Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán prstenů: Prsteny moci - Stín minulosti

Pán prstenů: Prsteny moci - Stín minulosti

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stejně jako u Rodu draka tu pla­tí, že nový mate­ri­ál nemá na původ­ní lát­ku. Zatímco prequel Hry o Trůny trpí hlav­ně na jis­tou okou­ka­nost původ­ní­ho téma­tu a dodá­vá nám v pod­sta­tě to samé v ble­dě mod­rém ako­rát se slab­ší­mi posta­va­mi a slab­ším, méně mon­stróz­ním kon­flik­tem, kte­rý se navíc ode­hrá­vá v minu­los­ti, seri­ál ze svě­ta Pána Prstenů The Rings of Power se sna­ží epic­kou výpra­vou zamas­ko­vat nedo­sta­tek ori­gi­na­li­ty (doce­la úspěš­ně, nut­no podotknout), a kro­mě toho, že se mu poved­lo navždy zohyz­dit posta­vu tajem­né Galadriel, vlast­ně jenom více­mé­ně recyklu­je již vidě­né.

Jsem si jis­tý, že ne kaž­dý fanou­šek Tolkiena tohle zkous­ne, natož aby to ješ­tě ohod­no­til objek­tiv­ně, pro­to­že, jak jsem si pro­če­tl zdej­ší dis­ku­zi, emo­ce stří­ka­jí na všech­ny stra­ny. Původní roz­míš­ka o tom, jest­li bude seri­ál od Amazonu zne­svě­ce­ní, ane­bo solid­ní hom­mage, vyeska­lo­va­la do kon­flik­tu mezi zastán­ci a odpůr­ci pochyb­né holly­wo­od­ské eti­ke­ty a vynu­ce­ných čer­no­chů na stří­br­ném plát­ně. Co k tomu říct? No..., jest­li by J. R. R. Tolkien něco nechtěl, tak roz­dě­lo­vat svý­mi pří­běhy lidi. Můj názor? Fatální pro seri­ál bylo, že tvůr­ci nevlast­ni­li prá­va na zpra­co­vá­ní Silmarillionu. Kvůli tomu si muse­li (a taky moh­li) sko­ro všech­no vymýš­let sami – a my již z 8. série Hry o Trůny víme, že tohle nedě­lá dob­ro­tu. IMHO, kdy­by nato­či­li úpl­ně ori­gi­nál­ní „ne-LOTR“ seri­ál, udě­la­li by lépe.

Vyhnuly by se tak úpl­ně pře­di­men­zo­va­né vlně hate feedbac­ku, kte­rá je celo­svě­to­vě zasáh­la pří­mo do tvá­ře. Ale co si budem, také by při­šli o tolik kýže­nou pozor­nost. Protože o to jim taky jde. Zas a zno­va. Proč by taky někdo jinak zno­vu adap­to­val půl sto­le­tí sta­rou ságu? Seriál The Rings of Power se vás od prv­ní­ho oka­mži­ku sna­ží ohro­mit. Svým roz­poč­tem (koša­tost zábě­rů). Svou trou­fa­los­tí (čer­ný elf, čer­ná trpas­li­ce). Trochu jako kos­te­ly v době před­hu­sit­ské. Můžete pole­mi­zo­vat o tom, že jedi­né, o co jim jde, je vydo­lo­vat pení­ze z důvě­ři­vých křes­ťa­nů (v našem pří­pa­dě „Tolkien-headů“), ale impo­zant­ní stav­bou jsou tak jako tak.

Verdikt: „Osobně držím tvůr­cům pal­ce, ať to zakon­čí nějak se ctí a poko­rou. Třeba si jed­nou bude­me moci zpět­ně říct, že to vlast­ně vůbec nebyl tako­vý prů­ser, jak se ze začát­ku zdá­lo. Oko Saurona je upře­no jejich smě­rem.“

Hodnocení: 6/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97359 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71703 KB. | 16.06.2024 - 14:59:22