Kritiky.cz > Horory > Dark, The (2005)

Dark, The (2005)

rp Dark2C The 28200529.jpg
rp Dark2C The 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Maria Bello se nehod­lá smí­řit se ztrá­tou své dce­ry. Nevěří, že zemře­la, ovšem prav­da je ješ­tě mno­hem kru­těj­ší...  
Adélle se roz­hod­la na popud své dce­ry Sarah, že navští­ví nový dům své­ho man­že­la. Poslední dobou se dost odci­zi­li a ani s dce­rou nemá zrov­na nej­lep­ší vztah. Nádherné ven­kov­ské pro­stře­dí a šumě­ní moře jim má dopo­mo­ci vylé­čit všech­ny šrá­my a snad i obno­vit šťast­nou rodi­nu. Jenže hned po pří­jez­du dojde k podiv­né­mu inci­den­tu s pobláz­ně­ný­mi ovce­mi. A aby toho neby­lo málo, při pro­cház­ce podél pobře­ží Sarah zmi­zí. Zoufalá Adélle sko­čí do roz­bou­ře­ných vln, ale po dce­ři ani památ­ky. Zatímco mat­ka truch­lí, James se sna­ží spo­leč­ně s poli­cií a pobřež­ní strá­ží najít Sarah, nebo ale­spoň její tělo. Jenomže ani to se pro­za­tím neda­ří. Adélle je však pře­svěd­če­ná, že její dce­ra neze­mře­la. Pomoci jí může podiv­ná mla­dá dív­ka, kte­rá tvr­dí, že ví kde se Sarah nalé­zá. Není to však na tom­to světě...Adélle začne pát­rat v minu­los­ti toho­to mís­ta a postup­ně začne odkrý­vat jeho děsi­vé tajem­ství…

Český název: Tma
Režie: John Fawcett
Rok výro­by: 2005
Délka: 93 min
Země: Německo / Velká Británie
Hrají:
Maria Bello...(Adèlle)
Sean Bean...(James)
Sophie Stuckey...(Sarah)
Maurice Roëves...(Dafydd)
Abigail Stone...(Ebrill)
...a dal­ší
Tento film je zdár­ným pří­kla­dem toho, proč jsem před časem pře­stal číst cizí recen­ze a komen­tá­ře k fil­mům, ješ­tě před jeho spuš­tě­ním. Ve val­né vět­ši­ně z nich se totiž čas­to obje­vo­va­li nepří­liš licho­ti­vé ohla­sy a čas­té při­rov­ná­vá­ní k jiné­mu fil­mu. Není jim nic jiné­ho než Kruh. Tvůrci jej měli údaj­ně vykrá­dat, při­tom se hlav­ní před­lo­hou k sepsá­ní scé­ná­ře stal román Sheep Simona Maginna z roku 1994. No a japon­ský Ringu byl nato­če­ný 1998. Tudíž o jas­né vykrá­dač­ce této japon­ské podí­va­né nemů­že být ani řeč. Jistá podob­nost v někte­rých momen­tech by se tu však beze­spo­ru našla.
Po nezá­živ­ném začát­ku a zmi­ze­ní dce­ry se film koneč­ně posu­nul vpřed a obje­vi­la si tou­žeb­ně oče­ká­va­ná horo­ro­vá atmo­sfé­ra. Do té doby jsem jim totiž ono rodin­né dra­ma moc nežral. Místo toho jsem se kochal nád­her­nou pří­ro­dou a jedi­né co mě ale­spoň tro­chu zau­ja­lo, byly ty pobláz­ně­né ovce a jejich hro­mad­ný skok z úte­sů. Filmu ovšem hod­ně uško­di­ly nud­né pasá­že, kte­rých tady bylo na můj vkus doce­la dost. Přece jenom bych oče­ká­val postup­né stup­ňo­vá­ní atmo­sfé­ry a napě­tí, jen­že když už se to koneč­ně tvůr­cům poda­ři­lo, opět násle­do­va­la nud­něj­ší pasáž a cho­ze­ní oko­lo hor­ké kaše.
Jako plus beru pokus při­blí­žit divá­ko­vi, cože se na tom­to mís­tě ode­hrá­lo v minu­los­ti a po urči­tou dobu se mi líbi­la i posta­va záhad­né dív­ky, kte­rá se vrá­ti­la z Annwynu. Leč i toto kouz­lo postu­pem času zača­lo ode­zní­vat a tak jsem musel opět při­jmout s povdě­kem scé­ny s ovce­mi. Nebýt jich, tak bych snad nedal ani prů­měr­né hod­no­ce­ní. Naštěstí konec vše zachrá­nil a přes­to­že mi to při­šlo dost při­ta­že­né za vla­sy a žád­ný „šok“ se neko­nal, nako­nec jsem byl pře­ce jenom v rám­ci mož­nos­tí spo­ko­je­ný. Herecké výko­ny všech zúčast­ně­ných byli rov­něž dost prů­měr­né, ale Sean Bean si neve­dl vůbec špat­ně a zrov­na tak Maria Bello. I když je prav­da, že od ní jsem už viděl i mno­hem lep­ší výko­ny. 
Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vzpoura strojů5. července 2022 Vzpoura strojů Posted in Komiks
  • Lisa (1990)23. července 2012 Lisa (1990) Dejte si dobrý pozor, s kým se seznamujete přes telefon! Může se z něj totiž vyklubat nebezpečný psychopat. Čtrnáctiletá Lisa žije sama se svojí matkou. Obě mají mezi sebou láskyplný […] Posted in Horory
  • Přátelé - Jak to Joey řekl Rachel8. května 2021 Přátelé - Jak to Joey řekl Rachel Po sedmi a půl sezónách dostal v posledních několika epizodách Matt LeBlanc konečně příležitost hrát jinak než komediálně, no bylo už na čase. A odvádí skvělou práci, Joey s Rachel […] Posted in Krátké recenze
  • Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil! Každá správná pohádka má své záporáky. V případě Anděla Páně 2 je to majitel krejčovské dílny, kde pracuje Magdalena, nabubřelec Košťál, kterého hraje Bolek Polívka. „Já v poslední době […] Posted in Speciály
  • Жаным, ты не поверишь (2020)25. května 2022 Жаным, ты не поверишь (2020) Kazachstán si natočil buranskou slasher komedii a na jedno podívání to Ujde. Dost možná můj první horor z Kazachstánu, takže je potřeba to brát s rezervou a nemůže se to srovnávat s jinými […] Posted in Krátké recenze
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […] Posted in Recenze knih
  • Největší nemehlo pod sluncem18. srpna 2022 Největší nemehlo pod sluncem Hledáte zajímavou knihu pro své školáky? Máte doma dítě s poruchami hybnosti? Tak právě vám je určena kniha s názvem Největší nemehlo pod sluncem, jejíž autorkou je Petra […] Posted in Recenze knih
  • Mnichov: Na prahu války – Britové nepoužívají zrcadlo24. března 2022 Mnichov: Na prahu války – Britové nepoužívají zrcadlo Film není učebnicí dějepisu. To bych rád připomenul, než se pustíme do recenze snímku, který reflektuje jeden z nejvíce traumatických okamžiků našich novodobých dějin. Mnichov: Na prahu […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k The InBetween S01E05 - Another Broken Morning18. července 2019 Titulky k The InBetween S01E05 - Another Broken Morning Cassie je kýmsi zavedena k mladé matce, která potřebuje pomoc a znovu se tam setká s dívkou Abigail. Tom a Damien vyšetřují komplikovanou vraždu, která má mezinárodní důsledky. Cassieiny […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20109 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71815 KB. | 23.07.2024 - 13:39:35