Kritiky.cz > Recenze knih > Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život

Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Heather, Anthony, Joe a Amy, jsou hlav­ní posta­vy toho­to romá­nu. Schválně jsem je dala tak­to dohro­ma­dy a vět­ši­nou to tak nedě­lám. Tento román není kla­sic­ky román s dějo­vou záplet­kou, ale jed­ná se spí­še o jakousi dušev­ní očis­tu. Oba tyto páry odjíž­dí neče­ka­ně na spo­leč­nou dovo­le­nou do pro­na­ja­té­ho vel­ké­ho domu do Španělska. Amy a Joe řeší situ­a­ci, kdy rodi­na, kte­rá s nimi měla jet, tak nemů­že. Důvod vlast­ně není důle­ži­tý. Pozvou tedy Heather a Anthony. Jejich děti spo­lu cho­dí do ško­ly, byd­lí v jed­né uli­ci, ale nezna­jí se a asi ani nema­jí nic spo­leč­né­ho. Amy a Joe tvo­ří spo­leč­ně nesou­ro­dý pár. 

Amy je nád­her­ná žena, veli­ce úspěš­ná, ale stá­le se za něčím honí. Joe je oby­čej­ný muž. Heather není na prv­ní pohled atrak­tiv­ní žena, kdež­to Anthony je vel­mi sebe­jis­tý a úspěš­ný muž. Jako tyto dvo­ji­ce spo­leč­ně vlast­ně fun­gu­jí již více než 15 let v man­žel­ství? Možná se jejich vztah zdá na prv­ní pohled doko­na­lý, ale opak je prav­dou. Jak jejich dovo­le­ná vlast­ně dopad­ne? Užijí si ji všich­ni? Nechte se pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás roz­hod­ně zají­ma­vé vyprá­vě­ní. Životy všech postav se díky této dovo­le­né změ­ní od zákla­dů, vyvsta­nou sta­ré křiv­dy i kost­liv­ci ve skří­ni.

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Autor nemá jed­no­ho vypra­vě­če, ale děj romá­nu bude­te mít od něko­li­ka vypra­vě­čů a díky tomu vidí­te i dal­ší úhly pohle­du ostat­ních postav. Vůbec mně to neči­ni­lo potí­že. Dovolená by měly být dny, kte­ré inten­ziv­ně trá­ví­me se svý­mi blíz­ký­mi, uží­vá­me poho­du, klid a radost. Ne vždy tomu tak je. V pří­pa­dě této nepo­ve­de­né dovo­le­né se bude­te divit, co vše spo­leč­ně zaži­jí. Děj byl zají­ma­vý, kni­ha se čet­la dob­ře. Velice mě zau­ja­lo, jak autor popi­so­val emo­ce jed­not­li­vých postav. Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi pří­běhy plné pro­ple­te­ných vzta­hů a poci­tů. Na titul­ní obál­ce jsou dvě křes­la na plá­ži a pár, kte­rý se spo­leč­ně drží za ruce. Vyvolává to ve mně poci­ty vyrov­na­nos­ti, sil­né­ho pou­ta dané­ho páru.

Ukázka z kni­hy:

„No, to ty si se mnou potře­bu­ješ pro­mlu­vit,“ při­po­mněl jsem jí a cítil se zma­te­ný.

„Máš prav­du. To oprav­du potře­bu­ju. Musíme si pro­mlu­vit o tom, kdy budu vídat Bena,“ řek­la a zně­lo to sko­ro agre­siv­ně.

Vzhledem k tomu, že Ben zase začal cho­dit do ško­ly, byla prav­da, že ho celý týden nevi­dě­la. Takže jsem si domys­lel, že to bude­me muset nějak pře­or­ga­ni­zo­vat.

„Budeš si muset vybrat mezi víken­dy a pra­cov­ním týd­nem,“ pokra­čo­va­la Amy. „Protože obo­jí pros­tě mít nemů­žeš, Joe. Potřebuju vídat své­ho syna.

Zamračil se. „Jasně. Samozřejmě. Žádný pro­blém.“

„A jest­li se mra­číš kvů­li tomu, že se Ben vídá s Antem,“ doda­la Amy, „tak se přes to budeš muset pře­nést. Protože se obá­vám, že to jinak nepů­jde.“

A to mi sku­teč­ně děla­lo sta­ros­ti, to byla prav­da. Ale taky jsem se pokou­šel před­sta­vit si, jak by Amy moh­la Bena pře­svěd­čit, aby u nich zůstal. Ukázkový byt u Powella měl konec­kon­ců jen jed­nu lož­ni­ci.

Několik slov auto­ro­vi:

Nick Alexander je best­selle­ro­vým auto­rem více než desít­ky titu­lů pře­lo­že­ných do deví­ti jazy­ků.

Narodil se v roce 1964 ve Velké Británii. Hodně ces­to­val, žil a pra­co­val ve Spojeném krá­lov­ství, USA a Francii, kde žije dodnes.

From Something Old je jeho šest­nác­tý román. Nick je auto­rem něko­li­ka mezi­ná­rod­ních best­selle­rů, včet­ně knih Things We Never Said, The Photographers Wife a The Other Son. Jeho romá­ny byly pře­lo­že­ny do fran­couz­šti­ny, něm­či­ny, ital­šti­ny, špa­něl­šti­ny, norš­ti­ny, chor­vat­šti­ny a turečti­ny.

V sou­čas­né době žije v již­ních fran­couz­ských Alpách se svým part­ne­rem, čtyř­mi kočka­mi a tře­mi pstru­hy.

 

Autor: Nick Alexander

Přeložila: Petra Florianová

Žánr: román pro ženy, belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 344

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4820-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte28. února 2024 Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte Milujete cestování? Hledáte příjemné čtení plné voňavého čaje a výtečných zákusků? Právě vám je určena novinka s názvem Pojízdná čajovna splněných snů, která předčila moje očekávání a její […] Posted in Recenze knih
  • Mezi živly: Animovaný film plný lásky a dobrodružství15. září 2023 Mezi živly: Animovaný film plný lásky a dobrodružství Mezi živly je animovaný film nejen pro děti, ale i dospělé, jež rozhodně nikoho neurazí, a přitom příjemně zahřeje u srdce. Samotný děj této fantasy pohádky se odehrává na tajuplném místě […] Posted in Filmové recenze
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny21. července 2023 Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny Máte rádi Francii? Hledáte krásnou letní romanci okořeněnou francouzským šarmem? Tak právě vám je určena novinka s názvem Lucy a hotýlek v Bretani, jejíž autorkou je Dee Ernestová. Pojďte […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • Rodinný hotel - Bouřlivá doba17. prosince 2022 Rodinný hotel - Bouřlivá doba Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Bouřlivá doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Bez zábran7. listopadu 2022 Bez zábran V poslední době se doslova roztrhl pytel s erotickými romány a vybrat si z nich opravdu jen ten kvalitní, to je oříšek. Ovšem s knihou "Bez zábran"  od T. L. Swanové, jež vydala GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Citrónová vůně a jemné polibky - úžasná dovolená u moře21. června 2022 Citrónová vůně a jemné polibky - úžasná dovolená u moře Hledáte příjemné čtení na letní dny? Chystáte se na dovolenou a chcete prožít příjemnou romanci? Román Citrónová vůně a jemné polibky by neměl chybět ve vašem cestovním kufru. Je plný […] Posted in Recenze knih
  • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90693 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71586 KB. | 22.06.2024 - 18:02:10