Kritiky.cz > Horory > Deadly Friend (1986)

Deadly Friend (1986)

rp Deadly Friend86 cover.jpg
rp Deadly Friend86 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechtěl o ní při­jít a tak se jí roz­ho­dl oži­vit za pomo­ci umě­lé inte­li­gen­ce. Jeho neroz­váž­né koná­ní však bude mít pro všech­ny nedo­zír­né násled­ky

Mladý Paul se pře­stě­hu­je se svou mat­kou Jeannie do nové­ho domu. Jelikož je veli­ce nada­ný v oblas­ti robo­ti­ky a stu­dii umě­lé inte­li­gen­ce při­ve­ze si sebou i vlast­no­ruč­ně sestro­je­né­ho robo­ta, kte­ré­ho pojme­no­val BB. Brzy si najde pří­te­le v pla­chém Tomym, kte­rý na kole roz­vá­ží po oko­lí novi­ny. Jeho nej­vět­ší zájem však vzbu­dí pohled­ná dív­ka ze sou­sed­ství Samantha, do kte­ré se zami­lu­je. Všichni tři začnou dělat nej­růz­něj­ší vylo­me­ni­ny, ale jejich přá­tel­ství nemá dlou­hé trvá­ní. Během jed­no­ho veče­ra Paul nej­pr­ve při­jde o své­ho robo­ta, kte­ré­ho zni­čí nepřá­tel­ská sou­sed­ka Elvíra svou bro­kov­ni­cí a násled­ně v náva­lu vzte­ku sho­dí Samanthu její agre­siv­ní otec ze scho­dů. Lékaři zdr­ce­né­mu chlap­ci ozná­mí, že dív­ku nelze zachrá­nit a během 24 hodin jí odpo­jí od pří­stro­jů. Paul se roz­hod­ne k zou­fa­lé­mu činu, une­se její tělo z nemoc­ni­ce a dív­ku za pomo­ci mik­ro­či­pu, kte­rý ji vlo­ží do moz­ku, oži­ví. Brzy však zjiš­ťu­je, že Samantha už není tako­vá jako dřív. Začíná být agre­siv­ní a tou­ží se pomstít všem, kte­ří jí nějak ublí­ži­li.

Český název: Smrtící pří­tel­ky­ně
Režie: Wes Craven
Rok výro­by: 1986
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Matthew Labyorteaux…(Paul Conway)
Kristy Swanson…(Samantha Pringle)
Michael Sharrett…(Tom „Slime“ Toomey)
Anne Twomey…(Jeannie Conway)
Anne Ramsey…(Elvira Parker)
Richard Marcus…(Harry Pringle)
…a dal­ší

Wes Craven byl původ­ně roz­hod­nu­tý, že nato­čí sci­fi thriller s roman­tic­kou záplet­kou, ale ve chví­li kdy se blí­ži­la pre­mi­é­ra, roz­hod­lo vede­ní Warner Bros., že uspo­řá­da­jí „tes­to­va­cí“ pro­mí­tá­ní a když se film setkal s vel­kou kri­ti­kou pozva­ných divá­ků, roz­hod­li se zatla­čit na reži­sé­ra, aby o dost při­tvr­dil a při­to­čil nové scé­ny, kte­ré původ­ní ver­ze vůbec neob­sa­ho­va­la. Diváci totiž oče­ká­va­li podob­nou podí­va­nou, jaké se jim dosta­lo ve fil­mech The Hills Have Eyes a A Nightmare on Elm Street. Craven byl tak donu­cen dokon­ce pře­dě­lat i celý závěr fil­mu. No a já ho za to musím pochvá­lit, pro­to­že ale­spoň díky tomu, se na to dalo dívat. Už tak byl na mě ten­to film dost „měk­ký“ a to si ho nedo­ve­du radě­ji ani před­sta­vit, bez všech těch gore scén a horo­ro­vé atmo­sfé­ry. 

Vždyť prv­ních čty­ři­cet minut při­po­mí­na­lo sku­teč­ně spí­še roman­tic­ký film a poprav­dě jsem se u nich dost nudil. Bylo sice pěk­né sle­do­vat roz­ví­je­jí­cí se vztah dvou mla­dých lidí a sran­dov­ní­ho robo­ta v akci, ale kro­mě škádle­ní sou­sed­ky, tu moc zají­ma­vých momen­tů neby­lo. V duchu jsem si říkal, proč je tohle vůbec vede­né jako horor. Potom však při­šlo zlep­še­ní a na scé­ně se koneč­ně kro­mě horo­ro­vé atmo­sfé­ry, obje­vi­lo i napě­tí. Zvláště pak u prv­ní vraž­dy. Tady se Craven doslo­va vyžil v jejich stup­ňo­vá­ní a divá­ci (hlav­ně tedy fan­do­vé horo­ro­vé­ho žán­ru) si při­šli na své. Masakr bas­ket­ba­lo­vým míčem byl už však dost při­ta­že­ný za vla­sy a úpl­ný závěr na můj vkus až moc pře­kom­bi­no­va­ný. Tady bylo vidět, že byl narych­lo doto­če­ný.
Bohužel vět­ší pro­ži­tek z fil­mu, mi dost kazi­li hlav­ně herec­ké výko­ny. Nenašel jsem tu niko­ho, koho bych mohl vylo­že­ně pochvá­lit. Asi nej­zná­měj­ší pro mě byla Kristy Swanson, kte­rá v té době však tepr­ve začí­na­la. Deadly Friend bych zařa­dil k těm méně pove­de­ným fil­mům Wese Cravena, ale to nezna­me­ná, že by se na něj neda­lo dívat. Je to však hod­ně prů­měr­né béč­ko, kte­ré nám sice nabíd­ne něko­lik zají­ma­vých momen­tů, ale nega­ti­va tady pře­vlá­da­jí. Podruhé bych do toho už asi nešel.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Po zániku Země | After Earth [30%]21. září 2013 Po zániku Země | After Earth [30%] M. Night Shyamalan byl před desíti lety na vrcholu. Vyvolený, Šestý smysl, Znamení a Vesnice, to byly filmy, kterými se tento původem indický režisér etabloval mezi hollywoodskou špičku […] Posted in Filmové recenze
  • Simpsonovi: S30E08: Krusty the Clown29. listopadu 2018 Simpsonovi: S30E08: Krusty the Clown České titulky pro 8. epizodu 30. sezóny Pasují pro:The Simpsons.S30E08 - Krusty the Clown.720p.WEB.x264-TBS Stahujte z Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
  • Zabijáci rozkvetlého měsíce20. října 2023 Zabijáci rozkvetlého měsíce Uvědomil jsem si, že už jsem nějakou dobu nebyl v kině a začalo mi to chybět. A tak jsem chvíli zvažoval, na co zajdu. Jakmile jsem však viděl, že na programu našeho malého městského […] Posted in Krátké recenze
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak býti dobrou ženou18. července 2020 Jak býti dobrou ženou Paulette je žena v nejlepších letech, která žije se svým manželem Robertem v malém městečku ve Francii. Společně provozují soukromou školu pro dospívající dívky, lidově řečeno rodinnou […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k La Brea S02E02 - The Cave10. října 2022 Titulky k La Brea S02E02 - The Cave Gavin, Izzy a Lilly se shledávají s partou přeživších. Nečekali však, že tu nenajdou Evu a Joshe, kteří se mezitím ocitli v nelehké situaci. Gavin se proto rozhodne požádat svého dědečka […] Posted in Titulky
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
  • Dejte mi pokoj - 60 %6. května 2015 Dejte mi pokoj - 60 % Tak tohle marné přání vyslovuje Michel Leproux, když už ho všichni kolem dohání k šílenství. Tento vášnivý milovník hudby a sběratel starých gramodesek totiž našel na bleším trhu […] Posted in Filmové recenze
  • Zatímco CEO Activision Blizzard Bobby Kotick inkasoval za...20. března 2021 Zatímco CEO Activision Blizzard Bobby Kotick inkasoval za... Zatímco CEO Activision Blizzard Bobby Kotick inkasoval za loňský rok inkasoval 4 miliardy korun, společnost propustila 190 zaměstnanců. Agentura Bloomberg uvádí, že Activision Blizzard […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka3. dubna 2019 Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka Pacifická hřebenovka je turistická hřebenovka ve Spojených státech, která je dlouhá 4286 kilometrů a patří mezi nejtěžší turistickou trasu na světě. Ročně se na ní vydá zhruba 3000 lidí, a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42197 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71984 KB. | 16.04.2024 - 19:24:50