Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4

Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se kvů­li záchra­ně Leiy Organy (Vivien Lyra Blair) musí vlou­pat na základ­nu Inquisitorů...

Od počát­ku, kdy v rám­ci pro­stří­hu dochá­zí k para­le­lám mezi Obi-Wanem Kenobim a Darthem Vaderem, už v ten moment je jas­né, že tvůr­ci v čele s Deborah Chow na režij­ní žid­li vědí jak pra­co­vat s emo­ce­mi. I čtvr­tá epi­zo­da Obi-Wana Kenobiho poté sází na záchra­nou misi, ta je ovšem celá napl­ně­ná solid­ní akcí a pře­de­vším fak­tem, že Obi-Wan Kenobi koneč­ně opět začí­ná pou­ží­vat sílu a s ní i svě­tel­ný meč. Naštěstí jsou při­tom nadá­le pří­tom­né solid­ní pro­ducti­on valu­es a celá záchran­ná výpra­va na měsí­ci Nur díky tomu sku­teč­ně doká­že strh­nout a evo­ko­vat esen­ci Star Wars v té nej­pří­jem­něj­ší podo­bě.

Dá se snad­no argu­men­to­vat tím, že napě­tí pře­ci nemů­že tolik fun­go­vat, když všich­ni zhru­ba víme osud Obi-Wana Kenobiho a Leiy Organy. Jenomže i přes ten­to fakt ve čtvr­té epi­zo­dě fun­gu­je napě­tí prá­vě skr­ze to, jak moc úspěš­ný pokus o záchra­nu bude, co přes­ně Obi-Wanovi pod­ra­zí nohy a zda při­tom dojde k něja­ké­mu dal­ší­mu nevy­hnu­tel­né­mu střet­nu­tí. Moses Ingram dostá­vá jako Třetí sest­ra ješ­tě tro­chu více pro­sto­ru a ten­to­krát z ní jde při inter­ak­ci s malou Leiou Organou sku­teč­ně tak tro­chu men­ší respekt, pře­de­vším i pro­to, že je vidět, že se Třetí sestře nepří­čí ublí­žit i prá­vě malé Leie.

Argumentovat s tím, že jsou posta­vy ozbro­je­né plot armo­rem též více­mé­ně nedá­va­jí smy­sl, je vel­mi úsměv­né, že se takhle zevrub­ně do logi­ky a pode­zře­lých náhod nerý­pe už v rám­ci původ­ní tri­lo­gie Star Wars, tyhle výtky půso­bí tak tro­chu pokry­tec­ky. Tenhle seri­ál nám pře­de­vším dodá­vá přes­ně to, co sli­bo­val. Návrat Ewana McGregora, kte­rý si návrat do své nej­slav­něj­ší role oči­vid­ně uží­vá, doká­že jí uhrát skr­ze pou­ze pohle­dy a sta­čí v závě­ru jed­no malé ges­to a ty emo­ce tam pros­tě opět jsou.

Seriál Obi-Wan Kenobi pře­de­vším uka­zu­je, že je dost mož­né, že už sami zarpu­ti­lí fanouš­ci Star Wars vlast­ně nevě­dí, co přes­ně od seri­á­lu chtě­jí. Ukazuje to ostat­ně i fakt, že je štva­la sáz­ka J. J. Abramse na nos­tal­gii u Síly se pro­bou­zí, záro­veň i radi­kál­ní odklon Riana Johnsona u Posledního z Jediů. Obi-Wan Kenobi pro­za­tím napl­ňu­je čis­tou esen­ci Star Wars, na plno­hod­not­né zhod­no­ce­ní je ovšem čas až do pre­mi­é­ry posled­ní šes­té epi­zo­dy. Čtvrtá epi­zo­da pro­za­tím ovšem před­ved­la pro­za­tím dost mož­ná nej­lep­ší akč­ní scé­nu v rám­ci celé­ho seri­á­lu, kdy to sto­jí pře­de­vším na tom, že Obi-Wan Kenobi opět začí­ná napl­no vyu­ží­vat sílu. I pro­to by mohl být dal­ší nevy­hnu­tel­ný sou­boj Obi-Wana Kenobiho a Dartha Vadera ješ­tě hod­ně zají­ma­vý..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 32. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se snaží dostat Leiu Organu (Vivien Lyra Blair) zpět domů na Alderaan, čeká ho ovšem nevyhnutelné setkání s Darthem Vaderem (Hayden Christensen/James Earl […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 515. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 5 Impérium se snaží vylákat Obi-Wan Kenobiho (Ewan McGregor)... Jedním z častých zkratkovitých rozhodnutí bývá moment, kdy v průběhu seriálu začne divák vytýkat díry v ději a nejasnosti, […] Posted in TV Recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů22. října 2020 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů Zuří Klonové války, které prohloubily rozpory mezi kancléřem Palpatinem (Ian McDiarmid) a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se musí rozhodnout, na čí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […] Posted in Retro filmové recenze
  • James Earl Jones: Cesta od mladého poručíka ve "Dr. Divnoláska" po nezaměnitelný hlas Dartha Vadera ve "Star Wars"17. ledna 2024 James Earl Jones: Cesta od mladého poručíka ve "Dr. Divnoláska" po nezaměnitelný hlas Dartha Vadera ve "Star Wars" První filmovou rolí Jamese Earla Jonese byla postava mladého a upraveného poručíka Lothara Zogga, bombardéra letounu B-52 ve filmu Dr. Divnoláska aneb: Jak jsem se naučil přestat se bát a […] Posted in Zajímavosti
  • Pán času - Chichot (S14E03)11. prosince 2023 Pán času - Chichot (S14E03) Nemám ponětí, jaký máte vztah k seriálu Pán času, ale pro mě je vždycky překvapující, když se v současném díle objeví protivník, kterého jsme mohli (v případě Čechů spíše nemohli) spatřit […] Posted in TV Recenze
  • Ahsoka: první dojmy23. srpna 2023 Ahsoka: první dojmy Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano poprvé Star Wars fanouškům představila v animovaném filmu Klonové války, a ačkoliv byla zpočátku velice nepopulární, skrze 5 sérií stejnojmenného […] Posted in Seriály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10389 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72298 KB. | 21.05.2024 - 13:16:02