Kritiky.cz > Recenze knih > Dítě ohně

Dítě ohně

DiteOhne
DiteOhne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokonalý man­žel, doko­na­lé nevlast­ní dítě, doko­na­lý dům. A přes­to to nemu­sí dávat dohro­ma­dy doko­na­lý život. Obzvlášť pokud se doko­na­lý muž cho­vá záhad­ně, doko­na­lý syn vídá svou mrt­vou mat­ku a doko­na­lý dům jako­by se spik­nul pro­ti své nové paní.

Příběh, u kte­ré­ho od počát­ku víte, že něco není a nebu­de v pořád­ku. I ve chví­lích, kdy hlav­ní posta­va popi­su­je nád­her­né pro­stře­dí lesa nebo vel­ko­le­post své­ho nové­ho domo­va, kam se při­vda­la, tak nějak cítí­te, že nic z toho není oprav­do­vé a jen čeká­te, kdy při­jde ten oka­mžik, kdy se uká­že, co všech­no je jinak, než se zdá.

Už samot­ný fakt, že se hlav­ní hrdin­ka odstě­hu­je z vel­ko­měs­ta na odleh­lé mís­to k býva­lým dolům do obří­ho domu, jehož poko­je ani není schop­na spo­čí­tat, půso­bí skli­ču­jí­cím dojmem. Připočtěme navíc man­že­la, kte­rý evi­dent­ně něco tají a celý týden je vždy pra­cov­ně pryč a vra­cí se jen na víken­dy a rázem je tu před­po­klad pro dob­rý thriller. A jako by to nesta­či­lo, sou­čás­tí pří­bě­hu je ješ­tě malý chla­pec s anděl­skou tvá­ří, ale ďábel­ský­mi vidi­na­mi v podo­bě své mrt­vé mat­ky.

Kniha je psa­ná čti­vou for­mou a s oče­ká­va­tel­nou dáv­kou napě­tí, kte­ré autor vel­mi dob­ře stup­ňu­je. Začátek by snad mohl mít tro­chu rych­lej­ší spát, jeli­kož čte­nář začne po urči­té době nabý­vat dojmu, že se zde pří­liš dlou­ho nic nedě­le. Na jed­nu stra­nu chá­pu záměr auto­ra uvést čte­ná­ře dosta­teč­ně do děje, ale na dru­hou stra­nu jsou někte­ré pasá­že, obzvlášť ty týka­jí­cí se his­to­rie pro­stře­dí, poměr­ně zdlou­ha­vé. Zároveň se nemo­hu úpl­ně zba­vit dojmu nedo­sta­ču­jí­cí­ho závě­ru. Vysvětlení celé situ­a­ce a takřka všech záhad je sice čte­ná­ři na závěr před­lo­že­no poměr­ně jas­ně, nicmé­ně se pros­tě nezdá být dosta­teč­ně uvě­ři­tel­né.


Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 279 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití6. dubna 2017 Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití Zpěvák Vojtěch Dyk a kapela B-SIDE BAND s bandleaderem Josefem Buchtou se vrátili na koncertní pódia v celé České republice.  Nové  turné má za sebou osm vyprodaných vystoupení a  vstupuje […] Posted in Hudba
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • House of 1000 Corpses (2003)14. září 2016 House of 1000 Corpses (2003)  Rob Zombie přichází na scénu a sním i pěkně zvrhlá podívaná, kterou by jste si neměli nechat ujít!!! Čtveřice přátel (Denise,Jerry,Bill a Mary) rádi objíždějí kuriózní místa […] Posted in Horory
  • Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%30. dubna 2013 Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50% Sandy Patterson (Jason Bateman) má milující ženu, dvě roztomilé holčičky a náročnou práci. Život mu ztrpčuje jen jeho nepříjemný šéf, a proto využije nabídku ke změně zaměstnání. Jenže za […] Posted in Filmové recenze
  • Corbin Nash (2018)26. března 2023 Corbin Nash (2018) Drsný detektiv vyšetřující řadu pohřešovaných osob, brzy pocítí na vlastní kůži, že upíři nejsou jen babské povídačky…V Los Angeles se začíná množit počet pohřešovaných osob. […] Posted in Horory
  • Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin4. října 2019 Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin Nový film režisérů a scenáristů Ondřeje Provazníka a Martina Duška se divákům představil již v červnu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve svérázné roadmovie se dva bývalí […] Posted in Filmové premiéry
  • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. listopadu 2012 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […] Posted in Domácí rady
  • The Salvation [60%]26. listopadu 2014 The Salvation [60%] Western dnes už nepatří mezi populární filmové žánry. I přesto ovšem neznamená, že by byl mrtvý. Zvláště v poslední době se filmaři opět pokoušejí tento materiál oživit. A právě […] Posted in Filmové recenze
  • Velikonoční tvoření-šikovné ruce3. března 2023 Velikonoční tvoření-šikovné ruce Velikonoce se už kvapem blíží a možná přemýšlíte, jak si vyzdobit svůj dům či být. Sylva Šporková, autorka knihy Velikonoční tvoření vám s tím rozhodně pomůže.  Co v knize najdete? […] Posted in Recenze knih
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Melodie Old Shatterhanda3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Melodie Old Shatterhanda Hudbu k Pokladu na Stříbrném jezeře složil berlínský rodák Martin Böttcher (nar. 1927), jeden z nejvytíženějších německých filmových komponistů. Jeho ústřední melodie filmu, později známá […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47139 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71505 KB. | 23.06.2024 - 06:37:21