Kritiky.cz > Recenze knih > Říkali jí Tigřice z Forli

Říkali jí Tigřice z Forli

skandalni komtesa
skandalni komtesa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Caterina Sforza, dce­ra vévo­dy z Milána a man­žel­ka Girolama Riaria, vlád­ce Forli a Imoly, byla nej­od­váž­něj­ším váleč­ní­kem, jaké­ho rene­sanč­ní Itálie pozna­la. Vládla svým vlast­ním zemím, bojo­va­la ve svých vlast­ních bitvách a oddá­va­la se milost­ným pletkám. Dea byla siro­tek, kte­ré­ho se uja­la man­žel­ka Caterinina otce. Díky tomu se měla lépe než ostat­ní dvor­ní dámy. Na prv­ní pohled oby­čej­ná dív­ka však byla obda­ře­ná neo­by­čej­nou mocí - umě­la z karet vyčíst budouc­nost. A kar­ty jí pro­zra­di­ly zne­po­ko­ji­vé posel­ství...

Zatímco se Dea sna­ží zjis­tit prav­du o vraž­dě své­ho man­že­la, Caterina se sna­ží zadr­žat útoč­ní­ky, kte­ří ji chtě­jí obrat o její titul a země. Deiny kar­ty však pro­zra­di­ly, že Caterina nedo­ká­že vzdo­ro­vat tře­tí­mu a posled­ní­mu doby­va­te­li, kte­rým není nikdo jiný než Cesare Borgia, syn zko­rum­po­va­né­ho pape­že Alexandra VI. Zatímco Caterina boju­je pro­ti nepo­ra­zi­tel­né armá­dě, ukrý­vá se Dea v pev­nos­ti, vzpo­mí­ná na Caterininu skan­dál­ní minu­lost a sna­ží se pocho­pit jejich spo­leč­ný osud.

Americká spi­so­va­tel­ka Jeanne Kalogridis napsa­la již něko­lik knih ode­hrá­va­jí­cích se v rene­sanč­ní Itálií a po pří­bě­zích o Borgiových nebo o Leonardovi da Vincim se roz­hod­la čte­ná­řům před­sta­vit skan­dál­ní kom­te­su Caterinu Sforzu, ženu, pro kte­rou nepla­ti­la žád­ná pra­vi­dla a kte­ré říka­li Tigřice z Forli. Její život­ní pří­běh vyprá­ví Dea, její dvor­ní dáma. Kniha je roz­dě­le­ná na tři čás­ti - prv­ní se ode­hrá­vá v Miláně, dru­há v Římě a tře­tí ve Forli.

Mohlo by se zdát, že hlav­ní hrdin­kou je Caterina, ale není to tak. Největší pro­stor v kni­ze dosta­la Dea. Ta je oprav­du zají­ma­vou a sym­pa­tic­kou posta­vou, a i když je vymyš­le­ná, do pří­bě­hu per­fekt­ně zapa­dá. Autorka šikov­ně kom­bi­nu­je his­to­ric­kou rea­li­tu a fik­ci a výsled­kem je pou­ta­vé a čti­vé poví­dá­ní o lás­ce, zra­dě a boji o moc, kte­ré ozvlášt­ňu­je vlo­že­ní mystic­kých prv­ků, napří­klad již zmí­ně­né­ho vyklá­dá­ní karet. Pokud vás zají­má rene­sanč­ní Itálie nebo pros­tě jen rádi čte­te his­to­ric­ké romá­ny, mohu vám tuhle kni­hu jenom dopo­ru­čit.

Hodnocení: 95%

Skandální kom­te­sa

Autorka: Jeanne Kalogridis

Originální název: The Scarlet Contessa: A Novel of the Italian Renaissance

Překlad: Blažena Kukulišová

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 408


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Obchodnice z Amsterdamu6. listopadu 2022 Obchodnice z Amsterdamu Obchodnice z Amsterdamu od spisovatelky Simone van der Vlugt, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je oddychový historický román z přelomu 19. a 20. století, který rozhodně neurazí žádného […] Posted in Recenze knih
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm28. dubna 2019 Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm Kniha Vikingové popisuje úžasné strategie jednotlivých bojů, všemožné manipulace, lstivé přetvářky, intriky, díky nímž záhy zjišťujete, že nic není, tak jak se tváří, a že není radno […] Posted in Články
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […] Posted in Recenze knih
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […] Posted in Recenze knih
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […] Posted in Recenze knih
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09724 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71625 KB. | 18.06.2024 - 01:18:20