Kritiky.cz > Recenze knih > KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI

KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI

385893732 10222636583855381 7798286130492020524 n
385893732 10222636583855381 7798286130492020524 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kouzelná Paříž obchů­dek s kni­ha­mi od Rebeccy Raisin by si urči­tě nemě­ly nechat ujít všech­ny roman­tic­ké duše s vel­kým srd­cem kni­ho­mo­la, neboť se pří­běh točí nejen kolem kní­žek a jed­no­ho kou­zel­né­ho knih­ku­pec­tví, ale i kolem stras­tech jež při­ná­ší lás­ka.

Hlavní hrdin­kou je Sarah Smithová, mla­dič­ká, pla­chá maji­tel­ka knih­ku­pec­tví v Adshfordu, kte­rá o sobě říká:

Vždy jsem byla sta­rá dob­rá Sarah Smithová: intro­vert­ka, kni­ho­mol­ka a styd­liv­ka. Neměla jsem ráda změ­ny a vyho­vo­val mi pra­vi­del­ný, před­ví­da­tel­ný režim. Uklidňovalo mě dob­ře zná­mé pro­stře­dí. Kamarádky mě pod­po­ro­va­ly a já díky nim moh­la být sama sebou.

Knihy se sta­ly mými jedi­ný­mi pří­tel­ky­ně­mi. Silně mi tak zasáh­lo sebe­vě­do­mí, z čehož jsem se nikdy úpl­ně nevzpa­ma­to­va­la. Ta dív­ka, kte­rá kdy­si chtě­la zemřít stu­dem, se občas skrý­va­la těs­ně pod povr­chem. Dlouhá léta jsem cho­di­la na logo­pe­dii, kde se mi kok­tá­ní poda­ři­lo zba­vit, ale v puber­tě jsem se nau­či­la být nevi­di­tel­ná. Nestála jsem o spo­leč­nost a netu­ši­la jsem, jak t to změ­nit. Když se člo­věk odříz­ne od ostat­ních lidí, jen těž­ko se mu hle­dá ces­ta zpát­ky. 

Díky kníž­kám jsem se dosta­la do celé­ho svě­ta, ale už je nača­se, abych opus­ti­la jejich stán­ky a všech­no si pro­hléd­la na vlast­ní oči....

Jednoho dne se jí neče­ka­ně naskyt­ne pří­le­ži­tost od kama­rád­ky z Paříže, kte­rá sho­dou okol­nos­tí také vlast­ní knih­ku­pec­tví, aby si na půl roku vymě­ni­ly svo­je obcho­dy. Sophie uni­ká před svým smut­kem a zlo­me­ným srd­cem, aby v jiném pro­stře­dí opět popadla nový dech, Sarah nao­pak váhá a zpo­čát­ku je pro ni vel­mi těž­ké, že by měla opus­tit své kama­rád­ky, jež jí posky­to­va­ly bez­pe­čí a záze­mí.

Na dru­hou stra­nu chce ale Sophii pomo­ci, a záro­veň se koneč­ně podí­vat i do měs­ta, kte­ré tak dlou­ho tou­ži­la poznat na vlast­ní kůži. Proč tedy nevzít pří­le­ži­tost pev­ně za pače­sy...

Podaří se Sarah napl­nit si své sny o Paříži, poznat ji pro­střed­nic­tvím svých tou­lek ze všech jejich zákou­tí? Dokáže se koneč­ně vzcho­pit a vystou­pit ze své kom­fort­ní zóny a koneč­ně zjis­tit, kdo vlast­ně je, jaká ve sku­teč­nos­ti je?

Dokáže být Sarah v Paříží šťast­ná i bez své milo­va­né lás­ky? Nebo zjis­tí, že sku­teč­nost není ani zda­le­ka tak růžo­vá, jak čeka­la?

Kouzelné knih­ku­pec­tví „Bylo neby­lo“ u Seiny otví­rá Sarah nové mož­nos­ti, pozná­vá nové lidi, ale i nej­růz­něj­ší zákou­tí Paříže i to, jak to mezi domo­rod­ci vět­ši­nou fun­gu­je. Podaří se jí uko­čí­ro­vat správ­ný chod v knih­ku­pec­tví, aby vše fun­go­va­lo jak má?

Více na Kritiky.cz
Enron - Lucy Prebble Vím, že o padelní hrách tu moc často nepíšu, je to částečně i proto, že si mi o nich pí...
Pátek třináctého - Vítejte v táboře Crystal Lake. Když se v roce 1980 Cunnigham rozhodl natočit tento horror, měl téměř mizivý rozpočet 700 ti...
Premiéra „MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT“ Světová premiéra filmu proběhla v úterý 27. října v 18.00 hodin místního času v Los Angel...
Wimbledon - den sedmý ...
Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnem...

Co všech­no bude muset v knih­ku­pec­tví Sarah změ­nit, aby vše šla­pa­lo jako dob­ře nama­za­ný stroj, a jaké úkla­dy lás­ky si bude muset vytr­pět, aby byla koneč­ně šťast­ná, o tom si už musí­te pře­číst sami a nechat se tak navna­dit úžas­nou atmo­sfé­rou „nos­tal­gic­ké“ Paříže.

Kniha je napsá­na svě­žím jazy­kem, jež popi­su­je nejen jed­not­li­vá zákou­tí sta­řič­ké Paříže, ale i jed­not­li­vé „pro nás mož­ná nepo­cho­pi­tel­né tra­di­ce“, jež v domo­rod­cích i nadá­le pře­tr­vá­va­jí. 

Skrz kni­hu nám autor­ka pře­dá­vá tri­ky na ten správ­ný sex-appeal, jakým vnitř­ně i po vněj­ší strán­ce půso­bí všech­ny Francouzky na své nej­bliž­ší oko­lí.... kouz­lo, kte­ré­mu snad neo­do­lá nikdo.

Kromě knih­ku­pec­tví a všu­de pří­tom­né lás­ce ke kni­hám se tu řeší i jed­not­li­vé mezi­lid­ské vzta­hy, a to že nemů­že­me odsou­dit něko­ho dřív, aniž bychom se ho sna­ži­li nej­pr­ve blí­že poznat a zjis­tit, proč jed­ná tak jak jed­ná.

Knížka se mi moc líbi­la, a vel­mi dob­ře se čet­la, mož­ná i pro­to, že téma knih, záhad­ných dopi­sů a čeká­ní na oprav­do­vou lás­ku jsou mi vel­mi blíz­ká. Velmi jsem oce­ni­la, jak si autor­ka dala zále­žet s popi­sem jed­not­li­vých „scho­va­ných“ zákou­tí sta­řič­ké Paříže, odstr­če­né dál od běž­ných turis­tů, jež roz­hod­ně sto­jí za to někdy navští­vit.

Čtivé, zábav­né a úsměv­né, pros­tě skvě­lá odde­chov­ka na dlou­hé pod­zim­ní veče­ry. 

KOUZELNÁ PAŘÍŽ „OBCHŮDEK“ S KNIHAMI

Napsala: Claire Ellisové

Přeložila: Jana Kordíková

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 319

ISBN 978-80-271-5082-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zlomené pero-nádherný román z válečného období17. listopadu 2023 Zlomené pero-nádherný román z válečného období Máte rádi romány z válečného prostředí? Chcete si přečíst silný a nezapomenutelný příběh? Sabine Ebertová si pro vás připravila román s názvem Zlomené pero, který se vám rozhodně bude […] Posted in Recenze knih
  • Blanka z Valois-Levandulová princezna5. listopadu 2023 Blanka z Valois-Levandulová princezna Máte rádi historické romány? Chcete se dozvědět, kdo to vlastně byla tzv. Levandulová princezna? Máte rádi historii? Tak právě vám je určen historický román s názvem, Blanka z Valois, […] Posted in Recenze knih
  • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství7. srpna 2023 Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství Pohádky o mašinkách jsou nezapomenutelným dílem českého autora Pavla Naumana, které nás zavádí do kouzelného světa lokomotiv a železničářů. Tyto originální pohádky ožívají na pražském […] Posted in Dětské seriály
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • Příliš mnoho vzpomínek5. ledna 2023 Příliš mnoho vzpomínek Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63358 s | počet dotazů: 286 | paměť: 69875 KB. | 02.12.2023 - 00:52:33