Kritiky.cz > Knihovnička > Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2022

Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2022

IMG 20210923 120722
IMG 20210923 120722
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechte se pro­vá­zet rokem nejen s krás­ný­mi obráz­ky, ale milou a pří­vě­ti­vou inspi­ra­cí k živo­tu. Miluj svůj život je navíc zají­ma­vý i tím, že po mno­ha letech lze říct, že vel­mi čas­to se stre­fí i do témat, kte­rá ten kte­rý měsíc vyvstá­va­jí. Někdy se potře­bu­je­me roz­le­tět, někdy se chce­me před svě­tem scho­vat, někdy řeší­me vzta­hy, někdy okruh přá­tel kolem nás a rodi­nu, někdy o sobě chce­me dát vědět. A jin­dy ne. Možná tu svou roli hra­je i roč­ní obdo­bí, ale Lucie Ernestová letos opět vybra­la pěk­né obráz­ky a pěk­ná téma­ta. Inspirace Louise L. Hay a její­mi kalen­dá­ři i kni­ha­mi s téma­tem Miluj svůj život, je tu ale stá­le cítit a dodá­vá svá­teč­nost kaž­dé­mu měsí­ci.

IMG 20210923 120722
IMG 20210923 120722
IMG 20210923 124255
IMG 20210923 124255

Žít svůj život tak, abychom ho moh­li kaž­dý den milo­vat.

Každý měsíc si v sobě zre­ka­pi­tu­lo­va­li téma, kte­ré nám při­ne­sl.

Budou růst nové věci, bude­me se měnit, bude­me vstu­po­vat do nové­ho… a cel­ko­vý dojem z roku 2022? Budeme řešit své vzta­hy, pozná­vat, jaká je komu­ni­ta lidí kolem nás, bude­me odpo­čí­vat, ale i začí­nat nové. Jen mám ten pocit, že ten­to rok víc než kdy jin­dy bude u těch začát­ků potře­ba čis­tý štít.

Tak do toho pojď­te taky!

Kalendář je krás­ným dár­kem prá­vě díky neo­by­čej­né­mu zpra­co­vá­ní.

A čím nás bude kalen­dář inspi­ro­vat?

Jsem při­pra­ve­na udě­lat ve svém živo­tě pozi­tiv­ní změ­ny. Přichází ke mně veš­ke­rá pomoc potřeb­ná k jejich dosa­že­ní.

Moje minu­lost je sou­čás­tí boha­tosti a plnos­ti živo­ta. Bez mé minu­los­ti včet­ně chyb a vše­ho ostat­ní­ho bych neby­la tam, kde jsem dnes. Mám se ráda za to, že jsem ochot­na se učit a růst.

Rok s Miluj svůj život: Prostě lep­ší!

A pokud vás zají­má prak­tic­ká strán­ka: Každý měsíc osvě­ží mysl. Každý den má dosta­teč­ně vel­ký pro­stor pro poznám­ky. A máme pře­hled nejen o daném měsí­ci, ale díky mini­a­tu­rám i o měsí­ci před­chá­ze­jí­cím a násle­du­jí­cím.

Rok se tak stá­vá v tom­to smě­ru pře­hled­něj­ší.

A hlav­ně - neu­stá­le nám při­po­mí­ná, co je v živo­tě důle­ži­té.

A tím nás učí milo­vat svůj život.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2021, https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000518_miluj-svuj-zivot-2022.php

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život13. září 2018 Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život Louise L. Hay inspirovala miliony lidí? K čemu? K nalézání vlastní hodnoty a k žití života v radosti, v nalézání i drobných radostí a hledání souvislostí mezi prožíváním všedních dnů a […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 202011. září 2019 RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020 Prolistujme si kalendář, který já sama nazývám "moudrost na stěnu".  Kalendář Miluj svůj život 2020 je protknut hlavními myšlenkami z knižního bestselleru Louisy L. Hay. Silná, moudrá […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář7. listopadu 2023 Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář Milujete nástěnné kalendáře a hledáte nějaký, který vás ještě každý den pohladí na duši, jak slovem, tak obrazem? Miluj svůj život jsou pro tento účel jako stvořené. Nádherné autorské dílo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023: nástěnný kalendář3. ledna 2023 MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023: nástěnný kalendář Lednové inspirování se týká vztahů: Starám se o své vztahy, jak nejlépe umím. Můj život je jako let balónem. Když do vztahu vkládání energii, letíme nahoru. Učím se záplatovat díry ve […] Posted in Knihovnička
  • Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě10. prosince 2022 Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě je již třetím sborníkem povídek, které vydalo Nakladatelství BRK s.r.o., a jež potěší a zcela určitě neurazí žádného čtenáře. Jedná se o sborník s […] Posted in Recenze knih
  • sss15. prosince 2022 Magické kočky: Nástěnný kalendář pro rok 2023 Ciro Marchetti udělal Magické kočky v tak velkém formátu, že vás ohromí! Nástěnný kalendář vás navíc může provázet celým rokem a věřte, že to bude věru magický rok! Protože  každý obrázek, […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Dokážu to! Karty od Louise L. Hay9. března 2022 Dokážu to! Karty od Louise L. Hay Určitě znáte knížku Miluj svůj život od Louise L. Hay. Tato žena byla doslova průkopnicí sebelásky a uvědomění si, že  mnohé ve svém životě držíme ve vlastních rukou. A že máme každý své […] Posted in Recenze knih
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12776 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71953 KB. | 23.04.2024 - 13:38:03