Kritiky.cz > Recenze knih > Arábie - Mezi beduíny - Bára znovu v historii a opět na nebezpečné cestě

Arábie - Mezi beduíny - Bára znovu v historii a opět na nebezpečné cestě

125562 350 0 fit
125562 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

380

Bára je dva­nác­ti­le­té, zdán­li­vě nor­mál­ní děv­če. Má rodi­če, cho­dí do ško­ly a vlast­ní čer­no­bí­lou koč­ku Barču, kte­rou zís­ka­la, když se pře­stě­ho­va­li s rodi­či z měs­ta na ven­kov. To bylo pro Báru v té době jedi­ným pozi­ti­vem stě­ho­vá­ní z Prahy. Tím dru­hým se sta­lo, že na půdě našla rozedra­ný kou­zel­ný atlas, díky němuž se pře­ne­se do dob dáv­no minu­lých. Zatím se nedo­zvě­dě­la, jak to doká­že, nicmé­ně se vždyc­ky oct­ne tam, kam uká­že prs­tem na mapě. A neji­nak tomu bylo i nyní. Dostala se na poušť, kde se málem zalk­la ved­rem. Doufala, že bude mít na sobě něco leh­ké­ho, ale omyl. Podle její­ho míně­ní byla oble­če­ná až moc.

Začala hle­dat vodu, ale bohu­žel pro ni ji nena­šla. Šla kam ji oči ved­ly až do veče­ra. Usoudila, že si bude muset odpo­či­nout, pro­to­že jít přes by bylo nad její síly. Druhý den se vyda­la opět na ces­tu. Šla chví­li, když se potka­la pro ni s divo­chy. Ale to neby­li divo­ši - byli to bedu­í­ni. Bára z nich měla strach, pro­to­že niko­ho tako­vé­ho dosud nevi­dě­la. Beduíni se mezi sebou doha­do­va­li, odkud při­šla. Bára už to nevy­dr­že­la a s plá­čem pro­si­la o pomoc a vodu. Beduíny se jí vyptá­va­li odkud je, jak se dosta­la do pouš­tě a co dělá její otec. Bára jim na všech­no neby­la schop­ná kloud­ně odpo­vě­dět a tak ji vza­li sebou.

Další dob­ro­druž­ství Báry. Bára se poměr­ně čas­to vydá­vá do minu­los­ti a mno­ho­krát se jí to málem nevy­pla­ti­lo, pro­to­že se vždyc­ky dosta­ne do něja­ké­ho pro­blé­mu - čas­to vlast­ní vinou a nezna­los­tí. Jsou to výbor­né kníž­ky, ale mě na to v uvo­zov­kách roz­či­lu­je, že v kaž­dém díle Bára pro­je­ví něja­kou pro mě základ­ní nezna­lost. Ale to vcel­ku zase až tak moc neva­dí, jeli­kož to vykom­pen­zu­je pří­běh. Obálka je opět moc hez­ky vyve­de­ná. Kniha má 160 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Veronika Válková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 16. 10. 2020

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37893 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71605 KB. | 14.06.2024 - 22:00:21