Kritiky.cz > Zajímavosti > Květnové výročí povstání

Květnové výročí povstání

Prague liberation 1945 konev
Prague liberation 1945 konev
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je doce­la zají­ma­vé sle­do­vat, jak i po 75 letech od kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky v Evropě ten­to kon­fikt stá­le bub­lá. Má už jinou podo­bu, ale skvě­le zapa­dá do kul­tur­ní vál­ky a je napl­ňo­ván sou­čas­ným geo­po­li­tic­kým uspo­řá­dá­ním. Sporem o sochu mar­šá­la Koněva počí­na­je a úlo­hou Českého roz­hla­su kon­če.

Na jed­nu stra­nu mi při­jde fajn, že se o udá­los­ti mlu­ví, ale na dru­hou mě někdy doce­la mrzí jaký­mi moti­vy a jakým tune­lo­vi­tým vidě­ním je tato deba­ta vede­na.

Já jsem pocho­pi­tel­ně květ­no­vé povstá­ní roku 1945 neza­žil (a mož­ná pod­le někte­rých k tomu nemám co mlu­vit), mám je ale spja­té s něko­li­ka vzpo­mín­ka­mi. Tou jed­nou jsou vzpo­mín­ky audi­o­vi­zu­ál­ní jako byly např. zázna­my hlá­še­ní roz­hla­su, fil­my typu Osvobození Prahy (kte­ré mi teh­dy při­šly doce­la fajn, ale to jsem bohu­žel spous­tu sou­vis­los­tí netu­šil) a skvě­lý pořad Hledání ztra­ce­né­ho času - Květen 1945 (dá se najít na you­tu­be, odkaz níže).

A pak také vzpo­mín­ky pra­ro­di­čů, pro ně to bylo vel­ké téma, něco, co jim význam­ně zasáh­lo do živo­ta a doce­la sil­ně jej tak pře­ko­pa­lo. Někdy se ty vzpo­mín­ky prolnu­ly se zážit­ky, kte­ré byly spo­je­né s Mnichovem, bom­bar­do­vá­ním Plzně, hloub­ka­řích a jejich úto­ku na lokál­ní vlak, apod.

Dodnes si někte­ré ty stříp­ky dobo­vé mozai­ky pama­tu­ji a dám je tu k dob­ru.

Říkalo se, že krát­ce po kon­ci bojů při­šli rudo­ar­měj­ci do vsi a hroz­ně se pole­ka­li, když sly­še­li řin­če­ní budí­ku. Pro jis­to­tu jej roz­stří­le­li. Pak se straš­ně divi­li, že je to něja­ký pří­stroj, kte­rý odmě­řu­je čas. Když něco tiká, tak je to pře­ce jas­ná bom­ba, ne?

Další záži­tek je spo­je­ný s Vlasovci, kte­ří pomá­ha­li osvo­bo­dit Podbrdsko. V neda­le­ké vsi si udě­la­li pro­vi­zor­ní základ­nu, byl mezi nimi i malý chla­pec, patr­ně siro­tek, ti občas táh­li s armá­dou (podob­ně jako dáv­no ve stře­do­vě­ku husit­ská prá­ča­ta). Ovládal však zdat­ně pan­cé­řo­vou pěst. Pak se říka­lo, že někdo viděl němec­ké auto, kte­ré míří od měs­ta přes ves nej­spíš někam na západ do ame­ric­ké­ho zaje­tí. Vesničané spo­leč­ně s mým dědou pak už jen našli zni­če­né němec­ké auto - pan­cé­řo­vou pěs­tí.

A posled­ní zasu­nu­tá vzpo­mín­ka, před­voj rudo­ar­měj­ců někdy obsta­rá­va­li pří­sluš­ní­ci taj­né poli­cie (kte­rá pri­már­ně pát­ra­la po vla­sov­cích a podí­le­la se i na úno­su mno­hých čes­ko­slo­ven­ských obča­nů do SSSR, namát­kou např. armád­ní gene­rál Vojcechovský), když k nám dora­zi­li, tak i přess vše­o­bec­nou radost byli někte­ří lidé pře­kva­pe­ni na čem to ti Sověti jedou. Většinou se jed­na­lo o vozy z USA. Ford, General Motors - a to vše doce­la nové, jako kdy­by to sje­lo ze závod­ní lin­ky.


Foto: Karel Hájek,Osvobození Prahy 1945 - mar­šál Koněv, CC BY-SA 3.0.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Castle Freak (1995)15. října 2016 Castle Freak (1995)  Dlouho se nedobrovolně skrýval před světem, ale nyní je konečně svobodný a nadešel čas ukojit své touhy a potřeby...    John Reilly právě zdědil v Itálii starý […] Posted in Horory
  • Good Son, The (1993)31. března 2018 Good Son, The (1993) Macaulay Culkin vypadá na první pohled jako hodný a slušný chlapec. Elijah Wood se však brzy přesvědčí, že ve skutečnosti je tomu právě naopak… Dvanáctiletý Mark právě […] Posted in Horory
  • Komiks 8223. února 2019 Komiks 82 Posted in Komiks
  • IVAN POKORNÝ, režisér11. července 2019 IVAN POKORNÝ, režisér Zkušený režisér s rozsahem od divadla po film se narodil v roce 1952. V roce 1975 absolvoval studium herectví na pražské DAMU a diváci jej mohli vidět v menších rolích v mnoha stále […] Posted in Profily osob
  • Gameplay trailer na adventuru Twin Mirror od studia Dontnod,...16. září 2020 Gameplay trailer na adventuru Twin Mirror od studia Dontnod,... Gameplay trailer na adventuru Twin Mirror od studia Dontnod, která vyjde 1. prosince na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Posted in Krátké herní aktuality
  • Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava)8. července 2020 Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava) Nadešel čas odšpuntovat naši pravidelnou rubriku, o níž jsem dlouhé dny i noci snil a která by se měla stát srdcem tohoto webu. Jedná se o nezapomenutelné filmové a seriálové scény, které […] Posted in Zajímavosti
  • Jak nezaspat15. září 2020 Jak nezaspat Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Furnace (2007)1. května 2016 Furnace (2007)  Zvýšený počet sebevražd vězňů v nejstřeženější věznici, přivede detektiva Turnera k nejděsivějšímu případu své kariéry. Detektiv Turner je povolán k případu podivné […] Posted in Horory
  • Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze – 60%29. října 2019 Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze – 60% Film Terminátor: Temný osudnavazuje po 22 letech na děj filmu Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991, přičemž zcela ignoruje filmy Terminátor 3: Vzpoura strojů (2003), Terminator […] Posted in Filmové recenze
  • Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy16. května 2022 Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy Filmfanatic neváhá jít s kůží na trh. Proto bez mučení přiznávám, že Blade Runner sice ctím coby klasiku sci-fi žánru (především kvůli naprosto nestárnoucím trikům), ale jinak mě ten film […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56648 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72173 KB. | 23.05.2024 - 13:26:31