Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Princezna na hrášku (2024): Souhrn recenzí

Princezna na hrášku (2024): Souhrn recenzí

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmová adap­ta­ce pohád­ky H. Ch. Andersena se setká­vá s roz­po­ru­pl­ný­mi reak­ce­mi. Zatímco někte­ří oce­ňu­jí její nená­roč­nou zábav­nost a pohád­ko­vou atmo­sfé­ru, jiní kri­ti­zu­jí ama­tér­ské zpra­co­vá­ní a zasta­ra­lé posel­ství.

Negativní recen­ze:

  • Uživatelé ČSFD: Mnoho uži­va­te­lů hod­no­tí film níz­ce, s komen­tá­ři jako „odpad!“ a „peklo s prin­cez­nou“. Kritizují herec­ké výko­ny, pís­nič­ky, děj a cel­ko­vou ama­tér­skost fil­mu.
  • Alden_Larson (ČSFD): Zmíněná adap­ta­ce se mu zdá zby­teč­ná a nud­ná, s pří­bě­hem, kte­rý dospě­lé neza­ujme a dětem sice vyho­ví, ale moh­lo by být krat­ší a sviž­něj­ší. Hodnotí 4/10.
  • DadysGirl (ČSFD): Přirovnává film k ama­tér­ské­mu diva­del­ní­mu před­sta­ve­ní a oce­ňu­je pou­ze Pavla Křížka. Písničky se mu nelí­bí a vtip­ných momen­tů je prý málo. Hodnotí 2/5.

Pozitivní recen­ze:

  • VelkyMrB (ČSFD): I když film hod­no­tí jako „pec­ku“ a „nesku­teč­nou podí­va­nou“, zdů­raz­ňu­je, že je to spí­še s humo­rem a nad­sáz­kou. Oceňuje „kouz­lo ama­té­ris­mu“, zábav­né pís­nič­ky a detai­ly jako malo­vá­ní mou­kou a závě­reč­né titul­ky. Hodnotí 10/10.

Závěr:

Princezna na hráš­ku roz­dě­lu­je divá­ky na dva tábo­ry. Pokud hle­dá­te nená­roč­nou pohád­ko­vou zába­vu pro celou rodi­nu, film vám prav­dě­po­dob­ně neva­dí. Pokud ale máte nároč­něj­ší vkus, zřej­mě bude­te zkla­má­ni.


Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75150 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71785 KB. | 14.07.2024 - 18:40:34