Kritiky.cz >

Perinbaba a dva světy - Juraj Jakubisko se vrací do kin

Posledním pro­jek­tem reži­sé­ra Juraje Jakubiska je oče­ká­va­ný film „Perinbaba a dva svě­ty,“ kte­rý se plá­nu­je uvést do kin 7. pro­sin­ce 2023. Příběh toho­to fil­mu nesou­vi­sí náho­dou s chlad­nou zimou; titul­ní posta­va Perinbaba,... Read more »

Dnes má premiéru první epizoda 7. sezóny seriálu Rick a Morty: „How Poopy Got His Poop Back“

Dne 15. říj­na 2023 měla pre­mi­é­ru prv­ní epi­zo­da sed­mé série kul­tov­ní­ho seri­á­lu „Rick a Morty.“ „How Poopy Got His Poop Back“ před­sta­vu­je novou kapi­to­lu v dob­ro­druž­stvích Ricka Sancheze a jeho vnu­ka Mortyho, a záro­veň... Read more »

Koncepty ze zrušeného pokračování Jade Empire s kódovým...

Koncepty ze zru­še­né­ho pokra­čo­vá­ní Jade Empire s kódo­vým ozna­če­ním Revolver od BioWare. Hra byla ve vývo­ji od roku 2005 do roku 2008. +3 Read more »

Overwatch 2 trápí problémový vývoj. Tuto informaci do...

Overwatch 2 trá­pí pro­blé­mo­vý vývoj. Tuto infor­ma­ci do svě­ta vypus­til stre­a­mer Metro, kte­rý se prý dosle­chl, že prá­ce na pokra­čo­vá­ní jed­né z nej­lep­ších onli­ne FPS her jde vel­mi poma­lu. Read more »

Po 22 letech opouští Techland scenárista, art director a...

Po 22 letech opouš­tí Techland sce­náris­ta, art direc­tor a desig­nér Pawel Selinger. Podílel se na znač­kách jako Call of Juarez, Dead Island nebo Dying Light a jeho pokra­čo­vá­ní, se kte­rým si... Read more »

Studio Kojima Productions oficiálně oznámilo práce na novém...

Studio Kojima Productions ofi­ci­ál­ně ozná­mi­lo prá­ce na novém pro­jek­tu. V tuto chví­li neví­me, o co se jed­ná. Může jít o pokra­čo­vá­ní Death Stranding nebo úpl­ně novou znač­ku. Read more »
Stránka načtena za 2,35281 s | počet dotazů: 197 | paměť: 47148 KB. | 20.07.2024 - 11:28:46