Kritiky.cz > Recenze knih > Ema a jednorožec - Ztracené hříbě - podaří se Emě vyrvat malého jednorožce ze spárů Nočních můr?

Ema a jednorožec - Ztracené hříbě - podaří se Emě vyrvat malého jednorožce ze spárů Nočních můr?

112036 350 0 fit
112036 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

610 Ciprova Oldriska

Keira je kou­zel­ný báj­ný jed­no­ro­žec a beze­spo­ru nej­lep­ší pří­tel­ky­ně Emy. Leccos spo­lu zaži­ly. Ema je totiž Vyvolená stráž­ky­ně - ta, kte­rá boju­je s Nočními můra­mi. Keira se nachá­zí v Říši snů a Ema musí cho­dit do ško­ly v lid­ském svě­tě. Tak to pros­tě je. Nicméně nyní má Ema vel­ké sta­ros­ti. Keira totiž pod­le ní není ve své kůži. Jedné noci ji do Říše snů zavo­lal Conall, vra­ník. Ten také kama­rá­dil s Emou, jen jí říkal Výsosti, jeli­kož si potr­pěl na obřad­nos­ti, při­čemž Ema to dva­krát nemu­se­la. Conall navíc cho­dil s Keirou a nyní zavo­lal Emu pro­to, že Keira k ní nedo­ká­že dole­tět - nepo­slou­cha­la ji kří­d­la.

To však neby­lo všech­no. Když při­le­tě­li na mís­to, nachá­ze­la se tam i čaro­děj­ka Aislin, kte­rá byla dob­ra­čis­ko a momen­tál­ně se pokou­še­la dostat z Keiry, co jí vlast­ně je. Ta tvr­do­hla­vě stá­la na svém, že nic. Jenže už kro­mě kří­del nefun­go­val ani její kou­zel­ný roh. Prvnímu to došlo Conallovi a hned vzá­pě­tí i Aislin. Keira byla totiž bře­zí - jed­no­du­še řeče­no čeka­la hří­bát­ko s Conallem. Po čase Keira poro­di­la zla­té hří­bát­ko, navíc jed­no­ro­žec, což byl zázrak. Keira totiž byla posled­ním jed­no­rož­cem v řadě - nyní už tomu neby­lo tak. Štěstí netr­va­lo dlou­ho. Malého jed­no­rož­ce totiž unes­lo Noční můry do své říše.

Další z pokra­čo­vá­ní o kama­rád­ství Keiry a Emy. Tentokrát do pří­bě­hu při­bu­de i mimin­ko - hří­bát­ko. Jako pokaž­dé, i v tom­to pří­pa­dě se jed­ná pros­tě o pohád­ku, kte­rá roz­hod­ně zaujme. Neumím si před­sta­vit dítě, tedy mini­mál­ně men­ší, kte­ré­mu by se to nelí­bi­lo. Ilustrace jsou stej­né­ho typu jako ve všech před­cho­zích dílech. Má 112 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Oldřiška Ciprová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 26. 10. 2020

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63972 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71518 KB. | 25.06.2024 - 18:20:10