Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD

REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Temným opa­kem ces­ty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do para­noi, obvi­ňo­vá­ní a hoř­kos­ti. Do role Fitzgeralda, kte­rý Glasse zra­dí, Iñárritu obsa­dil ang­lic­ké­ho her­ce Toma Hardyho. Hardy na sebe upo­zor­nil kon­trast­ní­mi role­mi, jako byl Eames ve sno­vém svě­tě sním­ku Počátek Christophera Nolana nebo svým tri­um­fál­ním výko­nem ve fil­mu Locke. Iñárritu říká: “Tom hra­je Fitzgeralda, muže plné­ho před­sud­ků. Má raně­nou duši, obá­vá se dru­hých, není scho­pen zůstat ote­vře­ný a při­jmout jina­kost. Tom mu dodá­vá fine­su, kte­rou je obtíž­né najít,” pokra­ču­je Iñárritu. Je tak hez­ký, tak dob­ře sta­vě­ný, tak moc­ný a sil­ný, ale záro­veň doká­že být vel­mi křeh­ký a to je to, co ho dělá tak uni­kát­ním.”

Hardy se stal neu­vě­ři­tel­ným pro­tiv­ní­kem. “Fitzgerald je vel­mi zají­ma­vá posta­va, pro­to­že rozu­mí­te jeho moti­va­ci. Tady sto­jí ten­to muž, kte­rý nemá nic, a kte­rý dou­fal, že se sta­ne sou­čás­tí lukra­tiv­ní­ho pod­ni­ká­ní. A najed­nou se všech­ny jeho plá­ny během jedi­né vte­ři­ny vytra­ti­ly. Takže se sna­ží pře­žít. Je to o tom - zabít nebo být zabit - a Glass mu sto­jí v ces­tě,” říká DiCaprio. “Fitzgerald je také pře­ži­vší, ale naroz­díl od Glasse k tomu dospě­je jiným způ­so­bem. Rozhodne se stát zabi­já­kem.”

Pokračuje: “Tom je někdo, s kým jsem dří­ve již pra­co­val a jsem jeho vel­kým fanouš­kem. Myslím, že je to jeden z nejdy­na­mič­těj­ších her­ců sou­čas­nos­ti a jeho odhod­lá­ní ztvár­nit tuto posta­vu bylo neu­vě­ři­tel­ně vzru­šu­jí­cí. Má v sobě syro­vou kru­tost, kte­rá je tak sku­teč­ná; a to bylo napros­to zásad­ní a kon­tras­to­va­lo to s mou posta­vou. Není to typic­ký padouch. Tito dva muži doka­zu­jí svou sílu dvě­ma zce­la odliš­ný­mi způ­so­by.”

Domhnall Gleeson ztě­les­nil posta­vu kapi­tá­na Henryho, kte­rý si uvě­do­mí, že byl Fitzgeraldem pod­ve­den. “Tom dodal Fitzgeraldovi břit­kost, nikdy neví­te, jak se roz­hod­ne,” říká Gleeson. “Moje posta­va se cítí být Fitzgeraldem pora­že­ná, ale pak si začne stát za svým a neu­stou­pí - bylo oprav­du vzru­šu­jí­cí posta­vit se Tomovi čelem.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05282 s | počet dotazů: 228 | paměť: 72703 KB. | 24.05.2024 - 02:09:41