­je život Bell a Millie, popi­su­jí jejich vzá­jem­né setká­ní, ale i svo­je trá­pe­ní se vzta­hy.

Knížku jsem si vybra­la k odpo­čin­ku, a rela­xa­ci a musím říct, že svůj účel spl­ni­la. Způsob vyprá­vě­ní a děj je jed­no­du­chý, což z ní dělá odpo­čin­ko­vé, nená­roč­né čte­ní pro ty, co věří v lás­ku a lid­ské dob­ro.

Autorka kni­hy Claire Frostová pra­cu­je jako asi­s­tent­ka šéf­re­dak­to­ra časo­pi­su The Sun on Sunday v rub­ri­ce Fabulous a mimo jiné má na sta­ros­ti kniž­ní recen­ze. Můžete ji sle­do­vat na @FabFrosty.

Hodnocení : 70%
Autor : Claire Frostová
román pro ženy, počet stran 328, for­mát 145 - 205 mm

Knihu lze objed­nat zde :

https://www.grada.cz/moje-super-(ne)realita-11388/

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka8. července 2021 Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka Říká se, že život každého z nás by vydal za knihu, protože všichni bez výjimky mají v sobě nějaký příběh, životní příběh. Někdo si ho nese v hlouby duše, a někdo s ním chce vyjít ven na […] Posted in Recenze knih
  • Od Oltáře do Santiaga2. srpna 2020 Od Oltáře do Santiaga Knížka, nebo spíše cestovatelský deník s názvem Od oltáře do Santiaga, je počin čerstvých novomanželů Jany a Lukáše Hanušových, který se rozhodli jít týden po svatbě svatební /poutní cestu […] Posted in Recenze knih
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […] Posted in Recenze knih
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […] Posted in Recenze knih
  • Veselí - kniha o návratu domů17. prosince 2018 Veselí - kniha o návratu domů Hledáte zajímavé čtení plné otázek i odpovědí? Máte rádi jižní Moravu a její dialekt? Neváhejte a pusťte se do čtení novinky Radky Třeštíkové Veselí. Třiatřicetiletá Eliška žije a pracuje […] Posted in Recenze knih
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95212 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71973 KB. | 23.04.2024 - 13:24:36