Kritiky.cz > Horory > Monster High (1989)

Monster High (1989)

rp Monster High 28198929.jpg
rp Monster High 28198929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přišel, aby zni­čil pla­ne­tu Zemi. Studenti jed­né ško­ly se však nehod­la­jí vzdát bez boje...
Montgomery Sterling High School vypa­dá na prv­ní pohled jako kaž­dá jiná. Nadržení stu­den­ti a stu­den­ky, sem tam něja­ký ten objekt na šika­no­vá­ní, leh­ké dro­gy, uje­tí uči­te­lé i počí­ta­čo­ví mani­a­ci. Nikdo z nich však nemá ani tuše­ní, že se blí­ží soud­ný den. Kdesi ve vesmí­ru se chys­tá plán na vyhu­be­ní pla­ne­ty Země, kte­rý ovšem naru­ší dvo­ji­ce zlo­dě­jů, kte­rá se chtě­la zmoc­nit moc­né zbra­ně ukry­té v bed­ně. Při zpac­ka­né lou­pe­ži jsou však nuce­ni se tele­por­to­vat a skon­čí prá­vě na naší pla­ne­tě. V bed­ně však neby­la žád­ná zbraň, nýbrž jis­tý pan Armageddon, kte­rý se ihned pus­tí do pus­to­še­ní míst­ní ško­ly. Kromě své záli­by oži­vo­vat nej­růz­něj­ší mon­stra a pří­še­ry má i sla­bost pro mla­dé dív­ky a sexu­ál­ní vzru­še­ní vše­ho dru­hu. To doká­že pře­nést i na pří­tomnou omla­di­nu. Školní out­si­der Norm však nehod­lá neči­ně při­hlí­žet, jak jeho zná­mí jeden po dru­hém mizí, či umí­ra­jí pří­mo před jeho oči­ma. Přestože se mu stra­chem sví­rá zadek, je roz­hod­nu­tý zachrá­nit lid­stvo i pohled­nou Candice…

Český název: Vesmírná střed­ní
Režie: Rudy Poe
Rok výro­by: 1989
Délka: 84 min
Země: USA
Hrají:
Dean Iandoli...(Norm Median)
Diana Frank...(Candice Cain)
Doug Kerzner...(Orson „O.D.“ Davis)
Robert Lind...(Dume)
Sean Haines...(Glume)
David Marriott...(pan Armageddon)
...a dal­ší
Koncem osm­de­sá­tých let bylo cel­kem v obli­bě točit uje­té kome­die vše­ho dru­hu a to nejen co se horo­ro­vé­ho žán­ru týče. Monster Hight je toho zdár­ným pří­kla­dem, pro­to­že zde se sklou­bi­lo hned něko­lik žánrů najed­nou. Kromě tra­sho­vé céč­ko­vé podí­va­né tu máme i pří­chuť sci­fi a kome­die. Mnohým však při sle­do­vá­ní této bizar­nos­ti doslo­va ztrpk­ne úsměv na tvá­ři. Přece jenom jde o věc, kte­rá si dělá sran­du sama ze sebe a nebe­re se vůbec váž­ně. Otázkou však zůstá­vá, jest­li zvo­le­ný styl humo­ru byl tou nej­šťast­něj­ší vol­bou.
Zvláště když vět­ši­na zúčast­ně­ných před­vá­dě­la něco, co se snad ani při tro­še dob­ré vůle nedá při­rov­nat k herec­kým výko­nům. Na dru­hou stra­nu se tu nešet­ři­lo mor­bid­ní­mi situ­a­ce­mi ani naho­tou. Lehce ero­tic­ké jis­kře­ní navíc pod­trh­la pohled­ná před­sta­vi­tel­ka Candice – vůbec se nedi­vím, že kvů­li ní huče­lo „v klac­ku“ nejen míst­ním mla­dí­kům, ale i vesmír­ným stvo­ře­ním. Navíc musím pochvá­lit i někte­ré mord scé­ny, kte­ré byly hod­ně kre­a­tiv­ní. Kromě pana Armageddona tu totiž budou řádit i zom­bie, mumie, gigan­tic­ké kono­pí či vra­žed­ný com­pu­ter. Jen ti dva galak­tič­tí zlo­dě­ji vypa­da­li dost trap­ně.
Kvalita scé­ná­ře jako cel­ku tu však byla dost na ští­ru. Najde se tu doce­la vel­ké množ­ství hlu­chých míst a trap­né­ho klišé, kte­ré výraz­ně ovliv­ni­li kva­li­tu fil­mu. Jak už jsem však pozna­me­nal, tohle roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Většina z vás bude zřej­mě znač­ně zne­chu­ce­na, ale pokud vypne­te mozko­vé buň­ky, mož­ná si tuto blbost uži­je­te. Já se mís­ty nudil, mís­ty poba­vil, tak­že to ve finá­le vidím na čis­tý prů­měr. Je však prav­da, že tohle není nic, co bych si musel pouš­tět pořád doko­la. Přesto závě­reč­ný bas­ket­ba­lo­vý zápas o pla­ne­tu Zemi sto­jí za to vidět!
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kosmatice - smažené květy černého bezu9. ledna 2013 Kosmatice - smažené květy černého bezu Kdo neochutnal, neví, o jakou pochoutku našich babiček a prababiček, ve skutečnosti přichází. Suroviny: 8 až 12 čerstvých květů černého bezu (celé květenství) 8 lžic hladké mouky 1/2 […] Posted in Domácí rady
  • Insidious: Chapter 2 (2013)7. února 2014 Insidious: Chapter 2 (2013) Pojďme trochu zapátrat do minulosti, jak vlastně tahle hrůza začala… Elise umírá a pro policii se hlavním podezřelým stává Josh. Ten se sice vrátil z „jiné […] Posted in Horory
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […] Posted in Recenze her
  • Ilustrátorská mateřská - 241. listopadu 2021 Ilustrátorská mateřská - 24 Posted in Komiks
  • Malá Ema - čtení pro prvňáčky2. září 2019 Malá Ema - čtení pro prvňáčky Hledáte pro svého prvňáčka báječné čtení? Máte rádi ilustrace Markéty Vydrové? Zuzana Barilová je autorkou knihy Malá Ema, kterou vydala Grada pod značkou Bambook v edici čtení pro […] Posted in Recenze knih
  • Maniac Driver15. února 2023 Maniac Driver Giallo/Pinku z Japonska vzdávající hold Argentovi. Zajímavá studie charakteru zvráceného maniaka, kterému chlap v motorkářské helmě zabije ženu a poté se sám zabije. Hlavní hrdina se […] Posted in Krátké recenze
  • #1879: Nejmocnější hrdinové Marvelu 61: Generation X - 60 %27. prosince 2018 #1879: Nejmocnější hrdinové Marvelu 61: Generation X - 60 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 61: Generation X (Generation X)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Generation X" v nakladatelství […] Posted in Recenze komiksů
  • Warbirds (2008)3. dubna 2021 Warbirds (2008) Ženská posádka bombardéru, tajný náklad k ukončení 2. světové války, hrstka japonských vojáků a obrovské hejno prehistorických ptakoještěrů. To vše pod hlavičkou Syfy…Poté co […] Posted in Horory
  • Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti29. února 2020 Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti Luboš Brabec je celkem slušný sportovní novinář, který vtrhl na území spisovatelů s dodnes hojně kupovanou knihou "Dlouhý běh" (vypráví příběh Dana Orálka, našeho ultra běžce). Už předtím […] Posted in Recenze knih
  • Fear Itself: In Sickness and in Health (2008)28. května 2018 Fear Itself: In Sickness and in Health (2008) Občas je dobré si o vašem protějšku zjistit pár informací dřív, než si ho vezmete. Zvláště znáte-li se jen velmi krátce! Měl to být její velký den, místo však Samantha začne […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49638 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71831 KB. | 23.07.2024 - 13:54:20