Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Week Of

The Week Of

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Adam Sandler před lety pla­til za komerč­ní jis­to­tu, jehož kome­die pat­ři­ly k těm nej­na­vště­vo­va­něj­ším v kinech. Jeho buran­ský humor se ovšem zaje­dl už i jeho nej­vět­ším fanouškům a tak mís­to kin své pro­du­cent­ské pro­jek­ty ser­ví­ru­je skr­ze exklu­ziv­ní smlou­vu s plat­for­mou Netflix. Ty však zatím pří­liš vel­kou pará­du neu­dě­la­ly a už tu máme dal­ší počin s názvem The Week Of. Stojí novin­ka, kte­rá prá­vě dora­zi­la na Netflix za to nebo se jed­ná o dal­ší sna­hu vykře­sat zašlou slá­vu? 

Kenny Lustig (Adam Sandler) bude za pár dní vdá­vat svo­jí dce­ru. I když je pod šíle­ným tla­kem od svo­jí rodi­ny, sna­ží se ze situ­a­ce vyjít co nej­lé­pe. Otcem ženich je totiž uzná­va­ný dok­tor Kirby Cordice (Chris Rock), kte­rý se nabí­dl, že svat­bu zapla­tí. To ovšem Kennymu jeho ego nedo­vo­lí a tak se za kaž­dou cenu sna­ží ze svat­by udě­lat udá­lost na vlast­ní nákla­dy. To ovšem ješ­tě netu­ší, že s při­bli­žu­jí­cím se slav­nost­ním dnem se na něj chys­tá jed­na pohro­ma za dru­hou...   

Čekat od Adama Sandlera vkus­ný humor by byla tako­vá tro­chu kon­tra­pro­duk­tiv­ní prá­ce. Jeho kome­die vždy ope­ro­va­ly s vět­ší či men­ší měrou dement­ní­ho, fekál­ní­ho a nevkus­né­ho humo­ru. Image sym­paťá­ka mu ale čas­to dopo­moh­la k tomu, že čas od času tahle kom­bi­na­ce jed­no­du­še funo­gva­la. Remake Trestná lavi­ce, Zohan: Krycí jmé­no kadeř­ník, 50x a stá­le popr­vé  nebo jeho prvo­ti­ny jsou stá­le v obli­bě mno­ha fil­mo­vých fanouš­ků. V posled­ních letech se ovšem pokou­ší zaujmot seč mu síly sta­čí, na hit ale čeká mar­ně. Do toho se mu nevy­hý­ba­jí úpl­né prů­švi­hy jako Jack a Jill nebo Pixely. A prá­vě v tenhle moment na scé­nu vstu­pu­je The Week Of, kte­ré se sna­ží hrát na tro­chu odu­šev­ně­lej­ší sle­zi­nu stár­nou­cí par­ty jako důkaz toho, že na to ješ­tě mají. A pod­le oče­ká­vá­ní na to už od prv­ních momen­tů nema­jí.  
The Week Of je ve své pod­sta­tě totiž pra­chspros­tou kom­bi­na­cí sto­krát vidě­né­ho, kte­rou neza­chrá­ní ani účast zná­mých tvá­ří ze Sandlerovy par­ty ani sna­ha o to, hrát to na nos­tal­gic­kou lin­ku. Sandler má to „nej­lep­ší“ už totiž nej­spí­še za sebou a tahle kome­die na mís­to záchra­ny, je toho smut­ným důka­zem. Z vel­ké čás­ti nud­ná a neza­jí­ma­vá kome­die sice má neko­lik úsměv­ných momen­tů, z vel­ké čás­ti se ale jed­ná o nuce­ný humor, nechut­né nebo trestu­hod­ně nefun­gu­jí­cí výmě­ny a před­ví­da­tel­né dvě hodi­ny ve spo­leč­nos­ti mizé­rie. 
Nezachrání to ani doce­la laci­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré se od kla­sic­kých rodin­ných kome­dií a jejich vizu­ál­ní­ho sty­lu vydá­vá spí­še do vod arto­vé­ho dra­ma­tu (což je v pod­sta­tě jed­na vel­ká uráž­ka od Sandlera pro styl, jakým se roz­ho­dl svo­ji novou kome­dii tvůr­cům pro­dat). A to je ostat­ně asi tak všech­no, co je tře­ba říci k tomuhle poči­nu. Nezábavná, nuce­ná, mís­ty nechut­ná a hlav­ně otrav­ná kome­die, kte­rá se sna­ží být něčím, čím není. Upřímně netu­ším, pro koho tahle „zába­va“ měla být urče­na. Pokud totiž máte rádi dob­ré nebo ale­spoň obstoj­né kome­die, od téhle par­ty se jich už nedo­čká­te.    

 The Week Of je dal­ším důka­zem toho, kam až lze kles­nout. Nudná, otrav­ná a neza­jí­ma­vá kome­die, kte­rá se za obsa­ze­ní a nos­tal­gii sna­ží skrýt svo­ji méně­cen­nost a zby­teč­nost.  

The Week Of
Komedie

USA, 2018, 116 min

Režie: Robert Smigel
Scénář: Adam Sandler, Robert Smigel
Kamera: Federico Cesca
Hrají: Adam Sandler, Chris Rock, Steve Buscemi, Rachel Dratch, Patricia Belcher, Melanie Nicholls-King, Roland Buck III, Andrew Polk, Faith Kelly, Michael James Levy
Producenti: Allen Covert, Adam Sandler
Scénografie: Perry Andelin Blake

Na Netflixu od 27. dub­na. 

https://www.csfd.cz/film/543350-the-week-of/
https://www.imdb.com/title/tt6821012/


Podívejte se na hodnocení The Week Of na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Věčně mladá | The Age of Adaline [70%]3. srpna 2015 Věčně mladá | The Age of Adaline [70%] Jako zajímavý protipól k akčně položenému blockbusteru tohoto týdne se zdá novinka Věčně mladá, která se od čtvrtečního poledne promítá ve většině českých kin. Zajímavý koncept a pár […] Posted in Filmové recenze
  • Jágr, legenda21. listopadu 2021 Jágr, legenda Každá známá a uznávaná osobnost si zaslouží, aby sloužila nejen jako vzor pro budoucí generace, ale často i jako inspirace pro umělecká díla. Jaromír Jágr se takovou legendou stal již za […] Posted in Recenze knih
  • Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky8. dubna 2019 Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky Víte co jsou řízky na muškátech? Máte rádi zahradničení a chcete se ledasčemu přiučit a dozvědět? Martina Drijverová je autorkou poutavé publikace, která vás provede světem pěstování […] Posted in Recenze knih
  • Patricia Mennenová: Vše o stavbě - 100 %6. prosince 2016 Patricia Mennenová: Vše o stavbě - 100 % Nakladatelství Albatros vydává naučnou řadu knih pro děti od čtyř do sedmi let Už vím proč. Objevujeme svět hrou. V této řadě již vyšly publikace Bagry, traktory a náklaďáky, Všechno o […] Posted in Recenze knih
  • Matrix - parodie29. června 2003 Matrix - parodie Na serveru www.matrix-xp.com se objevila ke stáhnutí skvělá parodie na Matrix a přinášíme 10 fotek z tohoto necelých čtyři minuty dlouhého filmu. […] Posted in Články
  • Bad Karma (2002)30. listopadu 2011 Bad Karma (2002) Nebezpečná vražedkyně uteče z psychiatrické léčebny, aby následně terorizovala rodinu svého lékaře na malém ostrůvku. Doktor Trey Campbell pracuje jako psychiatr ve státní nemocnici v […] Posted in Horory
  • Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze27. března 2016 Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v Praze skončil a s ním i přehlídka 143 hraných filmů, nejrůznějších žánrů. Festival navštívilo přes 62 000 návštěvníků, osobně se ho […] Posted in Festivaly
  • Rozkoš (2021)14. března 2022 Rozkoš (2021) Realistický, odvážný a autentický portrét Amerického Pornového průmyslu. Mladá 19 letá švédská dívka odjíždí sama do LA splnit si svůj sen a stát se hvězdnou pornoherečkou, ovšem brzy […] Posted in Krátké recenze
  • V EA Motive po Star Wars: Squadrons pracují na nových...12. října 2020 V EA Motive po Star Wars: Squadrons pracují na nových... V EA Motive po Star Wars: Squadrons pracují na nových projektech, uvedl Patrick Klaus z EA Motive. Dle oficiální pár dní staré zprávy do Star Wars: Squadrons nepřibude již žádný obsah. Posted in Krátké herní aktuality
  • Cyberpunk 2077 již pokryl své veškeré náklady jak na hru...12. prosince 2020 Cyberpunk 2077 již pokryl své veškeré náklady jak na hru... Cyberpunk 2077 již pokryl své veškeré náklady jak na hru jako samotnou, tak na marketing s hrou spojený. Společnost CD Projekt to dnes potvrdila na svém webu. Cyberpunk 2077 byl ve vývoji […] Posted in Krátké herní aktuality

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50542 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72286 KB. | 23.05.2024 - 14:31:42