Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dvanáct rozhněvaných mužů: komorní drama o předsudcích a spravedlnosti

Dvanáct rozhněvaných mužů: komorní drama o předsudcích a spravedlnosti

Photo © 1957 United Artists / Metro-Goldwyn-Mayer
Photo © 1957 United Artists / Metro-Goldwyn-Mayer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento film je krá­lem komor­ních sním­ků, kte­rým k doko­na­los­ti sta­čí skvě­lý scé­nář, 12 kva­lit­ních her­ců a jed­na míst­nost. Díky jed­né vraž­dě a nesou­hla­su o vině vra­ha jed­no­ho z porot­ců se dozví­dá­me o všech porot­cích jací ve sku­teč­nos­ti jsou, jaké mají osob­nos­ti a názo­ry, až se dosta­ne­me mimo jiné i k před­sud­kům, kte­ré, jak víme extrém­ně ovliv­ňu­jí člo­vě­ka.

To a ješ­tě mno­hem více tvo­ří z toho­to fil­mu napros­tý nad­ča­so­vý kle­not svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­rý by měl kaž­dý vidět. Mě porot­ce č. 8, kte­rý trval na nevi­ně pře­svěd­čil sko­ro ihned. Jeho argu­men­ty byly prav­di­vé a nene­chal se zviklat růz­ný­mi před­sud­ky, názo­ry ostat­ních a ani tím, že šel ze začát­ku jako jedi­ný pro­ti všem. Ano, je sice od začát­ku jas­né, jak to dopad­ne, ale ve výsled­ku to neva­dí. Na fil­mu je rov­něž skvě­lý smy­sl pro detail (např. sun­dá­vá­ní brý­lí někte­rých porot­ců, či čím dál tím vět­ší zpo­ce­nost všech kvů­li hor­ku).

A díky Jiřímu Voskovci je zde i čes­ká sto­pa. Geniální sní­mek, kte­rý dnes už nikdo nena­to­čí.

Hodnocení: 100 %


Podívejte se na hodnocení Dvanáct rozhněvaných mužů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42340 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71622 KB. | 18.06.2024 - 01:12:42