Kritiky.cz > Recenze knih > Romeo a Julie 2300

Romeo a Julie 2300

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vladimír Páral je spi­so­va­tel, kte­rý napsal již mno­ho a mno­ho knih. Bohužel však také musím kon­sta­to­vat, že ačko­li Páral mno­ho knih napsal, tak jeho díla se od sebe mno­ho neli­ší. Dalo by se v pod­sta­tě říci, že pořád píše jed­nu (sice obsáh­lou) kni­hu. Nepřečetl jsem od něj sice všech­na jeho díla, ale zhru­ba z těch 60%, kte­rá jsem měl tu čest naske­no­vat si svý­ma mod­rý­ma očka­ma, mohu sou­dit, že jeho styl je úchvat­ný, zají­ma­vý a - odpustíte-li mi ten­to počí­ta­čo­vý ter­mín - čte­nář­sky user fri­en­dly. Náplní všech jeho knih (za nej­lep­ší pova­žu­ji Milence a vra­hy, Generální zázrak či Zemi žen) je lás­ka a boj pro­ti ste­re­o­ty­pu a nudě (jak v běž­ném živo­tě, tak i v lás­ce).

Počátkem osm­de­sá­tých let se Páral vydal na ces­tu sci-fi lite­ra­tu­ry, pokud však v něm bude­te hle­dat dal­ší­ho čes­ké­ho A. C. Clarka, tak bude­te na omy­lu. Páral si i v kni­ze Romeo a Julie 2300 (což je ofi­ci­ál­ně sci-fi) dál píše svůj pří­běh o lid­ských vzta­zích. Jediné, co je na kni­ze sci-fi je sku­teč­ně jen pro­stře­dí. To však nemu­sí nut­ně zna­me­nat, že kni­ha je špat­ná.

Něco k pří­bě­hu: Manka Lebdušková a Milan K. se mají rádi, moc. Chtějí se dokon­ce vzít, ovšem ve 24. sto­le­tí se mís­to k oltá­ři cho­dí do labo­ra­to­ří feli­cis­ti­ky, kde vám z com­pu­te­rů vyje­dou pro­gnó­zu vaše­ho budou­cí­ho živo­ta. V tom je však prá­vě sví­zel výše jme­no­va­ných M. L. a M. K. Podle feli­ci­to­lo­gů se totiž tito 2 k sobě vůbec neho­dí. Co s tím? Páral zde dále roze­hrá­vá osu­dy svých hrdi­nů a nasti­ňu­je boj lás­ky pro­ti raci­o­nál­ní­mu myš­le­ní, kte­rým se ohá­ní vědec­ko tech­nic­ká revo­lu­ce. Důležitou roli zde hra­je IRAF, což je ira­ci­o­nál­ní fak­tor osob­nos­ti (kte­rý také feli­cis­ti­ka doká­že změ­řit), lidé, kte­ří mají IRAF vel­mi vyso­ké jsou..šílenci, nao­pak lidé s IRAF nula jsou...racionálně uva­žu­jí­cí. Co však doká­že udě­lat s tím vším lás­ka? Samozřejmě, Páral se s tím­to pro­blé­mem moc nepá­ře 🙂 a je jas­né, že pre­fe­ru­je při­ro­ze­nou, živou lás­ku, než záměr­ně gene­ro­va­né­ho „vhod­né­ho“ part­ne­ra, kte­ré­ho nabí­zí vědec­ká feli­cis­ti­ka. Ovšem kaž­dá lás­ka má svá úska­lí, tak i hrdi­no­vé M. L. a M. K. si budou muset pro­jít mno­hé obtí­že a když i toto vše zvlád­nou, tak musí (ale už po celý život) bojo­vat pro­ti ste­re­o­ty­pu a nau­čit se spo­lu ŽÍT.

Na kni­ze je tro­chu úsměv­né zná­zor­ně­ní spo­leč­nos­ti 24. sto­le­tí. Žádná věze­ní (až na Austrálii:-)), žád­né pení­ze, pros­tě jen při­jde­te do obcho­du a ..vez­me­te si, co potře­bu­je­te. No jo, musí­me vzít na zře­tel, že kni­ha byla napsá­na za soci­a­lis­mu:-).

Hodnocení: 80%.

P. S. Když já mám toho Párala moc rád...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Legendární maďarský režisér Béla Tarr bude vyučovat na pražské FAMU1. září 2023 Legendární maďarský režisér Béla Tarr bude vyučovat na pražské FAMU Renomovaný maďarský režisér Béla Tarr přijede koncem příštího měsíce do Prahy, aby vedl celý semestr výuky pro studenty magisterského a doktorského studia na renomované filmové škole […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tento snímek vyhrál na letošním Febiofestu6. dubna 2017 Tento snímek vyhrál na letošním Febiofestu Severské filmy se líbí, jsou citlivé, empatické a zabývají se především vztahy. Tak jako loni s filmem Vrabčáci i tentokrát vyhrál skandidávský film a i téma je podobné, […] Posted in Festivaly
  • Star Wars IX12. dubna 2019 Star Wars IX Čerstvý trailer na nové ve Star Wars - The Rise of Skywalker. A kdo se vrátí?  Pozor. .. ...... .. .. .......Palpatine = Darth Sidious https://youtu.be/adzYW5DZoWs Posted in Trailery
  • Obrázkové křížovky pro děti: Veselé křížovky s obrázky pro malé luštitele27. září 2023 Obrázkové křížovky pro děti: Veselé křížovky s obrázky pro malé luštitele V této knize najdete opravdu spoustu veselých křížovek s obrázky, které Vašim dětem pomohou ověřit si, co všechno ví. Mezi hádanými slovy, jsou například jména méně obvyklých zvířat, […] Posted in Recenze knih
  • Najděte souhvězdí snadno a rychle – názorná příručka25. ledna 2024 Najděte souhvězdí snadno a rychle – názorná příručka S určením souhvězdí jsem vždy měla problém. Proto jsem uvítala novou publikaci nakladatelství Grada, NAJDĚTE SOUHVĚZDÍ snadno a rychle. Snadno a rychle, to se lépe řekne, než udělá. Ale […] Posted in Recenze knih
  • Odvážna Vaiana: Legenda o konci světa20. října 2018 Odvážna Vaiana: Legenda o konci světa O ČEM FILM JE: Animovaný film, který popisuje příběh Vaiany, dcery náčelníka, která se vydává za útes zachránit Zemi tím, že chce vrátit srdce Tefity, které ho kdysi podle dávné legendy […] Posted in Filmové recenze
  • Squirmfest II (1990)24. prosince 2019 Squirmfest II (1990) Dokážu si představit úplně jiné hrátky s přítelkyní, než tenhle humus!  Žena se rozhodla se svým přítelem udělat pěkný den a natočit své vlastní domácí video. Pokud […] Posted in Horory
  • Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence4. července 2004 Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k patnáctému výročí existence časopisu Reflex slavnostně odstartuje zítra 1. července 2004 v Karlových Varech vernisáží první z nich na téma „Reflex a […] Posted in Články
  • Lawnmower Man, The (1992)12. června 2012 Lawnmower Man, The (1992) Zaostalý Jobe má ze všeho nejraději sekání trávy. Doktor Angelo mu nabídne nahlédnout do virtuálního světa, což bude mít nedozírné následky. Doktor Angelo pracuje na tajném vládním […] Posted in Horory
  • Anonymní25. února 2020 Anonymní Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56331 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71970 KB. | 25.04.2024 - 11:15:28