Kritiky.cz > Zajímavosti > Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace

Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace

IMG 20210812 145526
IMG 20210812 145526
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Najít v kar­tič­kách pří­te­le, kte­rý vám kaž­dý den řek­ne něco milé­ho, nebo v době, kdy to potře­buj­te, vám pora­dí. Nebo vás pod­po­ří, podě­lí­te se s  nimi o radost a nové smě­ry  - to je dar k neza­pla­ce­ní. Zvláště, když tako­vé přá­te­le kolem sebe moc nemá­te. Já vám dopo­ru­čím jed­no­ho pří­te­le papí­ro­vé­ho. A srdíč­ko­vé­ho. Karty Dokážu to!, kte­ré se díky své­mu nala­dě­ní mohou stát i báječ­ným dár­kem.

Knihy a uče­ní Louise L. Hay je zamě­ře­no na Miluj svůj život. Určitě zná­te! Všechno, co nyní vychá­zí s jejím jmé­nem je stá­le pro­tká­no úžas­ným vyja­d­řo­vá­ním, zce­la typic­kým pro toto milu­jí­cí uče­ní. A prů­kop­nic­ké uva­žo­vá­ní ve smys­lu, že se máme mít rádi. Máme se oce­nit a sebrat tak v sobě ty nej­lep­ší vlast­nos­ti a uplat­nit je pro dob­ré své i dru­hých lidí.

Kartičky pro kaž­dou pří­le­ži­tost, pro změ­nu

Jsou milé, vel­mi přes­né a obsa­hu­jí přes­ně to, čeho bychom si měli dáv­ko­vat kaž­dý den. Jemnou pod­po­ru.

Časem jsem zjis­ti­la, že tako­vé srdíč­ko­vé kar­ty ve sty­lu Dokážu to! nej­lé­pe uplat­ním ve chví­lích, kdy:

Jsem na začát­ku a dělá­ní  nových kro­ků…

Jsem nad­še­ná a potře­bu­ju pod­po­řit!

Jsem šťast­ná a hle­dám dal­ší ces­tu…

Jsem extrém­ně una­ve­ná a nevím, jak dál.

Jsem zkla­ma­ná a nevím jak dál…

IMG 20210812 145359 1
IMG 20210812 145359 1
IMG 20210812 145526
IMG 20210812 145526

Vlastně všech­no to jsou popi­sy situ­a­cí, kdy oce­ní­te pří­tom­nost pří­te­le, něko­ho, kdo vás vez­me za ruku a řek­ne, že všech­no bude dob­ré a že to doká­že­te. A že to bude pak ješ­tě lep­ší…. A pod­po­ří vás, pocho­pí a vytáh­ne z vás tu nej­lep­ší vlast­nost nebo vám uká­že způ­sob, jak tuto vlast­nost v sobě najít. Ukáže pří­mo na ni… Tvořivost, zvlá­dá­ní stre­su, vzta­hy, bohat­ství, zdra­ví, úspěch, odpuš­tě­ní… to jsou všech­no jed­not­li­vá téma­ta, kte­rá jsou odli­še­na i barev­ně, tak­že si může­te tře­ba vybí­rat pří­mo dle téma­tu a oblas­ti, kte­rou řeší­te.

Ale i tako­vá jed­na kar­ty při odcho­du do prá­ce, je moc fajn!

A jsem si jis­ta, že tako­vé kar­ty hoj­ně vyu­ží­va­né doká­ží změ­nit osob­nost jen tím, že z nás postup­ně odmo­ta­jí stra­chy a tře­ba ty nežá­dou­cí vzor­ce z naší dru­hé vyta­že­né kar­tič­ky.

Dokážu to! 49 karet, vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie


Foto: nakla­da­tel­ství Synergie & Renate Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Ellen Vallandares: Karty kolibříků6. listopadu 2023 Ellen Vallandares: Karty kolibříků Nádherné karty nesoucí snad jedině výtečné zprávy.  Nenašla jsem tam žádnou, která by na nás byla přísná, zlá a brala nám naději. Někdy prostě tento med pro duši potřebujeme. Kolibříci […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Knihovnička
  • Vzdor!: Partyzánská taktika a morální rozhodnutí ve španělském odboji7. června 2023 Vzdor!: Partyzánská taktika a morální rozhodnutí ve španělském odboji Věta „obloha nad celým Španělskem je čistá“ odstartovala povstání proti španělské republice a zároveň i nejkrvavější předehru druhé světové války. Navzdory některým očekáváním nás ale hra […] Posted in Recenze her
  • Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže22. února 2023 Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže Karty jemného vzhledu, půvabných barev a čistě ženského tématu. Orákulum posvátné růže se velmi povedlo. Nejen karty pro zaryté kartáře, ale i knížečka, kterou můžete přijmout i jen jako […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85460 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71808 KB. | 24.07.2024 - 06:31:20