Kritiky.cz > Recenze knih > Pekelné příběhy čertí babičky - čertí babičku musí poslouchat celé peklo i s Luciferem

Pekelné příběhy čertí babičky - čertí babičku musí poslouchat celé peklo i s Luciferem

110131 350 0 fit
110131 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

iva geckova rozhovor2

To takhle bylo jed­no peklo a v něm čer­ti. Nic neob­vyk­lé­ho. Avšak v uvo­zov­kách pyš­ni­lo se čer­tí babič­kou. Ono se řek­ne babič­ka, ale to není tak, jak to může na prv­ní pohled vypa­dat. Nikdo si tako­vou čer­tí babič­ku nesmí před­sta­vo­vat jako vet­chou sta­řen­ku. Právě nao­pak. Kromě toho, že vaří a peče, tak se taky doká­že roz­běs­nit, a to potom líta­jí hro­my a bles­ky. Dokonce Lucifer se v tu chví­li sna­ží scho­vat. Jednou si takhle šla pro neto­pý­ří sádlo do spí­že. Ovšem to bylo jak­si ukra­de­no. Čertí babič­ka si slí­bi­la, syčá­ka odpla­ta nemi­ne. Ovšem, když při­šla na dotyč­né­ho zlo­dě­je, nesta­či­la se divit.

Jednoho dne se čer­tí babič­ka chys­ta­la po dlou­hé době do svě­ta lidí. Chtěli si nasbí­rat borův­ky na kolá­če. Když se dosta­la na mís­to zva­né Borůvkový vršek, zača­la trhat osto­šest. Najednou ji někdo pozdra­vil. Byl to malý kluk jmé­nem Toník. Babička se ho lek­la, když tu najed­nou v roz­pra­vě mách­la ruka­ma a pře­vrh­la si džbá­nek s borův­ka­mi. Toník jí hned ochot­ně začal pomá­hat. Čertí babič­ka se roz­hod­la mu za pomoc podě­ko­vat. Doma jich bylo sedm dětí a tak je jas­né, že hlad byl v tako­vé rodi­ně čas­tým hos­tem. Čertí babič­ka však udě­la­la kouz­lo, a když se mamin­ka podí­va­la do Toníkova džbán­ku, nemoh­la uvě­řit vlast­ním očím.

Klasická čer­tov­ská pohád­ka, kde se čer­tí babič­ka pro­lí­ná celou kni­hou. Typický ruko­pis autor­ky. Kdo už od ní něco četl, tak to doza­jis­ta pozná. Pro děti je to urči­tě per­fekt­ní kníž­ka. Koneckonců nikdo neří­ká, že by si ji nemoh­li pře­číst i dospě­lí. Obálka je přes­ně ako­rát. Kniha má 72 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Iva Gecková
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 30. 04. 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46485 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71497 KB. | 24.06.2024 - 15:45:36