Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V hlavě | Inside Out [80%]

V hlavě | Inside Out [80%]

rp inside out 2015 01.jpg
rp inside out 2015 01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Originální ani­má­ky aby člo­věk v kině pohle­dal. V zápla­vě pokra­čo­vá­ní a pře­dě­lá­vek se ovšem Pixar roz­ho­dl napra­vit si repu­ta­ci po něko­li­ka pokra­čo­vá­ních a při­pra­vit malým i vel­kým výlet pří­mo do lid­ské mys­li. Jak se ten­to v zahra­ni­čí nesmír­ně chvá­le­ný sní­mek vyve­dl? 

Riley je nor­mál­ní dospí­va­jí­cí hol­ka ze šťast­né rodi­ny, kte­rá žije v Minnesotě. Její život se ovšem obra­cí naru­by, když se jed­no­ho dne celá rodi­na za pra­cí roz­hod­ně pře­stě­ho­vat do San Francisca. Tam její pro­blémy ale tepr­ve začí­na­jí. Uvnitř její mys­li, kte­rou ovlá­da­jí emo­ce, totiž dochá­zí k neho­dě a z její mys­li se ztrá­cí Štěstí a Smutek. A zatím­co se tyhle dvě emo­ce sna­ží dostat zpět, celou Rileyinu osob­nost mají na sta­rost Strach, Znechucení a Hněv...   
Jednu věc musím vyslo­vit hned na začát­ku toho­to člán­ku - a to, že V hla­vě je asi nej­o­ri­gi­nál­něj­ší ani­mák v kinech od Zataženo, občas tra­ka­ře. U Pixaru ten­to­krát totiž při­pra­vi­li výji­meč­ně ori­gi­nál­ní nápa­di­tý a zábav­ný ani­mo­va­ný sní­mek, kte­rý cílí na širo­ké spek­trum divá­ků, tedy se u něj budou bavit jak ti nejmen­ší, tak jejich dopro­vod. Trochu pro­blém ovšem je, že při­tom sní­mek pří­bě­ho­vě spo­lé­há až na pří­liš oby­čej­nou situ­a­ci bez niče­ho, co by ji vyme­zo­va­lo opro­ti kon­ku­ren­ci. 
Nechápejte mě špat­ně, samo­zřej­mě, že v hla­vě je zábav­ný a dob­rý ani­mák, jen je pros­tě tro­chu vět­ší pro­blém být inves­to­ván do pří­bě­hu, když se ony ori­gi­nál­ní prv­ky ve fil­mu divá­ko­vi pro­dá­va­jí se ste­re­o­typ­nos­tí situ­a­cí, nuce­nos­tí zvra­tů a co si bude­me poví­dat, i pří­liš­ným pro­tla­čo­vá­ním jed­né z postav na úkor zábav­nos­ti. Jsou to sice drob­nos­ti ale prá­vě tyhle drob­nos­ti pak zane­chá­va­jí po shléd­nu­tí fil­mu men­ší pachuť, přes­to­že je V hla­vě jeden z nej­lep­ších ani­má­ků za posled­ní dobu. Navíc, co se týče zpra­co­vá­ní, jed­ná se o parád­ně nato­če­nou podí­va­nou, kte­ré na atmo­sfé­ře při­dá­vá pří­jem­ný hudeb­ní dopro­vod Michaela Giacchina.
V hla­vě je ve výsled­ku roz­hod­ně zají­ma­vý a nápa­di­tý ani­mo­va­ný sní­mek, kte­rý sto­jí za to shléd­nout. Přináší dosta­tek nové­ho, ori­gi­nál­ních nápa­dů a zába­vy na to, aby vás v kině poba­vil dosta­teč­ně, avšak tro­chu stin­nou strán­kou je až pří­liš vel­ká sna­ha pro­tla­čit dospě­lá téma­ta ve zre­du­ko­va­né ste­re­o­typ­ní podo­bě, zatím­co sní­mek nutí své posta­vy do dějo­vých zvra­tů a nad­by­teč­ně pro­ta­hu­je vyvr­cho­le­ní pří­bě­hu. Pokud vám tedy neva­dí pár vad na krá­se, roz­hod­ně dej­te sním­ku V hla­vě šan­ci, zkla­má­ni roz­hod­ně nebu­de­te, pro­to­že Pixar se před­ve­dl ten­to­krát opět ve vel­ké for­mě.      

V hla­vě  je roz­hod­ně ori­gi­nál­ní, nápa­di­tý a zábav­ný ani­mák pro celou rodi­nu, kte­rý je dal­ší tre­fou Pixaru do čer­né­ho. Ono skvě­lé zpra­co­vá­ní a nesku­teč­nou por­ci jedi­neč­nos­ti kazí snad jen mož­ná až pří­liš vel­ká stro­host a nuce­nost v tro­chu ste­re­o­typ­ní pří­bě­ho­vé strán­ce za hra­ni­cí mys­li. I přes­to se ovšem jed­ná o jedi­neč­ný ani­mo­va­ný záži­tek, kte­rý můžu vře­le dopo­ru­čit.   

 

 Koktejl: 

25% Dospívání
25% Emoce
25% Trauma ze stě­ho­vá­ní
25% Zábava

V hla­vě
(Inside Out, V hla­ve)
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2015, 102 min

Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
Scénář: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, Meg LeFauve, Josh Cooley
Hudba: Michael Giacchino
Hrají: Diane Lane, Amy Poehler, Mindy Kaling, Bill Hader, Kyle MacLachlan, Phyllis Smith, Lewis Black, Richard Kind, Jess Harnell, Carlos Alazraqui, Frank Oz, Paula Poundstone, Bobby Moynihan, Josh Cooley, Flea, John Ratzenberger, Rashida Jones

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 23.07.2015 Falcon
Slovensko V kinech od: 13.08.2015 Saturn
USA V kinech od: 19.06.2015 Walt Disney


http://www.csfd.cz/film/345734-v-hlave/
http://www.imdb.com/title/tt2096673/


Podívejte se na hodnocení V hlavě na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49397 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71885 KB. | 18.07.2024 - 10:34:19