Kritiky.cz > Knihovnička > MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023: nástěnný kalendář

MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023: nástěnný kalendář

sss
sss
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lednové inspi­ro­vá­ní se týká vzta­hů: Starám se o své vzta­hy, jak nej­lé­pe umím. Můj život je jako let baló­nem. Když do vzta­hu vklá­dá­ní ener­gii, letí­me naho­ru. Učím se zápla­to­vat díry ve vzta­hu a zve­dat nás, když padá­me… Fyzická pří­tom­nost vzta­hy posi­lu­je. Dokážu je však žít i na men­tál­ní a ener­ge­tic­ké rovi­ně…“ Tak jest­li to tak cítí­te, jest­li prá­vě to je vaše led­no­vé téma, jste přes­ně ti, kdož oce­ní nástěn­ný kalen­dář Lucie Ernestové Miluj svůj život 2023.

Její krás­né ilu­stra­ce, kte­ré bych nazva­la vyso­ce lad­ný­mi… a tex­ty, kte­ré jsou jak hla­di­vý satén po duši, vás mohou pro­vá­zet celý rok. Nakolik se té poe­ti­ce oddá­te, už bude zce­la na vás.

Krásné pose­ze­ní u čaje se začát­kem kaž­dé­ho měsí­ce.

sss
sss

Uzmutí téma­tu celé­ho měsí­ce a pěk­ně si ho zpra­co­vat po svém?

I to může být: kalen­dář nabí­zí spous­tu mož­nos­tí, jak vyu­žít inspi­ro­vá­ní, kte­ré nabí­zí...

Září nás tře­ba vez­me do roz­plo­že­ní duše, v němž máme vidět, co dělá­me rádi. Co nedě­lá­me rádi.  A do jaké míry si máme nechat radit dru­hý­mi, nako­lik se roz­ho­do­vat sami. „Odevzdávám se do prou­du dění a při­jí­mám, co při­chá­zí.“

Možná to bude čas, kdy zpy­tu­je­me své chy­by a vez­me­me si z nich moud­rost. S kon­cem léta si vez­me­me do rukou svůj život a udě­lá­me ješ­tě změ­ny, kte­ré nám jas­ně rok uká­zal, že jsme k nim dospě­li. Ostatně v mno­hém se dá říci, že kalen­dář Miluj svůj život 2023 je pro ten­to rok tak zda­ři­lý, že by mohl být kaž­do­roč­ní. Témata jsou vybrá­na vel­mi peč­li­vě a s ohle­dem na celý cyk­lus roku a jeho záko­ni­tos­ti.

Podíváme-li se pak do říj­na, zjis­tí­me pří­tom­nost cir­ku­su ega, myš­le­nek a cha­o­su ve své hla­vě. „Když chci něco pro­mys­let, tak se zklid­ním a do pro­sto­ru mé mys­li pus­tím dané téma.“

No a to je dob­rý návod mož­ná úpl­ně na celý rok.
Tak chcete-li lad­né, hez­ké, barva­mi las­ka­vé dívá­ní a jem­né čte­ní; pro­sím, MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023 je tu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53293 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71581 KB. | 13.07.2024 - 01:41:59