Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Superbad: Příběh začínajících scenáristů a přátelská dynamika Jonaha Hilla a Setha Rogena

Superbad: Příběh začínajících scenáristů a přátelská dynamika Jonaha Hilla a Setha Rogena

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénáristé Seth Rogen a Evan Goldberg zača­li psát scé­nář k fil­mu Superbad (2007), když jim bylo pou­hých tři­náct let, pro­to­že „jsme si chtě­li vyzkou­šet, jest­li doká­že­me napsat film“.

Jonah Hill nebyl z Chriatoohera Mintz-Plasseho po jejich prv­ním spo­leč­ném kon­kur­zu nad­še­ný, pro­to­že měl pocit, že mu nová­ček neu­stá­le pře­šla­pu­je na mís­tě. Odtáhli Hilla stra­nou, pře­hrá­li mu záznam a požá­da­li ho, aby jim uká­zal jedi­ný pří­pad, nemohl, pro­to­že Mintz-Plasse nao­pak pomá­hal posi­lo­vat Hillův před­nes a výkon. Hill tvr­dí, že to bylo pro­to, že jeho posta­va nemě­la být jako Mintz-Plasseova, ale všich­ni mu to vyčí­ta­jí.

Protože jsou Hill a Rogen tak vel­cí přá­te­lé, necha­li se sly­šet, že při obsa­zo­vá­ní Evana (kte­ré­ho nako­nec ztvár­nil Michael Cera) nehle­da­li ani tak dob­ré­ho her­ce, jako spíš „cas­ting na nové­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le“. Rogen měl původ­ně hrát Hillovu posta­vu Setha, ale vzhle­dem k jeho fyzic­ké veli­kos­ti a věku si zahrál jed­no­ho z poli­cis­tů.

„Je těž­ší být vtip­ný, když jste hez­ký, než když vypa­dá­te úpl­ně nor­mál­ně. Je to pros­tě více rela­tiv­ní. Jste smo­lař. Myslím tím, že je vtip­né vidět lidi, jak boju­jí, a vy jim to nebaští­te, že Brad Pitt boju­je, víte, že ten chlap může být ten nej­ne­schop­něj­ší chlap na svě­tě, ale když takhle vypa­dá­te, tak se vám bude dařit až do kon­ce živo­ta.“
Zdroj: IMDb/Wikipedia

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Jonahu Hille! 🎂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77273 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72231 KB. | 18.04.2024 - 05:47:42