Kritiky.cz >

Na PC mají dorazit Bloodborne, kolekce Uncharted, Ghost of...

Na PC mají dora­zit Bloodborne, kolek­ce Uncharted, Ghost of Tsushima a God of War. S infor­ma­cí při­chá­zí v minu­los­ti dost úspěš­ný lea­ker CrazyLeaksOnATrain. Read more »

Studio Mediatonic stojící za hitem Fall Guys: Ultimate...

Studio Mediatonic sto­jí­cí za hitem Fall Guys: Ultimate Knockout kou­pil Epic Games. Akvizice se týká celé sku­pi­ny Tonic Games Group, kte­rá skr­ze vyda­va­te­le The Irregular Corporation v minu­los­ti vyda­la men­ší... Read more »

O víkendu na BlizzConline bude oznámen remaster Diablo 2:...

O víken­du na BlizzConline bude ozná­men remas­ter Diablo 2: Resurrected. S infor­ma­cí při­chá­zí insi­der Kaiser499, kte­rý v minu­los­ti jako prv­ní odha­lil Diablo IV a Overwatch 2. Read more »

Česká Bohemia Interactive jedná s velkým zahraničním...

Česká Bohemia Interactive jed­ná s vel­kým zahra­nič­ním inves­to­rem, kte­rý má zájem o kou­pi men­ši­no­vé­ho podí­lu, potvr­dil Marek Španěl, šéf Bohemia Interactive. Tato akvi­zi­ce by Bohemia Interactive moh­la dostat do napros­té svě­to­vé... Read more »

Naughty Dog chystají něco nového. Dle několika inzerovaných...

Naughty Dog chys­ta­jí něco nové­ho. Dle něko­li­ka inze­ro­va­ných pozic a dří­věj­ších názna­ků by moh­lo jít o mul­tipla­yer do The Last of Us Part II, The Last of Us Part III nebo... Read more »

V GTA IV budeme hrát za ženu a za muže. S informací přišel...

V GTA IV bude­me hrát za ženu a za muže. S infor­ma­cí při­šel insi­der Tom Henderson, kte­rý se již v minu­los­ti něko­li­krát tre­fil v sou­vis­los­ti s Call of Duty. Read more »

V GTA VI budeme hrát za ženu a za muže. S informací přišel...

V GTA VI bude­me hrát za ženu a za muže. S infor­ma­cí při­šel insi­der Tom Henderson, kte­rý se již v minu­los­ti něko­li­krát tre­fil v sou­vis­los­ti s Call of Duty. Read more »
Stránka načtena za 2,50752 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47255 KB. | 22.04.2024 - 14:37:56