Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nebeský výstup a pád Williama Hainese: Od Hollywoodského kasovního taháku k designérskému géniovi s otevřeným srdcem

Nebeský výstup a pád Williama Hainese: Od Hollywoodského kasovního taháku k designérskému géniovi s otevřeným srdcem

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

William Haines se naro­dil ve Stauntonu ve Virginii, ale ješ­tě jako tee­nager ute­kl a začal žít po svém, pře­stě­ho­val se do New Yorku a spřá­te­lil se s tako­vý­mi poz­děj­ší­mi holly­wo­od­ský­mi hvězda­mi, jako byli návr­hář Orry-Kelly a Cary Grant. Jeho fil­mo­vá kari­é­ra se roz­jíž­dě­la poma­lu, ale na kon­ci němé éry byl pra­vi­del­ně uvá­děn jako prv­ní muž­ský kasov­ní tahák. Rychle se také spřá­te­lil s řadou svých sou­čas­ní­ků, napří­klad s Joan Crawfordovou a Marion Daviesovou, jejichž slá­va poz­dě­ji zastí­ni­la tu jeho.

„Joan Crawfordová si mys­le­la, že bychom se měli vzít. To bylo ve dva­cá­tých letech, kdy jsem byl hvězdou a ona vychá­ze­jí­cí klap­kou. Nebyla to jen hru­bá otáz­ka její cti­žá­dosti; byli jsme vel­mi dob­ří, ale pla­to­nič­tí přá­te­lé. Řekla jsem jí: „Brusinka“ - moje maz­li­vé jmé­no pro ni - „Takhle to v Hollywoodu nefun­gu­je. Obvykle se páru­jí muži, kte­ří mají rádi muže, a dámy, kte­ré mají rády dámy. Protože kdy­bychom obě měly rády muže, kde bychom byly jako muž a žena? Měla by ke mně odpor a to by byl konec naše­ho krás­né­ho přá­tel­ství.“

Počátkem 30. let jeho kari­é­ra rych­le uva­da­la a nako­nec byl pro­puš­těn údaj­ně kvů­li hád­ce s mag­ná­tem MGM Louisem B. Mayerem kvů­li Hainesovu odmít­nu­tí ukon­čit vztah s milen­cem Jimmiem Shieldsem. S kon­cem jeho fil­mo­vé kari­é­ry však roz­kvet­la jeho kari­é­ra inte­ri­é­ro­vé­ho desig­né­ra, kte­rá vyús­ti­la ve význam­nou prá­ci pro Jacka L. Warnera a Bloomingdales a vyvr­cho­li­la rekon­struk­cí rezi­den­ce ame­ric­ké­ho vel­vy­slan­ce v Londýně v Anglii.

„Dokud Joan neob­je­vi­la, že může náby­tek pota­ho­vat ige­li­tem, byly v Los Angeles celé byty zaří­ze­né téměř nový­mi pohov­ka­mi a židle­mi, kte­ré byly jed­nou ušpi­ně­né a pak vyho­ze­né.“

Přestože Haines se ke své homose­xu­a­li­tě vyja­d­řo­val zce­la ote­vře­ně a bavil mno­ho holly­wo­od­ských gayů - včet­ně George Cukora a Cliftona Webba - jeho pří­běh v mno­ha his­to­ri­ích této doby chy­bí. Haines a Shields tvo­ři­li pár 50 let; Crawfordová je nazva­la „nej­šťast­něj­ším man­žel­ským párem v Hollywoodu“. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Williame Hainesi


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,84882 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72358 KB. | 18.05.2024 - 05:51:39