Kritiky.cz > Horory > Raptor Island (2004)

Raptor Island (2004)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z nej­hor­ších fil­mů, ve kte­rém se vysky­tu­jí prehis­to­ric­ké zvířata,který jsem kdy viděl.

Na začá­tek chci říct, že se jed­ná spí­še o sci-fi, ale když jsem viděl popr­vé upou­táv­ky na tenhle film na nezmi­ňo­va­ném DVD bylo řeče­no, že může­me vidět L. Lamase v jedi­neč­ném horo­ro­vém fil­mu s bru­tál­ní­mi prehis­to­ric­ký­mi ješ­tě­ry. A tak jsem se roz­ho­dl se s vámi o této hrůze podě­lit.

Český název: Ještěři úto­čí
Režie: Stanley Isaacs
Rok výro­by: 2004
Délka: 89 min
Země: USA

Hrají:
Lorenzo Lamas ... (Hacket)
Steven Bauer ... (Azir)
Hayley DuMond ... (Jamie Cole)
Michael Cory Davis ... (Marcus)
Hristo Sholiv ... (Quinn)
...a dal­ší

Minulost:
Uvidíme náklad­ní leta­dlo, jak se zmí­tá v bou­ři a najed­nou do něj uho­dí blesk. Jeden z moto­rů začne hořet a stroj se řítí k zemi...

Současnost: O 40 let poz­dě­ji
Na ame­ric­ké váleč­né lodi se při­pra­vu­je spe­ci­ál­ní koman­do pod vede­ním Hacketa na zvlášt­ní ope­ra­ci. Mají za úkol osvo­bo­dit taj­né­ho agen­ta, zne­škod­nit jader­né zbra­ně a chy­tit tero­ris­tu Azira. Přijedou tedy na loď obsa­ze­nou tero­ris­ty, pro­běh­ne pře­střel­ka a pár tero­ris­tů spo­leč­ně s Azirem a zaja­tým agen­tem uje­dou na člu­nu. Komando nased­ne na svůj gumo­vý člun a pus­tí se za nimi.

Obě sku­pin­ky dora­zí k malé­mu ost­ro­vu. Teroristé se scho­va­jí v lese a vojá­kům nezbý­vá nic jiné­ho, než se tam vydat za nimi. Jenže na ost­ro­vě nejsou sami. Žijí zde zmu­to­va­ní ješ­tě­ři, kte­ří jsou veli­ce dra­ví a brzy napad­nou obě sku­pi­ny. Počet lidí se začne rapid­ně sni­žo­vat, na ost­ro­vě se pro­bu­dí k čin­nos­ti sop­ka, a to ješ­tě vojá­ci netu­ší, že tero­ris­té a rap­to­ři nejsou jedi­ní, kdo se na tomhle ost­ro­vě pohy­bu­je. Dokáže veli­tel koman­da udr­žet své muže naži­vu a osvo­bo­dí agen­ta z rukou tero­ris­tů? Zůstane vůbec někdo naži­vu nebo se sta­nou všich­ni potra­vou pro tvo­ry, kte­ří už měli být dáv­no vyhy­nu­lí?

Už při prv­ním zábě­ru na leta­dlo bylo jas­né, že se jed­ná o laci­nou papí­ro­vou make­tu, kte­rá se jen tak zmí­tá ve vzdu­chu. Tenhle film, kte­rý měl údaj­ně roz­po­čet kolem dvou mili­ó­nů dola­rů, se svým tvůr­cům urči­tě nevy­pla­til a ani nepo­da­řil. Efekty byly pří­mo otřes­né: už jen zpra­co­vá­ní samot­ných digi­tál­ních ješ­tě­rů bylo z říše těch nej­hor­ších snů. V Jurském par­ku byly pro­pra­co­vá­ni do nejmen­ších detai­lů, ale tady to byla kata­stro­fa. Ani pořád­ně neby­lo vysvět­le­no, jak vlast­ně ješ­tě­ři vznik­li, a to co nám řekl samot­ný scé­nář je spíš k plá­či.

Laciný scé­nář a kata­stro­fál­ní výko­ny her­ců mlu­ví za své. Nechápu, jak se do něče­ho tako­vé­ho mohl při­plést L. Lamas, kte­ré­ho zná­te všich­ni urči­tě ze seri­á­lu Odpadlík. Ani jeho role mě nedo­ká­za­la pře­svěd­čit, natož zaujmout.

A scé­ny, kdy vojá­ci a tero­ris­té stří­le­li, ať už na sebe nebo na rap­to­ry, byly výslov­ně k smí­chu. Nedokážu ani spo­čí­tat, kolik zásob­ní­ků vystří­le­li, aniž by tre­fi­li něja­kou pří­še­ru. Hlášky typu „šet­ře­te muni­cí“ nebo „ta ská­la je tep­lá to snad ne, asi ta sop­ka vybuch­ne“ (při tom o scé­nu před­tím všech­ny žijí­cí posta­vy vidě­ly vytrysk­nout obla­ka pra­chu z krá­te­ru) byly výslov­ně trap­né.

Tenhle film je kata­stro­fou sám o sobě. Nedokázal mě zaujmout vůbec ničím a smál jsem se u něho jenom z donu­ce­ní (když jsem viděl ty trap­né scé­ny). Málem jsem se bou­chal do hla­vy proč jsem u toho vydr­žel až dokon­ce. Doporučuji všem vyhnout se mu vel­kým oblou­kem.

Hodnocení:
10%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Final Patient, The (2005)19. prosince 2012 Final Patient, The (2005) Doktor Green skrývá děsivé tajemství, jehož vyzrazení může mít nedozírné následky. V malém městečku se stane jednoho dne velmi podivné neštěstí. Při dětském skotačení jednomu chlapci […] Posted in Horory
  • A l'intérieur (2007)21. listopadu 2011 A l'intérieur (2007) Brutální francouzský film plný vynikajícího gore a hektolitrů krve. Nevhodný pro těhotné ženy! Fotografka Sarah je těhotná a myslí si, že jí teď začne to nejšťastnější období života po […] Posted in Horory
  • Westworld: Season 3 Opening Credits | HBO16. března 2020 Westworld: Season 3 Opening Credits | HBO Posted in Videa
  • Výměna manželek – 12.10.201613. října 2016 Výměna manželek – 12.10.2016 Podaří se temperamentní Blance změnit přístup svérázného Jiřího k vlastní rodině? Zvládne Jitka dvě děti a mladšího partnera Vláďu? A jak dopadne žádost o ruku u 8 očí? Sledujte v […] Posted in Reality show
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […] Posted in Spoilery
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 14. dubna 2021 Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes.  Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona.  Oddechových akčních filmů není nikdy dost a tak každý další působí jako osvěžující balzám. Ne, že by nebyl dostatek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
  • Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?7. prosince 2021 Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také? Průměrně má každý z nás 100x za den mobilní telefon v ruce. S telefonem platíme, hledáme na něm informace, čteme e-maily, pracujeme, prokrastinujeme, no a trošku ho využíváme i k jeho […] Posted in Technika
  • Ben Hur | Ben-Hur [50%]24. srpna 2016 Ben Hur | Ben-Hur [50%] Remaky kultovních filmů a klasik jsou téměř vždy špatný nápad. Již několikrát jsme se o tom přesvědčili, nicméně tvůrci a především producenti jen tak nejspíše s rabováním historického […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16650 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72217 KB. | 28.05.2024 - 09:06:51