Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Křest knihy a audioknihy VĚŽE – příběh 11.září.

Křest knihy a audioknihy VĚŽE – příběh 11.září.

DSC04921
DSC04921
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtě­na kni­ha a audi­ok­ni­ha VĚŽE - pří­běh 11. září, kte­rou napsal Jiří Boudník a vyda­lo nakla­da­tel­ství Tebenas.

Úvodní slo­vo pro­ne­sl zástup­ce Velvyslanectví USA v Praze, poté pro­mlu­vil autor kni­hy Jiří Boudník a její kmo­t­ři: reži­sér Jan Hřebejk, Petr Kolář (vel­vy­sla­nec ČR v USA 2005-2010), hasič Tiernach Cassidy (je také v kni­ze a jehož záda zdo­bí obal kni­hy). Tiernach Cassidy se ke křtu kni­hy při­po­jil živě díky pro­střed­nic­tvím ZOOM z New Yorku. Kniha vyšla v čes­kém a ang­lic­kém jazy­ce.

Jiří Boudník je čes­ký archi­tekt a spi­so­va­tel, kte­rý se podí­lel na záchran­ných pra­cích a odstra­ňo­vá­ní tro­sek věží Světového obchod­ní­ho cen­t­ra v New Yorku, kte­ré se sta­ly jed­ním z cílů úto­ků pod­nik­nu­tých 11. září 2001. Pomáhal záchra­ná­řům vyproš­ťo­vat lidi ze zni­če­ných dvoj­čat vytvo­ře­ním mode­lu věže.


Foto: Emma Orphe


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27523 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72060 KB. | 23.04.2024 - 23:25:59