Kritiky.cz > Horory > Shark Killer (2015)

Shark Killer (2015)

rp Shark Killer 28201529.jpg
rp Shark Killer 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzácný dia­mant skon­čí v žalud­ku nebez­peč­né­ho žra­lo­ka a Chase dosta­ne za úkol jej zís­kat zpát­ky. V patách má však i nelí­tost­né mafi­á­ny…

Lovec žra­lo­ků Chase se význam­ně podí­lel na bez­peč­nos­ti plá­ží na Havaji, nyní jej však čeká dal­ší výzva. Kdysi dal slib své­mu nevlast­ní­mu bra­t­ro­vi, že až bude potře­bo­vat pomoc tak při­je­de a spla­tí svůj dluh z minu­los­ti, no a prá­vě nade­šel onen čas. Vydává se tedy do Kapského měs­ta, kde po něm Jack chce, aby ulo­vil nebez­peč­né­ho bílé­ho žra­lo­ka, kte­rý „sežral“ vzác­ný dia­mant. Jaksi se však zapo­mněl zmí­nit, že onen dia­mant pat­řil zdej­ší­mu šéfo­vi mafie Nixovy – vel­mi nebez­peč­né­mu chla­pí­ko­vi, kte­rý jede v dro­gách, úno­sech a bru­tál­ních muče­ních svých obě­tí. Chase a atrak­tiv­ní bra­t­ro­va práv­nič­ka Jasmine, kte­rá mu má být nápo­moc­na při zís­ká­ní dia­man­tu se tak musí vypo­řá­dat nejen s nebez­peč­ným a lsti­vým žra­lo­kem zva­ným „Černá plou­tev“, ale i nelí­tost­ný­mi mafi­á­ny…Český název: Hon na žra­lo­ka

Režie: Sheldon Wilson

Rok výro­by: 2015

Délka: 88 min

Země: Kanada / JAR

 

Hrají:

Derek Theler...(Chase Walker)

Erica Cerra...(Jasmine)

Paul du Toit...(Jake)

Arnold Vosloo...(Nix)

Ashleigh van der Hoven...(Cindy)

...a dal­ší


Sheldon Wilson se stal nej­pil­něj­ším při­spí­va­te­lem do sci­fi – horo­ro­vé Maneater film Series, kte­rou obo­ha­til hned o něko­lik kous­ků. Bohužel se nedá říci, že by šlo zrov­na o kva­lit­ní fil­my, ale spí­še pod­prů­měr­né céč­ko­vé zále­ži­tos­ti. A ani ten­to rádo­by akč­ní kou­sek se žra­lo­čí téma­ti­kou roz­hod­ně nepat­ří mezi ty dob­ré. Spíš než na akč­ní horor bych to viděl na akč­ní dob­ro­druž­ný thriller ve sty­lu Temného pří­li­vu (Dark Tide) z roku 2012 a to nejen svou mrzkou kva­li­tou, ale i jen nepa­tr­ným otře­ním o horo­ro­vý žánr, leč oba fil­my jsou ofi­ci­ál­ně vede­né i v něm.

 

Ani v tom­to fil­mu se žra­lo­čích úto­ků moc nedo­čká­me a když už, tak vět­ši­nou mimo záběr kame­ry. Asi nej­ví­ce zají­ma­vá je ani­ma­ce v úpl­ném začát­ku. Potom už divá­ci spí­še sle­du­jí jen hod­ně sla­bou akč­ní (dob­ro­druž­nou) záplet­ku, plnou nezá­živ­ných dia­lo­gů, mar­ných poku­sů sba­lit atrak­tiv­ní práv­nič­ku, pěst­ních sou­bo­jů s mafi­á­ny a téměř nezni­či­tel­né­ho bos­se – kte­ré­ho ztvár­nil „Mumie“ Arnold Vosloo. Divákům je nabíd­nu­ta jed­na pod­vod­ní pasáž, při kte­ré inte­li­gent­ní žra­lok nalá­ká Chase a Jasmine do vra­ku lodi – ta má i vcel­ku sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru, ale jinak je to doslo­va bída.

 

Spíše se musí­me spo­ko­jit s haš­te­ře­ním hlav­ní dvo­ji­ce, mezi kte­rý­mi to postup­ně začne jis­k­řit, jen­že nevím, jest­li zrov­na roman­ti­ku potře­bu­ju ve žra­lo­čím fil­mu. Hlavní hrdi­na by se však roz­hod­ně hodil tře­ba do tako­vých Čelistí, pro­to­že na žra­lo­ky cho­dil zásad­ně jen v rif­lích s nožem v ruce. Sheldon Wilson tak po vcel­ku dob­rém Scarecrow (2013) nato­čil dal­ší ubo­hou céč­ko­vou zále­ži­tost, kte­rou sta­čí vidět oprav­du jen jed­nou, nebo se jí radě­ji rov­nou vyhnout vět­ším oblou­kem. Hon na žra­lo­ka pros­tě jako akč­ní horor nefun­gu­je vůbec a není ani moc dob­rým dob­ro­druž­ným thriller. Několik svět­lej­ších oka­mži­ků by se tu našlo, ale to je tak vše. Jeden z nej­slab­ších fil­mů z celé Maneater série. 


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PlayAllspoluprace726. března 2007 Ghost Rider - Recenze Člověk ve svém životě uzavře spousty smluv, hypotéka, práce, zdravotní pojištění, splátky… Ovšem uzavřít smlouvu se samotným ďáblem? No tomu říkám fakt pech! Když ještě k tomu zjistíte, že […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu17. listopadu 2020 Sin City - město hříchu Vážně jsem se snažil ubránit srovnávání s Tarantinovými filmy, ale prostě to nedokážu. Pořád se totiž sám sebe ptám, jak by film vypadal, kdyby ho dostal do ruky právě magor z […] Posted in Krátké recenze
  • Jaroslava Adamová24. června 2012 Jaroslava Adamová Životopis Ještě v době svých studií na konzervatoři se za války objevila na scéně divadla Větrník. Po ukončení studia získala první angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působila v […] Posted in Profily osob
  • #2046: Usagi Yojimbo 32: Záhady9. října 2019 #2046: Usagi Yojimbo 32: Záhady Usagi Yojimbo 32: Záhady (Usagi Yojimbo: Mysteries)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 159 až 165 série "Usagi Yojimbo" u Dark […] Posted in Recenze komiksů
  • Osm způsobů, jak naštvat medika30. dubna 2021 Osm způsobů, jak naštvat medika Posted in Komiks
  • Titulky k Khozhdenie po mukam S01E07 - Sedmaya seriya2. prosince 2020 Titulky k Khozhdenie po mukam S01E07 - Sedmaya seriya Ivan bojuje na frontě. Vadim nemůže stále najít práci. Nakonec se přidá k Dělnické milici a snaží se chytit ženu, která se svým komplicem vraždí a okrádá bohaté muže. Nakonec se i s […] Posted in Titulky
  • Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)16. září 2003 Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého Prstenu moci, začíná tam, kde první skončil. Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Shazam! – Recenze – 60%3. dubna 2019 Shazam! – Recenze – 60% Čtrnáctiletý Billy (Asher Angel) žije ve Philadelphii, kde si prošel řadou pěstounských rodin, ale ze všech dříve nebo později utekl. Nyní žije v domě manželského páru, který se kromě něj […] Posted in Filmové recenze
  • High Plains Invaders (2009)6. dubna 2021 High Plains Invaders (2009) Obyvatelé malého městečka na Divokém západě a psanec odsouzený na smrt musí čelit invazi mimozemských tvorů…Obyvatelé malého městečka v Coloradu se stávají svědky popravy […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40986 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72216 KB. | 20.05.2024 - 05:52:33