Kritiky.cz > Horory > Maléfique (2002)

Maléfique (2002)

rp MalC3A9fique 28200229.jpg
rp MalC3A9fique 28200229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne kaž­dý pokus o útěk z věze­ní musí dopad­nout hap­pyen­dem…
Movitý maji­tel fir­my Carrere, kte­rý byl obvi­něn a odsou­zen za pod­vo­dy, skon­čí za mří­že­mi. Očekává, že jde jen o dočas­ný jev a brzy bude pro­puš­těn na kau­ci. Jenže mís­to aby jí jeho advo­ká­ti či man­žel­ka zapla­ti­li, ta radě­ji požá­dá o roz­vod a o všech­no ho ošku­be. Carrere zpr­vu dou­fá, že se vše změ­ní k lep­ší­mu a sna­ží si udě­lat život ve věze­ní, co nej­po­ho­dl­něj­ší. Jenomže jeho spo­luvěz­ni mu to zrov­na moc neu­leh­ču­jí. Blázen, transse­xu­ál a sta­rý kni­hov­ník inte­lek­tu­ál – oprav­du pove­de­ná ban­dič­ka do nepo­ho­dy. Toto bizar­ní usku­pe­ní jed­no­ho dne obje­ví v cele taj­nou skrýš, kte­rá ukrý­va­la podiv­nou kni­hu. Jde o deník býva­lé­ho věz­ně, kte­rý je plný for­mu­lí čer­né magie a údaj­ně má jít o jíz­den­ku ven. Všichni jsou zpo­čát­ku skep­tič­tí, ale vel­mi záhy změ­ní své názo­ry. Vidina úni­ku je láka­vá, ale nic nebu­de zadar­mo…

Český název: Znamení ve zdi
Režie: Eric Valette
Rok výro­by: 2002
Délka: 90 min
Země: Francie
Hrají:
Gérald Laroche...(Carrère)
Philippe Laudenbach...(Lassalle)
Clovis Cornillac...(Marcus)
Dimitri Rataud...(Pâquerette)
...a dal­ší
Francouzi sice nepat­ří mezi svě­to­vou TOP co se horo­ro­vé tvor­by týče, ale v minu­los­ti již něko­li­krát doká­za­li, že neu­mí točit jen sluš­né kome­die. Občas se jim zada­ří stvo­řit i veli­ce sluš­nou horo­ro­vou podí­va­nou. Tento film je toho zdár­ným pří­kla­dem. Je sice prav­dou, že tohle není roz­hod­ně pro kaž­dé­ho, ale mys­lím si, že nepro­hlou­pí­te, když Znamení ve zdi věnu­je­te svou pozor­nost. Přestože se zde najde i něko­lik zby­teč­ných nata­ho­vá­ní děje, bavil jsem se od začát­ku až do kon­ce. Škoda jen tro­chu cha­o­tic­ké­ho kon­ce.
Kvalita fil­mu je posta­ve­ná pře­de­vším na čer­né magii a mys­te­ri­oz­ní atmo­sfé­ře, kte­rá nene­chá divá­ka ani chví­li v kli­du. Stejně tak je tomu i u cha­rak­te­ris­tik jed­not­li­vých postav jenž se zde obje­ví. Čtyřčlenná par­tič­ka zavře­ná v jed­né cele boha­tě vysta­či­la k nato­če­ní fil­mu, na kte­rý jen tak neza­po­me­nu. Byla potře­ba tro­chu té bizar­nos­ti, aby byla záplet­ka správ­ně oko­ře­ně­ná a věř­te, že zde se roz­hod­ně nudit nebu­de­te. Pokud vám tedy nebu­de­te vadit tohle zvlášt­ní sesku­pe­ní, jehož pes­t­rost by jim závi­děl i neje­den „papou­šek“. Dosti zvrá­ce­né posta­vy jsou totiž tím hlav­ním, co mě zde zau­ja­lo. Každá z nich má neje­nom svou mor­bid­ní minu­lost, ale ani v pří­tom­nos­ti nikterak neu­ta­hu­jí uzdu svým netra­dič­ním choutkám.
Když k tomu při­po­čí­tá­me i tajem­nou kni­hu, bylo téměř vyhrá­no. Počáteční nejis­to­ta a strach z nezná­mé­ho se postu­pem času změ­ní v psy­cho­lo­gic­ké peklo, kte­ré někte­ré ze zúčast­ně­ných bude i šered­ně bolet. Je ovšem potře­ba říci, že se ani moc nedi­vím tomu, že někte­ří závěr moc nepo­bra­li. V nepo­sled­ní řadě bych chtěl pochvá­lit i veli­ce solid­ní herec­ké výko­ny všech hlav­ních akté­rů. Byla to sice ban­da „k pohle­dá­ní“, ale zahrá­li to napros­to bra­vur­ně. Znamení ve zdi tak pros­tě musím ohod­no­tit nad­prů­mě­rem, pro­to­že tohle je pros­tě neza­po­me­nu­tel­ná podí­va­ná!
Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Skleněný (2019)8. února 2019 Skleněný (2019) Největší propadák roku? Dost možná.Film jsem viděl v kině už před dvěma týdny a vykouřil se mi z hlavy tak rychle, že o něm píšu až teď a to nevěstí sakra nic dobrého.Nevím jestli […] Posted in Krátké recenze
  • Krampus (2015)14. října 2016 Krampus (2015) Milé děti. Važte a užívejte si vánočních svátků, nebo si pro vás příjde ON... Malý Max žije se svými rodiči, sestrou Beth a babičkou Omi. Sice je občas zlobivým dítětem, ale […] Posted in Horory
  • Bílá princezna - 80 %6. července 2017 Bílá princezna - 80 % Seriál vychází z jiného seriálu, Bílá královna (White Queen), který pojednává téměř o stejném ději, akorát na něj nebyl stanoven tak velký rozpočet. Uvidíme, jak s tímto seriálem budou […] Posted in TV Recenze
  • Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One,...9. října 2020 Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One,... Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One, Nintendo Switch a Steam. Hra je už nějakou dobu dostupná na Epic Games Store pro Microsoft Windows a PlayStation 4. Posted in Krátké herní aktuality
  • RECENZE – Mlha nad Shadow Sands21. ledna 2021 RECENZE – Mlha nad Shadow Sands Autor: Robert BryndzaPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 384ISBN: 978-80-271-2898-3Anotace:Kate Marshallová a její asistent Tristan […] Posted in Recenze knih
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Avengers - Nejmocnější hrdinové světa8. března 2015 Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers zrovna bojují […] Posted in TV Recenze
  • Best of Ref Cam, Ep 3 | #IIHFWorlds 20213. června 2021 Best of Ref Cam, Ep 3 | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Průvan a Meluzína - dobrodružná grafomotorika16. února 2022 Průvan a Meluzína - dobrodružná grafomotorika Pracujete s dětmi v mateřské škole či různých zájmových kroužcích? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Máte doma předškoláka a chcete jej dobře připravit na vstup do 1. třídy? […] Posted in Recenze knih
  • Captain America: Civil War13. května 2016 Captain America: Civil War Tak a máme tu další film s Avengers, tentokrát s názvem Kapitán Amerika: Občanská válka. Ačkoli je kapitán Steve Rogers hlavní postavou (na plátně přece jen stráví asi nejvíc času), tak […] Posted in Kritický Klub
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10136 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71976 KB. | 25.04.2024 - 10:50:38