Kritiky.cz > Krátké recenze > Major Grom: Morový doktor (2021)

Major Grom: Morový doktor (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rusové už jas­ně dáva­jí naje­vo, že jsou plno­hod­not­ný­mi kon­ku­ren­ty Hollywoodu a Mayor Grom je oprav­du komik­so­vá pecka!Mayor Grom má nádech Temného Rytíře, Robina Hooda, Sherlocka Holmese a kame­ro­vě kre­a­tiv­ní hrát­ky Mattheva Vaughna!Hlavní hrdi­na je sym­pa­tic­ký detek­tiv, žije v chu­do­bě, mezi kole­gy moc oblí­be­ný není, nebe­re úplat­ky, je to fér chlap, u kte­ré­ho zákon hra­je hlav­ní roli. Je doce­la podob­ný Bruce Wayenovi, vše řeší inte­li­gen­cí a poli­cej­ní oddě­le­ní i měs­to při­po­mí­ná Gotham. Potěší i fakt, že si hlav­ní hrdi­na v hla­vě před­sta­ví něko­lik mož­ných situ­a­cí jak danou věc vyře­šit, kte­rou i samo­zřej­mě uká­žou a něko­li­krát při ní zemře. To má zase nádech Sherlocka, kde si musí vyře­šit nej­lé­pe mož­nou rov­ni­ci, aby uspěl a mís­ty to půso­bí jak z fil­mu o časo­vé smyč­ce, což já pros­tě mám rád.Vše se změ­ní, dokud ve měs­tě nezačne řádit Villain zva­ný Plague Doctor v čer­ném kos­tý­mu, s pla­me­no­me­ty a cool mas­kou, kte­rý veřej­ně popra­vu­je zko­rum­po­va­né poli­cis­ty, úřed­ní­ky i kriminálníky.Toť k ději. Celý film má úžas­ný vizu­ál, skvě­lé CGI, hez­ké loka­ce Petrohradu, sym­pa­tic­ké posta­vy, pou­ta­vý a dob­ře gra­do­va­ný děj s pár neče­ka­ný­mi zvra­ty ( Odhalení zápo­rá­ka i jeho motiv je skvě­lý), potě­ší i skvě­le nato­če­ná akce ( pře­de­vším figh­ty jsou podá­ny po cho­re­o­gra­fic­ké strán­ce moc hez­ky a mají správ­ný šmrnc), na dru­hou stra­nu bych jich chtěl o něco více. Rko to samo­zřej­mě není, ale to se dalo čekat.Na Rusko poměr­ně revo­luč­ní film, kte­rý by mohl mít i u nás úspěch. Sleduje se to vel­mi dob­ře, tak­že dopo­ru­ču­ji.  8/10.


Podívejte se na hodnocení Major Grom: Morový doktor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60062 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71414 KB. | 24.06.2024 - 03:28:00