Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Penélope Cruz: Španělská erla s italským leskem ve filmu Volver

Penélope Cruz: Španělská erla s italským leskem ve filmu Volver

Photo © Mongrel Media
Photo © Mongrel Media
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za svůj výkon ve fil­mu Volver (2006) byla Penélope Cruz jako prv­ní špa­něl­ská hereč­ka v his­to­rii nomi­no­vá­na na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli.

Námět pochá­zí z před­cho­zí­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra Pedora Almodóvara „Květ mého tajem­ství“ (1995), kde vystu­pu­je jako román, kte­rý je odmít­nut k vydá­ní, ale je ukra­den a tvo­ří scé­nář fil­mu s názvem „Mrazík“. Film „Volver“, kte­rý čer­pá inspi­ra­ci z ital­ské­ho neo­re­a­lis­mu pře­lo­mu 40. a 50. let a z tvor­by prů­kop­nic­kých reži­sé­rů, jako byli Federico Fellini, Luchino Visconti a Pier Paolo Pasolini, se zabý­vá téma­ty jako sexu­ál­ní zne­u­ží­vá­ní, osa­mě­lost a smrt a mísí žán­ry fraš­ky, tragé­die, melod­ra­ma­tu a magic­ké­ho rea­lis­mu. Děj se ode­hrá­vá v oblas­ti La Mancha, Almodóvarově rodiš­ti, a reži­sér uve­dl, že jeho výcho­va měla zásad­ní vliv na mno­ho aspek­tů děje a postav.

Cruzová s Almodóvarem již dří­ve spo­lu­pra­co­va­la na jeho fil­mech „Živé tělo“ (1997) a „Vše o mé mat­ce“ (1999). při pří­pra­vě na svou roli hereč­ka sle­do­va­la ital­ské neo­re­a­lis­tic­ké fil­my z 50. let, v mno­ha z nich hrá­ly Sophia Loren a Claudia Cardinale, aby nastu­do­va­la „ital­skou mag­gi­o­ra­te (zakři­ve­nou krá­su)“, kte­rou si Almodóvar před­sta­vo­val pro její výkon ve fil­mu. Cruzová při natá­če­ní nosi­la pro­té­zu zad­ku; Almodóvar pro­hlá­sil, že ten­to typ postav jsou obvykle lidé s vel­kým zad­kem a že Cruzová je pros­tě pří­liš sty­li­zo­va­ná.

„Miluji ital­skou kul­tu­ru, je to krás­ná kul­tu­ra. Miluji jazyk, ital­ské lidi, jejich hud­bu, jejich posto­je.... Prostě je milu­ju! Někdy si mys­lím, že jsem Italka uvěz­ně­ná v těle Španělky.“ (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší, Penélope Cruz!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48446 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71902 KB. | 16.06.2024 - 11:30:20