Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3

Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se sna­ží dostat Leiu Organu (Vivien Lyra Blair) zpět domů na Alderaan, čeká ho ovšem nevy­hnu­tel­né setká­ní s Darthem Vaderem (Hayden Christensen/James Earl Jones)...

Třetí epi­zo­da Obi-Wana Kenobiho vsa­di­la na nej­vět­ší láka­dlo seri­á­lu - setká­ní Obi-Wana Kenobiho a Dartha Vadera. Ewana McGregora a Haydena Christensena po 15 letech čeka­lo opě­tov­né setká­ní, kte­ré láka­lo na stě­žej­ní kon­fron­ta­ci dvou býva­lých přá­tel, kte­ří se nyní sta­li nepřá­te­li. Režisérka Deborah Chow měla jedi­ný úkol - aby osud­né setká­ní po letech mělo tu pra­vou sílu. A líp to snad udě­lat nešlo.

Seriálový Obi-Wan Kenobi pro­za­tím fun­gu­je o pozná­ní sevře­ně­ji než Mandalorian či Book of Boba Fett, nadá­le pla­tí fakt, že seri­ál doká­že půso­bit vel­ko­le­pě. Třetí epi­zo­da, kte­rá vsa­di­la na před­sa­t­ve­ní nové pla­ne­ty Mapuzo sto­jí pře­de­vším na budo­vá­ní vzta­hu Obi-Wana a malé Leii, kdy to celé fun­gu­je pře­de­vším i skvě­le napsa­ným repli­kám. Replika, kte­ré se sna­ží při­blí­žit tomu, jak vlast­ně fun­gu­je pocit při pou­ží­vá­ní síly, repli­ka, kte­rá nahlí­ží na Obi-Wanovo nahlí­že­ní na život před nástu­pu do Řádu Jedi či lin­ka o tom, jak Obi-Wan v Leie pozná­vá její mat­ku. Je to krás­ně budo­va­ný vztah, kte­rý sto­jí nejen na skvě­lém výko­nu Ewana McGregora, ale i šikov­né malič­ké Vivien Lyry Blair, kte­rá doka­zu­je, že lep­ší mlad­ší ver­ze prin­cez­ny Alderaanu dora­zit nemoh­la.

Potěší dal­ší pove­de­ná akč­ní scé­na, kte­rá sází na pou­ží­vá­ní blas­te­ru mís­to svě­tel­né­ho meče, i ten­to­krát doká­že seri­á­lo­vý Obi-Wan Kenobi pře­kva­pit svou bru­ta­li­tou. Stěžejní je ovšem pře­de­vším prá­vě nástup Dartha Vadera. Občas se zača­lo poví­dat o tom, že by šlo nato­čit film podob­ný Halloweenu, kde by mís­to Michaela Myerse řádil Darth Vader a přes­ně tako­vý pocit doká­že Vader vyvo­lat. Od jeho nástu­pu z něj vyza­řu­je respekt, kdy doká­že nahnat strach i čle­nům Impéria, stá­vá se plí­ži­vou moc­nou bytos­tí, kte­rá vraž­dí bez smi­lo­vá­ní a pře­de­vším si ve finá­le pohrá­vá se samot­ným Obi-Wanem Kenobim, kdy napl­no vyu­ží­vá tem­nou stra­nu i fakt, že Obi-Wan Kenobi už není v síle tolik zběh­lý jako kdy­si během osu­do­vé­ho sou­bo­je na Mustafaru. Darth Vader se vrá­til v plné síle, navíc i s hla­sem Jamese Earla Jonese.

Opětovný sou­boj poté sází na kon­fron­ta­ci mod­ré­ho a čer­ve­né­ho svě­tel­né­ho meče, kdy si Vader sku­teč­ně s Obi-Wanem Kenobim pohrá­vá, vyu­ží­vá sla­bi­nu v Obi-Wanově stra­chu a v roz­ho­du­jí­cím obra­tu se mu roz­hod­ne opla­tit stej­nou min­ci. Celou dobu je oči­vid­né, že Vader nechce Obi-Wana jen tak lehce zabít. Chce si s ním pohrát, bru­tál­ně mučit a tepr­ve poté zabít. Tohle je přes­ně ten Darth Vader, ze kte­ré­ho šel respekt už od jeho nástu­pu na Tantive IV v Nové nadě­ji. Tohle je ten Darth Vader, kte­rý doká­že nahnat strach i do srd­cí svých spo­jen­ců. Je skvě­lé vidět Dartha Vadera v tako­vé for­mě a to více potě­šu­jí­cí je, že nám zbý­vá ješ­tě polo­vi­na seri­á­lu.

V detai­lech si jde všim­nout i nové­ho pohle­du na žití za vlá­dy Impéria, dochá­zí zde k leh­ké kon­fron­ta­ci ide­o­lo­gií i pohle­du na to, že někdo se k Impériu mož­ná pře­ci jen při­dal pro­to, že věřil ve vyš­ší dob­ro. Svět Star Wars se tak nadá­le stá­vá méně a méně čer­no­bí­lý. potě­šu­jí­cí je ovšem prá­vě vidět Obi-Wana ve zce­la novém svět­le, kte­rý má dale­ko i k poje­tí z preque­lo­vé tri­lo­gie i podá­ní Aleca Guinesse v ori­gi­nál­ní tri­lo­gii. Ideálně se tak jed­ná o Obi-Wana Kenobiho na tom správ­ném roz­ces­tí, na kte­rém by se měl v aktu­ál­ním bodě nachá­zet. Závěr pře­de­vším nazna­ču­je, že prá­vě kon­fron­ta­ce s Darthem Vaderem bude to, co Kenobiho postr­čí k tomu, aby se opět stal tím Jediem, na kte­ré­ho ješ­tě v prv­ní epi­zo­dě vzpo­mí­nal Nari.

Soundtrack Natalie Holt se nadá­le solid­ně poslou­chá, dost mož­ná by vlast­ně vůbec neby­lo na ško­du, kdy­by se po Johnu Williamsovi více­mé­ně sta­la novou dvor­ní skla­da­tel­kou nové gene­ra­ce Star Wars. Nadále solid­ní výpra­va, pocit epič­nos­ti a pře­de­vším s nástu­pem Dartha Vadera i zápal nesku­teč­né husi­ny. Pravidelné týden­ní čeká­ní po dobu násle­du­jí­cích 3 týd­nů bude vel­mi nepří­jem­né...

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 412. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se kvůli záchraně Leiy Organy (Vivien Lyra Blair) musí vloupat na základnu Inquisitorů... Od počátku, kdy v rámci prostříhu dochází k paralelám mezi […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 515. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 5 Impérium se snaží vylákat Obi-Wan Kenobiho (Ewan McGregor)... Jedním z častých zkratkovitých rozhodnutí bývá moment, kdy v průběhu seriálu začne divák vytýkat díry v ději a nejasnosti, […] Posted in TV Recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů22. října 2020 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů Zuří Klonové války, které prohloubily rozpory mezi kancléřem Palpatinem (Ian McDiarmid) a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se musí rozhodnout, na čí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […] Posted in Retro filmové recenze
  • James Earl Jones: Cesta od mladého poručíka ve "Dr. Divnoláska" po nezaměnitelný hlas Dartha Vadera ve "Star Wars"17. ledna 2024 James Earl Jones: Cesta od mladého poručíka ve "Dr. Divnoláska" po nezaměnitelný hlas Dartha Vadera ve "Star Wars" První filmovou rolí Jamese Earla Jonese byla postava mladého a upraveného poručíka Lothara Zogga, bombardéra letounu B-52 ve filmu Dr. Divnoláska aneb: Jak jsem se naučil přestat se bát a […] Posted in Zajímavosti
  • Pán času - Chichot (S14E03)11. prosince 2023 Pán času - Chichot (S14E03) Nemám ponětí, jaký máte vztah k seriálu Pán času, ale pro mě je vždycky překvapující, když se v současném díle objeví protivník, kterého jsme mohli (v případě Čechů spíše nemohli) spatřit […] Posted in TV Recenze
  • Ahsoka: první dojmy23. srpna 2023 Ahsoka: první dojmy Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano poprvé Star Wars fanouškům představila v animovaném filmu Klonové války, a ačkoliv byla zpočátku velice nepopulární, skrze 5 sérií stejnojmenného […] Posted in Seriály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,82181 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72321 KB. | 21.05.2024 - 13:25:47