Kritiky.cz > Horory > Isola dei morti viventi, L (2006)

Isola dei morti viventi, L (2006)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mluvící zom­bie, poklad na ost­ro­vě a dáv­né pro­kle­tí.

Skupinka ama­tér­ských lov­ců pokla­dů najde na dně moře poklad. Bohužel díky své nemotor­nos­ti o něj při­jdou. Při zpá­teč­ní ces­tě je zastih­ne sil­ná bou­ře a jejich loď je uná­še­na doprostřed hus­té mlhy, kde nara­zí na ska­lis­ka. Ráno spat­ří nád­her­ný ost­rov a zatím­co se mecha­nik pokou­ší loď opra­vit, ostat­ní se pod vede­ním kapi­tá­na roz­hod­nou ost­rov pro­zkou­mat. Naleznou zbyt­ky sta­ré špa­něl­ské kolo­nie a bohu­žel nara­zí i na samot­né oby­va­te­le toho­to ost­ro­va. Jenže smůlou pro ně je, že to nejsou nor­mál­ní lidé, ale pro­kle­té zom­bie, kte­ré tou­ží po jejich mase. Začíná tak nerov­ný sou­boj hrst­ky lidí s nemrt­vý­mi, kte­rých je na ost­ro­vě plno.

Český název: Zombie: Ostrov smr­ti
Režie: Bruno Mattei
Rok výro­by: 2006
Délka: 91 min
Země: Itálie
Alternativní název: Island of the Living Dead

Hrají:
Ronald Russo ... (Kirk)
Alvin Anson ... (Fred)
James L. Gaines ... (Snoopy)
Ydalia Suarez ... (Victoria)
Yvette Yzon ... (Sharon)
...a dal­ší

Když jsem si kupo­val tohle DVD, tak jsem neče­kal žád­né vel­ké ter­no, ale po jeho shléd­nu­tí ješ­tě teď nevě­říc­ně kou­kám, co že to nato­čil Bruno Mattei za film. Tento ital­ský reži­sér nato­čil spous­tu fil­mů a někte­ré z nich jsem i viděl. Většinou jde o prů­měr­né až pod­prů­měr­né fil­my a ten­to sní­mek se řadí do té dru­hé kate­go­rie. Po fil­mu Rats: Notte di tero­re je tohle od něj dru­hé dílo, kte­rým mě dost zkla­mal. Mezi dal­ší zná­měj­ší fil­my řadím Hell of the Living Dead, Zombie Flesh Eaters 2, Cannibal World, Porno Holocaust, Snuff Trapp.

Samotný nápad je cel­kem dob­rý a jis­tě kdy­by na něm pořád­ně mák­li, tak jsme se moh­li dočkat kva­lit­ní­ho fil­mu, ale tohle zpra­co­vá­ní mě pros­tě vůbec nenadchlo. Už prv­ní scé­na, kdy se špa­něl­ští vojá­ci utka­li se zom­bies, nevy­pa­da­la dob­ře a varu­je, že půjde o prů­švih. Neustálé stří­dá­ní zábě­rů stří­le­jí­cí­ho roz­kle­pa­né­ho vojá­ka do hlav nemrtvých a tan­cu­jí­cích čer­no­chů, kte­ří vydá­va­li vše­li­ja­ké zvu­ky, mě začal asi po dvou minu­tách štvát. Potom při­šel střih a fil­ma­ři před­sta­vi­li hlav­ní akté­ry fil­mu, což jsou lov­ci pokla­dů. U jejich vyzve­dá­vá­ní pokla­du jsem se cel­kem zasmál, ale pak při­šla napros­to ama­tér­ská scé­na s lodí, kte­rá se zmí­tá ve vlnách, déšť buší do oken a posta­vy vedou­cí veli­ce ducha­pl­ný roz­ho­vor v pod­pa­lu­bí. Když koneč­ně vystou­pi­li na ost­rov zača­la tepr­ve ta správ­ná show.

Pokud jste ješ­tě nikdy nevi­dě­li zápas kara­tis­ty se zom­bie, nebo dokon­ce taneč­ní kre­a­ce s tou­to stvůrou je tenhle film tím pra­vým, aby jste to napra­vi­li. Navíc tyto zom­bie umí i mlu­vit, mají schop­nost rege­ne­ra­ce kon­če­tin a dokon­ce hra­jí i na hudeb­ní nástroj. Film je plný i oko­pí­ro­va­ných scén z jiných mno­hem slav­něj­ších fil­mů (nerad bych jme­no­val a tím vás při­pra­vil o zába­vu je roz­po­znat).

Co se týká samot­ných tri­ků, musím ale podotknout, že někte­ré se cel­kem poda­ři­ly. Například mrt­vý mnich, nepří­liš váb­ně vypa­da­jí­cí víno či pře­kva­pe­ní, kte­ré obsa­ho­val poklad. Jinak mě ale samot­né mas­ky zom­bie moc neo­slo­vi­ly a až na pár pří­pa­dů mi při­šly hroz­ně sla­bé. Největším kame­nem úra­zu jsou však samot­ní her­ci. Větší ban­du ztros­ko­tan­ců jsem už dlou­ho nevi­děl. Jejich vystu­po­va­ní i samot­ný herec­ký um je téměř na bodu mra­zu. K tomu vše­mu měli ješ­tě ve scé­ná­ři při­psa­ných spous­tu nesmy­sl­ných a trap­ných hlá­šek.

 SPOILER: Dvě posta­vy se dosta­nou přes mučír­nu až do míst­nos­ti s truhlou, celá míst­nost za nimi je plná zom­bie a únik není téměř mož­ný – dal­ší záběr a celá sku­pin­ka se radu­je u truh­ly z nále­zu a najed­nou jsou vidět dal­ší dvo­je dve­ře z míst­nos­ti. KONEC SPOILERU

Herci jsou zce­la nezná­mí a ani na IMDb jsem nena­le­zl k jejich jmé­nům názvy postav, kte­ré hrá­ly. Tak jsem si musel zapnout závě­reč­né titul­ky na DVD.

Hodnocení:
I přes všech­ny zápo­ry, kte­rých je ve fil­mu celá řada pros­tě musím dát tomuhle „vele­dí­lu‘‘ 30%, a to hlav­ně za jed­nu z posled­ních bitek, pěk­nou hereč­ku a dobrou zom­bie bab­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cibulkův kalendář pro pamětníky 20182. srpna 2017 Cibulkův kalendář pro pamětníky 2018 Polovina roku nenávratně za námi a nastal nejvyšší čas poohlédnout se po novém kalendáři na příští rok. Pokud dáváte přednost kalendářům stolním, jste fanouškem starých filmů a chcete se […] Posted in Recenze knih
  • Sociální síť21. prosince 2022 Sociální síť Každý mýtus má padoucha Zda byl Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku "padouch či hrdina" si tedy po shlédnutí tohoto filmu úplně jistý nejsem. Co si ale jistý jsem, že točit filmy o […] Posted in Krátké recenze
  • Jak bude hra probíhat? | Survivor CZ&SK26. února 2022 Jak bude hra probíhat? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • #DP148: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Thanos28. března 2021 #DP148: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Thanos  Autorem článku je Daniel PaličkaV zahraničí vydalo Hachette Fascicoli jako 119. knihu ze série "Nejmocnější hrdinové Marvelu". Původně vyšlo jako číslo 55 série Iron Man a jako čísla […] Posted in Recenze komiksů
  • The Mandalorian - Season 320. dubna 2023 The Mandalorian - Season 3 Rozjezd a konec byly skvělé společně s epizodou s battle droidy, zbytek série nic moc, pocítil jsem velkej úpadek od předchozích sérií, kde ty vedlejší příběhy alespoň dávaly smysl a […] Posted in Krátké recenze
  • Frenzy (1972)22. prosince 2012 Frenzy (1972) Jeden z posledních filmů velkého Alfreda Hitchcocka nás zavede do londýnských uliček, kde řádí sériový vrah s kravatou. Londýnská policie řeší zapeklitý případ. V místních uličkách […] Posted in Horory
  • Osamělý svobodný muž – 7926. září 2021 Osamělý svobodný muž – 79 Posted in Komiks
  • House at the End of the Street (2012)28. dubna 2013 House at the End of the Street (2012) Další strhující a dech beroucí psychothriller…Tedy alespoň tohle slibovali tvůrci, ale bohužel to do něj mělo hodně daleko!!! Sarah se společně s dcerou nastěhují do […] Posted in Horory
  • Jan Žižka5. září 2022 Jan Žižka Za tři dny bude mít premiéru největší český velkofilm Jan Žižka. Projekce a následné novinářské konference se zúčastnil redaktor našeho webu, a tak dojmy, fotografie a následnou recenzi […] Posted in Filmové premiéry
  • Němčina - 500 vět k překladu26. února 2018 Němčina - 500 vět k překladu Dosáhli jste v němčině úroveň B2 a nebo vyšší a chcete si své znalosti tohohle jazyka otestovat? Útlá knížka Němčina - 500 vět k překladu vaše znalosti důkladně prověří. Jak už název […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87157 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72206 KB. | 24.05.2024 - 12:44:57