Kritiky.cz > Recenze knih > MRTVÝ V KOSTELE

MRTVÝ V KOSTELE

385811314 10222623902818363 6598961201381583176 n
385811314 10222623902818363 6598961201381583176 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste zatou­ži­li začíst se do thrille­ru, kte­rý se vám doslo­va dosta­ne pod kůži, tak urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Mrtvý v kos­te­le“ od spi­so­va­tel­ky a práv­nič­ky Nadine Mathesonové.

... nevěř­te kaž­dé­mu vnuk­nu­tí, nýbrž zkou­mej­te duchy, zda jsou z Boha; neboť mno­ho faleš­ných pro­ro­ků vyšlo do svě­ta. (První list Janův 4:1)

Hlavní hrdin­kou je inspek­tor­ka Anjelica Henleyová spo­lu se svým par­ťá­kem ve vyšet­řo­vá­ní Ramouterem, kte­ří se při prá­ci skvě­le dopl­ňu­jí. Kromě samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní máme mož­nost nahléd­nout i do jejich osob­ních živo­tů a sezná­mit se s tím, s jaký­mi vlast­ní­mi démo­ny oni dva boju­jí.

Děj pří­bě­hu se začí­ná ode­hrá­vat v oka­mži­ku, kdy je nale­ze­no mrt­vé tělo vel­mi oblí­be­né­ho pas­to­ra Caleba Annana v jeho vlast­ním kos­te­le. Souhrou náhod však inspek­tor­ka Anjelica obje­vu­je v taj­né míst­nos­ti v pat­ře ješ­tě jed­nu zubo­že­nou oběť, a to při­vá­za­nou k poste­li.

Známky pora­ně­ní pou­ka­zu­jí na dlou­ho­do­bé muče­ní a mož­ná, i když se to zdá v dneš­ní době tak tro­chu k neví­ře, i na něja­ký tem­ný nábo­žen­ský ritu­ál, mož­ná i vymí­tá­ní ďáb­la. Oběť, ač na hra­ni­ci smr­ti, přes­to žije, ale je v hlu­bo­kém bez­vě­do­mí. Podaří se jí nako­nec vypo­vě­dět hrů­zy, kte­ré muse­la zažít? A kdo za tím vším sto­jí?

Zdá se, že kdo­ko­li zabil pas­to­ra, neměl o tom­to uvěz­ně­ném chudá­ko­vi poně­tí. Ať už to byl kdo­ko­li, vel­mi dob­ře znal Caleba, a taky jeho ženu. Henleyová se pouš­tí do usi­lov­né­ho pát­rá­ní, v němž si sama není jis­tá, zda se doká­že pocti­vě věno­vat vyšet­řo­vá­ní vraž­dy člo­vě­ka, u kte­ré­ho jak se poz­dě­ji uka­zu­je, hře­šil, ubli­žo­val a zne­u­ží­val ženy ve svém oko­lí.

Na povrch vyplou­va­jí sku­teč­nos­ti, jež pas­to­ra Caleba sta­ví do pozi­ce oso­by s vel­mi tem­nou a pochyb­nou minu­los­tí. Navíc se obje­vu­jí dal­ší pří­pa­dy mrtvých, jejíž zubo­že­ní se dost podo­ba­jí zra­ně­ním mla­dí­ka boju­jí­cí­ho v nemoc­ni­ci o svůj život.

Případ je vel­mi slo­ži­tý, a i když vyšet­řo­va­te­lé mají v hle­dáč­ku hned něko­lik pode­zře­lých, přes­to s dal­ší­mi nový­mi sto­pa­mi a indi­ci­e­mi se mění i jejich seznam. Podaří se této skvě­lé dvo­ji­ci roz­lousk­nout oba pří­pa­dy a dopad­nout vra­ha Caleba, ale i vra­ha či vra­hy vražd zavá­ně­jí­cí nábo­žen­ský­mi ritu­á­ly?

Mrtvý v kos­te­le je vel­mi tem­ný thriller, kte­rý se vel­mi dob­ře čte. Podrobně popi­su­je nejen způ­sob vyšet­řo­vá­ní, ale i mís­ta činů s popi­sem nále­zů těl, a čte­ná­ři po celou dobu před­klá­dá jed­not­li­vé indi­cie a nale­ze­né sto­py, jež vás mají dovést k odha­le­ní samot­né­ho vra­ha či viní­ků.

Zároveň ten­to thriller varu­je před fana­tic­kým zne­u­ží­vá­ní nábo­žen­ské moci, kdy lidé v sle­pé víře jsou ochot­ni odvá­dět nema­lé desát­ky a vrh­nout do nebez­pe­čí své nej­bliž­ší pro vidi­nu spá­sy.

Kniha je vel­mi čti­vá a zane­chá ve vás skvě­lý čte­nář­ský záži­tek. Moc se mi líbi­lo, že se zamě­ři­la i na tem­ná téma­ta a dogma­ta dneš­ní doby, jež zce­la urči­tě sto­jí za povšim­nu­tí a hlub­ší zamyš­le­ní.

Mrtvý v kos­te­le je jed­na z knih, kte­rá sto­jí za pře­čte­ní, pro­to­že vás chyt­ne hned od prv­ní strán­ky a nepus­tí, dokud v jejím závě­ru nedo­jde k rozuz­le­ní celé­ho děje. Za mě osob­ně je to jed­na z TOP knih, kte­ré v posled­ní době vyšly.

 

MRTVÝ V KOSTELE

Napsala: Nadine Matheson

Přeložila: Marie Jungmannová

Vydala Euromedia Group, a.s., v edi­ci Kalibr

Vydání prv­ní

Praha, rok 2023

Počet stran: 447

ISBN: 978-80-242-9243-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví15. září 2023 Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví V kavárně Paláce knih Luxor v Praze na Václavském náměstí dnes představila novinářka a spisovatelka Kateřina Surmanová nový thriller Zvedá se vítr. Knihu pokřtili Thea Krečová a Michal […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50661 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72325 KB. | 19.05.2024 - 18:54:35