Kritiky.cz > Recenze knih > Sofiin svět – dějiny filosofie formou příběhu

Sofiin svět – dějiny filosofie formou příběhu

20240214 130409 (1)
20240214 130409 (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vám filo­so­fie při­pa­dá slo­ži­tá a pří­liš obsáh­lá? Líbilo by se vám pře­číst si její ději­ny psa­né zábav­nou a čti­vou for­mou? Je mož­né pro­po­jit výklad s pří­bě­hem? Norský spi­so­va­tel Jostein Gaarder se prá­vě o to poku­sil.

Když se jed­nou čtr­nác­ti­le­tá Sofie vrá­tí ze ško­ly domů, nalez­ne ve schrán­ce lís­tek, na kte­rém je napsá­no: „Kdo jsi?“

Právě tím­to papír­kem začí­ná její kurz filo­so­fie. Sofie dostá­vá kaž­dý den obál­ku, v níž je část filo­so­fic­ké his­to­rie. Zároveň jí při­chá­ze­jí i dopi­sy pro Hildu Knagovou, nezná­mé děv­če, ve kte­rých této dív­ce její otec píše přá­ní k naro­ze­ni­nám. Sofie pát­rá po nezná­mém vyu­ču­jí­cím, až zjis­tí, že je to Alberto Knox.

Náhle se však vše mění a čte­nář zjiš­ťu­je, že Sofie a Alberto jsou jen vymyš­le­né posta­vy v pří­bě­hu Alberta Knaga, jenž jej poslal své dce­ři Hildě k pat­nác­tým naro­ze­ni­nám. Alberto však zjis­tí, že se mohou oba z pří­bě­hu dostat a nako­nec se mu to se Sofií poda­ří. Setkají se se sku­teč­nou Hildou, avšak ona je nevi­dí, pro­to­že pro lidi jsou Alberto a Sofie nevi­di­tel­ní.

Chválím auto­ro­vu sna­hu při­blí­žit ten­to zají­ma­vý obor mla­dým čte­ná­řům, avšak pří­běh je mís­ty cha­o­tic­ký a muse­la jsem se dosti sou­stře­dit, abych se v něm neztra­ti­la. Výklady jsou roz­vláč­né a namís­to toho, aby čte­ná­ře vtáh­ly do děje, jsou Sofiiny otáz­ky na uči­te­le spí­še ruši­vé a text zby­teč­ně pro­dlu­žu­jí. Kniha je urče­na pro všech­ny od 15 let, avšak oslo­ví spí­še dospě­lé se spe­ci­fic­kým vku­sem, pro děti je poně­kud nároč­ná, neza­jí­ma­vá i zby­teč­ně obsáh­lá.

Autor: Jostein Gaarder

Název: Sofiin svět

Nakladatelství: Albatros Media

Rok vydá­ní: 2023

Rozměry: 145x205 mm

Počet stran: 447

ISBN: 9788000070117

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48176 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72023 KB. | 19.04.2024 - 19:00:25