Kritiky.cz > Recenze knih > Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může

Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může

img 2694 1458220140
img 2694 1458220140
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kouzelníček Smíchula a kulič­ko­vé kouz­lo - Smíchula jed­no­ho dne při­stál na dět­ském pís­ko­viš­ti prá­vě ve chví­li, kdy se malá Alenka sna­ži­la udě­lat bábo­vič­ku. Bohužel to nešlo, písek se roz­pa­dal. Nakonec se nakva­še­ně podí­va­la na Smíchulu, kte­rý ji mír­ně popích­nul, aby s tím něco tedy udě­lal sám, když je tak chyt­rý.

Kouzelníček Smíchula a vla­sa­té kouz­lo - Smíchula takhle jed­nou naku­ko­val do kadeř­nic­tví U Kudrlinky. Nikdy ješ­tě sám v kadeř­nic­tví nebyl, pro­to­že to nepo­tře­bo­val. Jenže jed­nou straš­ně sprch­lo a Smíchula byl nucen pod­stou­pit kvů­li svým nepo­sed­ným vla­sům stří­há­ní. Kadeřnický mis­tr Kudrlinka si ho tedy vzal do pará­dy, ale jakmi­le začal stří­hat, vla­sy zno­vu samy narost­ly.

Kouzelníček Smíchula a flét­nič­ko­vé kouz­lo - bylo jaro a Smíchula seděl v koru­ně dubu. Dělal to tak kaž­dé ráno, pro­to­že si chtěl poslech­nout pta­čí zpěv. Najednou odně­kud při­le­těl vítr a pro­hra­bá­val hníz­da - hle­dal totiž svou flét­nu, kte­rou ztra­til. Nakonec mu pomoh­li sami ptáč­ci a také Smíchula.

Kouzelníček Smíchula a psí kouz­lo - Smíchula si jed­no­ho rána při­vstal, pro­to­že chtěl být včas ve ško­le s čer­ve­nou stře­chou. Když dora­zil, neby­ly tam žád­né děti. Smíchula se divil, ale pak se pomo­cí svých kou­zel dozvě­děl, že děti ohro­žu­je něja­ký zlý pes. Nakonec pomoh­lo kou­zel­né koleč­ko a pes už děti nechal být a pelášil domů.

Kouzelníček Smíchula a uzdra­vo­va­cí kouz­lo - Smíchula byl smut­ný, pro­to­že jeho kama­rád­ka Terezka leže­la v poste­li a byla nemoc­ná. Smíchula se roz­ho­dl, že za ní při­le­tí a roz­ve­se­lí ji. Když ji navští­vil, leže­la v poste­li a na obli­če­ji a po těle měla pun­tí­ky. Terezka mu pro­zra­di­la, že má nešto­vi­ce.

Kouzelníček Smíchula a nafu­ko­va­cí kouz­lo - jed­no­ho dne vle­těl Smíchula oknem do dru­hé tří­dy základ­ní ško­ly. Hned je zdra­vil, ale děti ho vůbec nevní­ma­li. Místo toho se zají­ma­li o tříd­ní hvězdu - Ríšu. Ten měl zrov­na nový mobil. Jinak to ani nemoh­lo být, pro­to­že od rodi­čů dostal coko­liv se mu zama­nu­lo.

Roztomilé pří­běhy pro ty men­ší děti. Písmo je dosta­teč­ně vel­ké, roz­hod­ně rodi­če nepro­hlou­pí, když si tuhle kni­hu pro svo­je rato­les­ti poří­dí, dopo­ru­ču­ji. Má 72 stran.

  • Autor: Lenka Rožnovská
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 23. 07. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97455 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71642 KB. | 14.07.2024 - 06:18:09