Kritiky.cz > Recenze knih > Sestřičky - milé vyprávění o sestřičkách ze 30.let minulého století

Sestřičky - milé vyprávění o sestřičkách ze 30.let minulého století

large 2
large 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy z lékař­ské­ho pro­stře­dí? Chcete si pro­žít pří­jem­ný pří­běh o třech stu­dent­kách zdra­vot­nic­ké ško­ly v Nemocnici Nightingale? Pojďte si pře­číst kni­hu s názvem Sestřičky, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci Ikar letos v srpnu. 

30.léta 20.století Londýn - tři dív­ky se sna­ží uspět při stu­diu a prá­ci v Nemocnici Nightingale. Není to ale vůbec jed­no­du­ché. Každá pochá­zí z úpl­ně jiné­ho pro­stře­dí. Dora chce unik­nout z chudé­ho East Endu od otčí­ma, kte­rý ji zne­u­ží­vá, Helen je dce­rou ředi­tel­ky a roz­hod­ně to není jed­no­du­ché žít ve stí­nu nesne­si­tel­né mat­ky a nako­nec Millie chce být svo­bod­ná a uží­vat si pod­le své­ho. Všechny tyto dív­ky navště­vu­jí ško­lu a při­tom vyko­ná­va­jí pra­xi ve veli­ce uzná­va­né insti­tu­ci. Společně zaži­jí mno­ho. Pomáhají se, někdy si hážou klac­ky pod nohy, učí se pečo­vat o nemoc­né, vidí utr­pe­ní, bolest i smrt. Ve vol­ných chví­lích stu­du­jí těž­kou ško­lu, cho­dí na ran­de a mají růz­né prů­švi­hy a musí si umět krýt záda před přís­ný­mi vrch­ní­mi sestra­mi, kte­ré jsou postrach kaž­dé stu­du­jí­cí sestřič­ky.. Podaří se všem dív­kám úspěš­ně stu­di­um ukon­čit? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní.

Kniha se mně moc líbi­la a čte­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Opravdu mě zau­jal styl psa­ní autor­ky a věřím, že to není posled­ní kni­ha, kte­rou si od ní pře­čtu. Kniha je humor­ná, psa­ná sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, se zají­ma­vou záplet­kou, potě­ší všech­ny čte­ná­ře, kte­ří mají rádi romá­ny z lékař­ské­ho pro­stře­dí. Toto pro­stře­dí je mně veli­ce blíz­ké, jeli­kož moje původ­ní povo­lá­ní je zdra­vot­ní sest­ra a roz­hod­ně jsem se díky této kni­ze vrá­ti­la do svých stu­dent­ských let a zaží­va­la jsem spous­tu dob­ro­druž­ství spo­leč­ně s těmi­to sestřič­ka­mi. Jako by to byly mé kama­rád­ky. Všechny sestřič­ky to nemě­ly vůbec jed­no­du­ché a život jim čas­to uštědřil mno­ho ran, bylo to pří­jem­né, humor­né, mís­ty i tro­chu smut­né čte­ní. Narození a smrt k živo­tu pat­ří a v nemoc­ni­ci obzvlášť. První lás­ky, neú­spě­chy ve stu­diu, či těž­ké pří­pa­dy v nemoc­ni­ci doká­za­ly zamá­vat s kaž­dou ze sestři­ček.

Kniha má 58 kapi­tol, cel­kem 456 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Na titul­ní strán­ce jsou tři sestřič­ky a za nimi jsou lůž­ka s nemoc­ný­mi paci­en­ty.

Ukázka z kni­hy:

Wiliam se zazu­bil: „Jak vidím, moje pověst mě před­běh­la. V tom pří­pa­dě se divím, kde jsi sebra­la odva­hu zůstat se mnou o samo­tě?“

„Na drby nedám!“ ozná­mil Millie nesmlou­va­vě. „Radši si na kaž­dé­ho udě­lám vlast­ní názor, chá­peš?

„A na mě už názor máš?

Millie se Williamovi chví­li pát­ra­vě díva­la do tvá­ře a pak poho­dil hla­vou.

„Kup mi skle­nič­ku a dozvíš se to.“

Byly z toho dvě skle­nič­ky a pořád si měli co poví­dat. Když zvo­nec ohlá­sil mož­nost posled­ní objed­náv­ky, úpl­ně se lek­li.

„Vůbec jsem si neu­vě­do­mil, jak je poz­dě. Máš pro­pust­ku na večer­ní pří­chod, ne?“

Millie zavr­tě­la hla­vou.

„S tím se nikdy neza­tě­žu­ju. Ale na pokoj se dosta­nu, jen klid.“

Před hos­po­dou si William při­znal, že je lehce opi­lý, ale Millie na tom byla hůř.

 

Několik slov autor­ce:

Donna Douglasová je ang­lic­kou autor­kou romá­nů pro ženy a uzná­va­nou novi­nář­kou na vol­né noze. Hned její prv­ní román, vyda­ný pod pseu­do­ny­mem Donna Hayová, obdr­žel cenu RNA New Writer Award. Po něko­li­ka dal­ších roman­cích z moder­ní doby jí vyda­va­tel nabí­dl mož­nost napsat román zasa­ze­ný do obdo­bí 30.let minu­lé­ho sto­le­tí ode­hrá­va­jí­cí se v nemoc­nič­ním pro­stře­dí – nevá­ha­la. Příběhy zdra­vot­ních sester z nemoc­ni­ce Nightingale se sta­ly úspěš­nou a vyhle­dá­va­nou sérií.

Autorka: Donna Douglasová

Přeložila: Petra Klůfová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Série: Nemocnice Nightingale (1.díl)

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 456

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4828-7

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU"12. června 2024 Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU" "Knihu osudu" od autorky Parínúš Saníí si v sobě ponesu asi velmi dlouho, neboť předkládá velmi silný příběh jedné iránské ženy, jež se snažila vzepřít zakořeněným tradicím, a pokud možno […] Posted in Recenze knih
  • Střípky z moře-román o síle lásky a naději8. května 2024 Střípky z moře-román o síle lásky a naději Máte rádi moře? Milujete romány Jenny Haleové? Chcete si přečíst její novinku? Tak právě vám je určena kniha s názvem Střípky z moře, kterou vydala Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v […] Posted in Recenze knih
  • Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce29. dubna 2024 Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce Máte rádi romány Mirky Skočílkové?  Chcete si přečíst silný a nezapomenutelný příběh o jedné osudové lásce? Tak neváhejte a pusťte se do čtení tohoto příběhu s názvem Červená nit […] Posted in Recenze knih
  • Patříme k sobě-Je načase si přiznat, že…patříme k sobě4. března 2024 Patříme k sobě-Je načase si přiznat, že…patříme k sobě Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Patříme k sobě, jehož autorkou je Beth Moran. Věřte, že bude velmi a nezapomenutelný, kniha bude ve mně opravdu hodně dlouho […] Posted in Recenze knih
  • Anežka z Kuenringu-první po královně-osudová láska Přemysla Otakara II.21. ledna 2024 Anežka z Kuenringu-první po královně-osudová láska Přemysla Otakara II. Máte rádi historické romány? Chcete se dozvědět, jak žil, bojoval a jaké měl lásky Přemysl Otakar II.? Hana Whitton je autorkou dalšího historického románu, který nese název Anežka z […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Smrtící byznys5. listopadu 2022 Smrtící byznys Pokud se Vám zachtělo začíst se do strhujícího příběhu, který poukazuje na zásadní problémy s bojem falešných léků v rozvojových zemí, určitě si nenechte ujít knihu Smrtící byznys od Hanky […] Posted in Recenze knih
  • Tátovo indiánské léto23. října 2022 Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. si doslova zamilujete. Jedná se o dojemný příběh plný rodinné pohody, lehce úsměvného […] Posted in Recenze knih
  • Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl22. srpna 2022 Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude první díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké sny, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15323 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71593 KB. | 23.06.2024 - 11:06:41