Kritiky.cz > Horory > Ren she da zhan (1983)

Ren she da zhan (1983)

rp Ren she da zhan83 cover.jpg
rp Ren she da zhan83 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ochránci zví­řat a pře­váž­ně milov­ní­ci hadů by se tomu­to asij­ské­mu fil­mu měli vyhnout vel­kým oblou­kem! Jeden z nej­bru­tál­něj­ších „zví­ře­cích“ horo­rů se může pochlu­bit nej­vět­ším počtem mrtvých hadů v his­to­rii.

Na Taiwanu hod­lá jis­tý obchod­ník posta­vit honos­ný hotel, ale během stav­by nasta­nou neče­ka­né kom­pli­ka­ce. Při kopá­ní zákla­dů nara­zí děl­ní­ci na obrov­ské hnízdo hadů. Dostanou pří­kaz všech­ny nelí­tost­ně povraž­dit. Hotel je násled­ně posta­ven a začnou se sjíž­dět prv­ní movi­tí hos­té. Jídlo, občer­stve­ní a zába­va – to vše si všich­ni hod­la­jí užít do sytos­ti. Nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že stov­ky hadů pod „vede­ním“ obrov­ské­ho hroz­ný­še chys­ta­jí nemi­lo­srd­nou pomstu. Během násle­du­jí­cích minut se roz­pou­tá hoto­vý masa­kr a to oprav­du doslo­va. 

Režie: Chi Chang
Rok výro­by: 1983
Délka: 82 min
Země: Hong Kong/ Taiwan
Alternativní název: Calamity of Snakes
Hrají:
Lei Chang
Chung-Lien Chou
Tung-min Huang
Yuen Kao
Ying Lee
… a dal­ší

Takto kon­tro­verz­ní film jsem od Hong Kongu váž­ně neče­kal. Ovšem nut­no podotknout, že jakož­to milov­ník zví­ře­cích horo­rů jsem si jej doce­la užil. Režisér Chi Chang si však svým dílem zřej­mě udě­lal dost nepřá­tel a to hlav­ně v Ochráncích zví­řat. V asij­ských zemích je sice had pova­žo­ván za jed­nu s vel­kých pochou­tek a nabí­zí se jak na tržiš­tích, tak i v luxus­ních hote­lech, ale tady se do jejich zabí­je­ní pus­ti­li fil­ma­ři s oprav­du vel­kou ver­vou a urči­tě to neby­lo pro­to, aby si je poz­dě­ji dali k veče­ři. Během natá­če­ní sku­teč­ně zemře­lo něko­lik sto­vek těch­to pla­zů a vět­ši­na z nich oprav­du nevy­bí­ra­vým způ­so­bem. Souboje kob­ry s Mongoose byli asi těmi nej­hu­mán­něj­ší­mi. Jinak se tu hadi masa­kro­va­li doslo­va vším, co bylo po ruce. Od moty­ček, seker, katan, kame­nů až po pla­me­no­me­ty a lopa­tu bag­ru. 

Nejúdernějším prv­kem je však kro­mě zabí­je­ní i cel­ko­vě bizar­ní poje­tí sním­ku. Nějakých okouz­lu­jí­cích herec­kých výko­nů se tu nedo­čká­me, ale za to musí­me her­ce pochvá­lit za jejich sta­teč­nost. Válet se v tom množ­ství hadů, nechat je na sebe házet a vytr­pět i množ­ství sku­teč­ných uštknu­tí (i když jedo­vých váč­ků asi byli hadi zba­ve­ni) – to chtě­lo váž­ně pořád­ný kus odva­hy. Horší už to byl v tom, že se z ponu­ré atmo­sfé­ry dost čas­to sna­ži­li pře­sko­čit do akč­ní kung-fu show. Souboj staré­ho muže s hroz­ný­šem ve sto­do­le ješ­tě ušel (v rám­ci mož­nos­tí), ale když ke kon­ci začal kung-fu před­vá­dět i sám had, tak to už bylo moc i na mou malič­kost.

Ren she da zhan tak urči­tě není pro kaž­dé­ho a oce­ní ho asi oprav­du jen pří­z­niv­ci bizar­ní podí­va­né. Na dru­hou stra­nu však dle mého pat­ří mezi jed­ny z nej­lep­ších hadích fil­mů vůbec. Nejen počtem mrtvých hadů, ale i lidí se mu žád­ný jiný rov­nat nemů­že. Asi budu vypa­dat jako blá­zen, ale já si ten film až na něko­lik momen­tů užil. Možná to bylo tím, že jsem potře­bo­val zrov­na v daný oka­mžik vidět něco tak uje­té­ho, aby se mi zved­la nála­da a to ten­to sní­mek do pun­tí­ku spl­nil. Nedivím se však, že jej moc lidí nezná, pro­to­že byl v mno­ha zemích zaká­zán. Jak jinak hlav­ně kvů­li své­mu drs­né­mu obsa­hu.


Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • avengers11 square 2.....120. května 2012 Avengers aj naďalej valcujú kiná,potopili Bojovú loď a neprekonal ich ani Diktátor. Vieme,možno vám to príde už ošemetné že furt vyťahujeme Avengerov a Marvel stále dookola,no za posledný mesiac niesu žiadne horucejšie informácie,ako od našich hrdinov a len veľmi málo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Chalífát (2020) (seriál)23. července 2020 Chalífát (2020) (seriál) Švédové servírují drsný a realistický náhled do kultury Muslimů a je to dost dobré na to, že jsem to stihl za jeden den.Na jedné straně sledujeme dění v Racce, kde Pervin plánuje útěk a […] Posted in Krátké recenze
  • Poslední závod4. dubna 2022 Poslední závod Poslední závod, očekával jsem, že se povede, ale ne až tolik! Přiznám se, že tak dojemný a srdcervoucí příběh jsem už dlouho neviděl. Částečné restrospektivní vyprávění příběhu tomuto […] Posted in Krátké recenze
  • Psycho Cop (1989)4. dubna 2018 Psycho Cop (1989) Ne každý policista vám chce pomoci a Joe Vickers už vůbec ne… Tři mladé páry si pronajmou dům na odlehlém místě, aby se zde mohli nerušeně užívat několik dní volna. […] Posted in Horory
  • Westworld - Fidelity (S04E06)3. srpna 2022 Westworld - Fidelity (S04E06) Už se nám blíží konec, ještě dva díly a dozvíme se jak to vlastně dopadne v N.Y. s roboty, hostiteli a lidmi. Tentokrát se vracíme do robotního města, kde skupina odpadlíků zachrání další […] Posted in TV Recenze
  • Dirt3. srpna 2008 Dirt Dirt 21.August.2007 Seriály | Autor: Jan Bodnár Lucy Spiller je […] Posted in Seriály
  • Bod obnovy4. července 2023 Bod obnovy Sci-fi? České? A takhle dobré? Bod obnovy je neuvěřitelně uspokojivým snímkem, který i přes několikero omývaných klišé diváka vtahuje do děje bez sebemenšího problému. Samozřejmě to […] Posted in Krátké recenze
  • Capcom 26. 9. na Tokyo Game Show 2020 ukáže Resident Evil 8:...2. září 2020 Capcom 26. 9. na Tokyo Game Show 2020 ukáže Resident Evil 8:... Capcom 26. 9. na Tokyo Game Show 2020 ukáže Resident Evil 8: Village Posted in Krátké herní aktuality
  • CREW 228. září 2018 CREW 2 Tento víkend (do 30.10.) je hra CREW 2 na službě Uplay zdarma. Můžete si vyzkoušet ježdění s auty, motorkami, loděmi a samozřejmě i letadly na Vašem PC. https://youtu.be/XpQ2C5p53RU Posted in Novinky ze světa her
  • Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT22. září 2018 Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2 Jak moc podobné je dnešní politické dění s událostmi roku 1968? Dokázali bychom bránit demokracii, kdyby dnes přišla vojska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijících pamětníků, […] Posted in TV Tipy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,99960 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71984 KB. | 19.04.2024 - 01:45:33