Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Podpora modů pro Fallout 4 bude spuštěna v dubnu

Podpora modů pro Fallout 4 bude spuštěna v dubnu

tittle
tittle
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bethesda koneč­ně zve­řej­ni­la infor­ma­ce o koneč­ném spuš­tě­ní ofi­ci­ál­ní pod­po­ry modů pro svůj post-apo RPG titul Fallout 4. Z původ­ně plá­no­va­né­ho začát­ku letoš­ní­ho roku se nako­nec vyklu­bal až duben, auto­ři toto čeká­ní ovšem hrá­čům vykom­pen­zu­jí vydá­ním prv­ní­ho DLC ješ­tě před spuš­tě­ním této ofi­ci­ál­ní modér­ské pod­po­ry.

V sou­čas­né době exis­tu­je pro PC ver­zi hry Fallout 4 již nepře­ber­né množ­ství funkč­ních modů, roz­ši­řu­jí­cích her­ní mož­nos­ti a také gra­fi­ku. Modérská komu­ni­ta točí­cí se kolem Nexus mods do dneš­ní­ho dne vypro­du­ko­va­la přes osm tisíc nej­růz­něj­ších modů pro ten­to titul.

1

Samotná Bethesda se neta­jí tím, že se sama chys­tá hru obo­ha­co­vat o nový obsah. Vývojáři nedáv­no ozná­mi­li, že mají v plá­nu tři různá roz­ší­ře­ní, a to hned pro tři růz­né typy hrá­čů. DLC Automatron tak před­sta­ví novou řadu ques­tů, při nichž si budou hrá­či sesta­vo­vat své vlast­ní robo­ty, kte­ré násled­ně budou posí­lat k boji s jiný­mi robo­ty. Druhé DLC s názvem The Wasteland Workshop bude zase zamě­ře­né na hrá­če, kte­ří si rádi hra­jí se vše­mož­ný­mi edi­to­ry, ti si tak budou moci sta­vět napří­klad vlast­ní bojo­vé aré­ny. Jako tře­tí DLC se chys­tá Far Harbor, kte­rý při­ne­se zbru­su novou her­ní oblast, nové NPC posta­vy a ques­ty, ale i dal­ší zají­ma­vý obsah.

2

Aby toho ovšem neby­lo málo, chys­ta­jí auto­ři kro­mě již zmí­ně­ných DLC i Survival Mode, ten pod­le slov vývo­já­řů hrá­čům při­ne­se dra­ma­tic­kou změ­nu hra­tel­nos­ti – nebu­de tak tře­ba dostup­ný fast tra­vel, uklá­dat pozi­ce bude mož­né pou­ze během spán­ku, a tím výčet nových prv­ků zda­le­ka nekon­čí. Survival Mode se bude nejdří­ve ploš­ně tes­to­vat na Steamu v beta­ver­zi, a prá­ce na něm budou pro­bí­hat tak dlou­ho, dokud vše nepo­bě­ží pod­le před­stav vývo­já­řů, a dokud s ním nebu­dou všich­ni zce­la spo­ko­je­ni. Fanoušci hry Fallout 4, kte­rá je pro stu­dio Bethesda vel­kým úspě­chem, se roz­hod­ně mají na co těšit.

Zdroje: Game Informer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65187 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71977 KB. | 19.04.2024 - 02:25:45